Ziyaretçi
Sura
Sura
4
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
7
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 176
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 4, An-Nisâ (Nisa)
4:121
işte onların
işte onların
varacağı yer
varacağı yer
cehennemdir
cehennemdir
asla bulamazlar
*
asla bulamazlar
ondan
ondan
kaçmak (imkanı)
kaçmak (imkanı)

4:122
kimseleri
kimseleri
inanan(ları)
inanan(ları)
ve yapanları
ve yapanları
iyi işler
iyi işler
sokacağız
sokacağız
cennetlere
cennetlere
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
kalacaklardır
kalacaklardır
orada
orada
ebedi
ebedi
bu va'didir
bu va'didir
Allah'ın
Allah'ın
gerçek
gerçek
kim olabilir?
kim olabilir?
daha doğru
daha doğru
Allahtan
*
Allahtan
sözlü
sözlü

4:123
(İş) olmaz
(İş) olmaz
sizin kuruntularınızla
sizin kuruntularınızla
ve olmaz
ve olmaz
kuruntularıyla
kuruntularıyla
ehlinin
ehlinin
Kitap
Kitap
kimse
kimse
yapan
yapan
kötülük
kötülük
cezalandırılır
cezalandırılır
onunla
onunla
ve bulamaz
*
ve bulamaz
kendisine
kendisine
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
(ne) bir dost
(ne) bir dost
ne de
ne de
bir yardımcı
bir yardımcı

4:124
ve her kim
ve her kim
yaparsa
yaparsa
güzel işler
*
güzel işler
erkekten
*
erkekten
veya
veya
kadından
kadından
ve onlar
ve onlar
inanarak
inanarak
işte öyle kimseler
işte öyle kimseler
girerler
girerler
cennete
cennete
ve haksızlığa uğratılmazlar
*
ve haksızlığa uğratılmazlar
zerre kadar
zerre kadar

4:125
ve kim
ve kim
daha güzeldir?
daha güzeldir?
din yönünden
din yönünden
kimseden
kimseden
teslim eden
teslim eden
yüzünü
yüzünü
Allah'a
Allah'a
o
o
iyilik edici olarak
iyilik edici olarak
ve tabi olan
ve tabi olan
dinine
dinine
İbrahim
İbrahim
dosdoğru
dosdoğru
edinmişti
edinmişti
Allah
Allah
İbrahim'i
İbrahim'i
dost
dost

4:126
Allah'ındır
Allah'ındır
hepsi
hepsi
olanların
olanların
göklerde
göklerde
hepsi
hepsi
olanların
olanların
ve yerde
ve yerde
Allah
*
Allah
her
her
şeyi
şeyi
kuşatmıştır
kuşatmıştır

4:127
senden fetva istiyorlar
senden fetva istiyorlar
hakkında
hakkında
kadınlar
kadınlar
de ki
de ki
Allah
Allah
size hükmünü açıklıyor
size hükmünü açıklıyor
onlar hakkında
onlar hakkında
vardır
vardır
okunan(ayet)ler
okunan(ayet)ler
size
size
Kitapta
*
Kitapta
hakkında
hakkında
öksüz
öksüz
kadınlar
kadınlar
onlar ki
onlar ki
onlara vermiyorsunuz
*
onlara vermiyorsunuz
olanı
olanı
yazılmış
yazılmış
kendilerine
kendilerine
ve istiyorsunuz
ve istiyorsunuz
kendileriyle evlenmek
*
kendileriyle evlenmek
ve zavallı
ve zavallı
hakkında
hakkında
çocuklar
çocuklar
ve hakkında
ve hakkında
yerine getirmeniz
yerine getirmeniz
öksüzlere karşı
öksüzlere karşı
adaleti
adaleti
yapacağınız
*
yapacağınız
her
her
hayrı
hayrı
muhakkak ki
muhakkak ki
Allah
Allah
onu
*
onu
bilir
bilir

4:128
ve eğer
ve eğer
bir kadın
bir kadın
korkarsa
korkarsa
kocasının
*
kocasının
huysuzluğundan
huysuzluğundan
yahut
yahut
yüz çevirmesinden
yüz çevirmesinden
yoktur
yoktur
günah
günah
ikisine de
ikisine de
düzeltmelerinde
*
düzeltmelerinde
aralarını
aralarını
anlaşma ile
anlaşma ile
ve barış
ve barış
daima iyidir
daima iyidir
ve hazırdır
ve hazırdır
nefisler
nefisler
cimriliğe
cimriliğe
eğer
eğer
güzel geçinir
güzel geçinir
ve sakınırsanız
ve sakınırsanız
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
şeyleri
*
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
haber alır
haber alır

4:129
ve yapamazsınız
*
ve yapamazsınız
(tam) adalet
*
(tam) adalet
arasında
arasında
kadınlar
kadınlar
ne kadar
ne kadar
isteseniz de
isteseniz de
öyle ise meylemeyin
*
öyle ise meylemeyin
(birine) tamamen
(birine) tamamen
yönelişle
yönelişle
ötekini bırakmayın
ötekini bırakmayın
askıda (kocasızmış) gibi
askıda (kocasızmış) gibi
eğer
eğer
arayı düzeltir
arayı düzeltir
sakınırsanız
sakınırsanız
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bağışlayandır
*
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir

4:130
eğer
eğer
(eşler) ayrılırlarsa
(eşler) ayrılırlarsa
zengin eder
zengin eder
Allah
Allah
onların her birini
onların her birini
bol ni'metiyle
*
bol ni'metiyle
Allah(ın)
*
Allah(ın)
(ni'meti) geniştir
(ni'meti) geniştir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

4:131
Allah'ındır
Allah'ındır
olanlar
olanlar
göklerde
*
göklerde
ve olanlar
ve olanlar
yerde
*
yerde
muhakkak
muhakkak
tavsiye ettik
tavsiye ettik
kimselere
kimselere
verilen(lere)
verilen(lere)
Kitap
Kitap
sizden önce
*
sizden önce
ve size de
ve size de
diye
diye
korkun
korkun
Allah'tan
Allah'tan
eğer
eğer
inkar ederseniz
inkar ederseniz
şüphesiz
şüphesiz
Allah'ındır
Allah'ındır
olanlar
olanlar
göklerde
*
göklerde
ve olanlar
ve olanlar
yerde
*
yerde
Allah
*
Allah
zengindir
zengindir
övgüye layıktır
övgüye layıktır

4:132
Allah'ındır
Allah'ındır
olanlar
olanlar
göklerde
*
göklerde
ve olanlar
ve olanlar
yerde
*
yerde
ve yeter
ve yeter
Allah
Allah
vekil olarak
vekil olarak

4:133
eğer
eğer
(Allah) dilerse
(Allah) dilerse
sizi götürür
sizi götürür
ey
ey
insanlar
insanlar
ve getirir
ve getirir
başkalarını
başkalarını
ve
ve
Allah
Allah
buna
*
buna
hakkıyla kadirdir
hakkıyla kadirdir

4:134
kim
kim
isterse
*
isterse
sevabını
sevabını
dünya
dünya
(bilsin ki) katındadır
(bilsin ki) katındadır
Allah
Allah
sevabı
sevabı
dünya
dünya
ve ahiret
ve ahiret
Allah
*
Allah
işitendir
işitendir
görendir
görendir

4:135
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
olun
olun
ayakta tutarak
ayakta tutarak
adaleti
adaleti
şahidler
şahidler
Allah için
Allah için
bile olsa
bile olsa
aleyhinde
aleyhinde
kendinizin
kendinizin
veya
veya
ana babanızın
ana babanızın
ve yakınlarınızın
ve yakınlarınızın
eğer
eğer
olsalar
olsalar
zengin
zengin
veya
veya
fakir de
fakir de
çünkü Allah
çünkü Allah
daha yakındır
daha yakındır
ikisine de
ikisine de
öyle ise sapmayın
öyle ise sapmayın
uyarak
uyarak
keyfinize
keyfinize
adaletten
*
adaletten
ve eğer
ve eğer
eğip bükerseniz
eğip bükerseniz
ya da
ya da
doğruyu söylemezseniz
doğruyu söylemezseniz
muhakkak ki
muhakkak ki
Allah
Allah
olandır
olandır
yaptıklarınızdan
*
yaptıklarınızdan
haberdar
haberdar

4:136
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
inanın
inanın
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
ve Kitaba
ve Kitaba
o ki
o ki
indirdi
indirdi
Elçisine
*
Elçisine
ve Kitaba (inanın)
ve Kitaba (inanın)
o ki
o ki
indirdi
indirdi
daha öncekilere
*
daha öncekilere
ve kim
ve kim
inkar ederse
inkar ederse
Allah'ı
Allah'ı
ve meleklerini
ve meleklerini
ve Kitaplarını
ve Kitaplarını
ve elçilerini
ve elçilerini
ve gününü
ve gününü
ahiret
ahiret
muhakkak
muhakkak
sapıtmıştır
sapıtmıştır
sapıklıkla
sapıklıkla
uzak bir
uzak bir

4:137
şüphesiz
şüphesiz
o kimseler
o kimseler
inandılar
inandılar
sonra
sonra
inkar ettiler
inkar ettiler
sonra
sonra
inandılar
inandılar
yine
yine
inkar ettiler
inkar ettiler
sonra
sonra
arttı
arttı
inkarları
inkarları
değildir
*
değildir
Allah
Allah
bağışlayacak
bağışlayacak
onları
onları
iletmeyecektir
*
iletmeyecektir
(doğru) yola
(doğru) yola

4:138
müjdele
müjdele
Münafıklara
Münafıklara
şüphesiz
şüphesiz
kendilerinin olacağını
kendilerinin olacağını
bir azabın
bir azabın
acıklı
acıklı

4:139
onlar
onlar
tutuyorlar
tutuyorlar
kafirleri
kafirleri
dost
dost
bırakıp
*
bırakıp
mü'minleri
mü'minleri
mi arıyorlar?
mi arıyorlar?
onların yanında
onların yanında
şeref
şeref
şüphesiz
şüphesiz
şeref
şeref
Allaha aittir
Allaha aittir
tamamen
tamamen

4:140
muhakkak
muhakkak
indirmiştir
indirmiştir
size
size
Kitapta
*
Kitapta
diye
diye
zaman
zaman
işittiğiniz
işittiğiniz
ayetlerinin
ayetlerinin
Allah'ın
Allah'ın
inkar edildiğini
inkar edildiğini
onların
onların
ve alay edildiğini
ve alay edildiğini
onlarla
onlarla
oturmayın
*
oturmayın
onlarla beraber
onlarla beraber
kadar
kadar
onlar dalıncaya
onlar dalıncaya
bir söze
*
bir söze
başka
başka
siz de
siz de
o zaman
o zaman
onlar gibi olursunuz
onlar gibi olursunuz
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bütün
bütün
iki yüzlüleri
iki yüzlüleri
ve kafirleri
ve kafirleri
cehennemde
*
cehennemde
toplayacaktır
toplayacaktır