Ziyaretçi
Sura
Sura
4
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 4, An-Nisâ (Nisa)
4:150
şüphesiz
şüphesiz
okimseler ki
okimseler ki
inkar ederler
inkar ederler
Allah'ı
Allah'ı
ve elçilerini;
ve elçilerini;
ve isterler
ve isterler
ayırmak
*
ayırmak
arasını
arasını
Allah
Allah
ile elçilerinin
ile elçilerinin
ve derler
ve derler
inanırız
inanırız
kimine
kimine
ve inkar ederiz
ve inkar ederiz
kimini
kimini
ve isterler
ve isterler
tutmak
*
tutmak
arasında
arasında
bunun (ikisinin)
bunun (ikisinin)
bir yol
bir yol