Ziyaretçi
Sura
Sura
5
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 5, El-Mâide (Maide)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
5:1
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
yerine getirin
yerine getirin
akitleri(zi)
akitleri(zi)
helal kılındı
helal kılındı
sizin için
sizin için
dört ayaklı
dört ayaklı
hayvanlar
hayvanlar
dışındaki
dışındaki
oku(nup açıkla)nacak olanların
*
oku(nup açıkla)nacak olanların
size
size
helal saymamak şartiyle
*
helal saymamak şartiyle
avlanmayı
avlanmayı
siz
siz
ihramda iken
ihramda iken
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
hükmünü verir
hükmünü verir
ne
ne
istediği
istediği

5:2
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
saygısızlık etmeyin
*
saygısızlık etmeyin
işaretlerine
işaretlerine
Allah'ın
Allah'ın
ve
ve
aya
aya
haram
haram
ve
ve
kurbana
kurbana
ve
ve
gerdanlık(lı kurban)lara
gerdanlık(lı kurban)lara
ve
ve
gelenlere
gelenlere
Beyt-i
Beyt-i
Haram'a
Haram'a
arzu ederek
arzu ederek
lutfunu
lutfunu
Rablerinin
*
Rablerinin
ve rızasını
ve rızasını
ve zaman
ve zaman
ihramdan çıktığınız
ihramdan çıktığınız
avlanabilirsiniz
avlanabilirsiniz
sizi itmesin
*
sizi itmesin
beslediğiniz kin
beslediğiniz kin
bir topluma karşı
bir topluma karşı
dolayı
dolayı
sizi çevirdiklerinden
sizi çevirdiklerinden
Mescid-i
*
Mescid-i
Haram'dan
Haram'dan
suç işlemeğe
*
suç işlemeğe
ve yardımlaşın
ve yardımlaşın
üzerinde
üzerinde
iyilik
iyilik
ve takva
ve takva
yardımlaşmayın
*
yardımlaşmayın
üzerinde
üzerinde
günah
günah
ve düşmanlık
ve düşmanlık
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
şüphesiz
şüphesiz
Allah'ın
Allah'ın
çetindir
çetindir
azabı
azabı

5:3
haram kılındı
haram kılındı
size
size
leş
leş
ve kan
ve kan
ve eti
ve eti
domuz
domuz
ve şeyler
ve şeyler
boğazlanan
boğazlanan
başkası adına
başkası adına
Allah'tan
Allah'tan
O'na
O'na
ve boğulmuş
ve boğulmuş
ve vurulmuş
ve vurulmuş
ve yukarıdan düşmüş
ve yukarıdan düşmüş
ve boynuzlanmış
ve boynuzlanmış
ve şeyler (havyanlar)
ve şeyler (havyanlar)
yediği
yediği
canavarın
canavarın
hariç
hariç
sizin kestikleriniz
*
sizin kestikleriniz
ve şeyler
ve şeyler
boğazlanan
boğazlanan
üzerine
üzerine
dikili taşlar
dikili taşlar
ve kısmet (şans) aramanız
*
ve kısmet (şans) aramanız
fal oklariyle
fal oklariyle
bunlar
bunlar
fısktır
fısktır
bugün artık
bugün artık
umudu kesmişlerdir
umudu kesmişlerdir
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
sizin dininizden
*
sizin dininizden
onlardan korkmayın
*
onlardan korkmayın
benden korkun
benden korkun
bugün
bugün
olgunlaştırdım
olgunlaştırdım
sizin için
sizin için
dininizi
dininizi
ve tamamladım
ve tamamladım
size
size
ni'metimi
ni'metimi
ve razı oldum
ve razı oldum
sizin için
sizin için
İslam'a
İslam'a
din olarak
din olarak
kim
kim
daralırsa
daralırsa
açlıktan
*
açlıktan
istekle yönelmeden
*
istekle yönelmeden
günaha
günaha
doğrusu
doğrusu
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir

5:4
sana soruyarlar
sana soruyarlar
neyin
neyin
helal kılındığını
helal kılındığını
kendilerine
kendilerine
de ki
de ki
helal kılındı
helal kılındı
size
size
iyi ve temiz şeyler
iyi ve temiz şeyler
yetiştirdiğiniz
*
yetiştirdiğiniz
hayvanların
*
hayvanların
avcı
avcı
öğreterek
öğreterek
size öğrettiğinden
*
size öğrettiğinden
Allah'ın
Allah'ın
yeyin
yeyin
şeylerden
şeylerden
tuttukları
tuttukları
sizin için
sizin için
ve anın
ve anın
adını
adını
Allah'ın
Allah'ın
üzerine
üzerine
korkun
korkun
Allah'tan
Allah'tan
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
çabuk görendir
çabuk görendir
hesabı
hesabı

5:5
bugün
bugün
helal kılındı
helal kılındı
size
size
iyi ve temiz şeyler
iyi ve temiz şeyler
ve yemeği
ve yemeği
kendilerine
kendilerine
verilenlerin
verilenlerin
Kitap
Kitap
helal
helal
size
size
sizin yemeğiniz de
sizin yemeğiniz de
helaldir
helaldir
onlara
onlara
ve namuslu kadınlar
ve namuslu kadınlar
inanan kadınlardan
*
inanan kadınlardan
ve namuslu kadınlar
ve namuslu kadınlar
kendilerine
*
kendilerine
verilenlerden
verilenlerden
Kitap
Kitap
sizden önce
*
sizden önce
zaman
zaman
verdiğiniz
verdiğiniz
mehirlerini
mehirlerini
iffetli kişiler olarak
iffetli kişiler olarak
zinadan kaçınan
*
zinadan kaçınan
ve tutmayan
*
ve tutmayan
gizli dost
gizli dost
ve kim
ve kim
inkar ederse
inkar ederse
imânı
imânı
muhakkak
muhakkak
boşa çıkmıştır
boşa çıkmıştır
onun ameli
onun ameli
ve o
ve o
ahirette
*
ahirette
kaybedenlerdendir
*
kaybedenlerdendir

5:6
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
zaman
zaman
dur(mak iste)diğiniz
dur(mak iste)diğiniz
namaza
*
namaza
yıkayın
yıkayın
yüzlerinizi
yüzlerinizi
ve ellerinizi
ve ellerinizi
kadar
kadar
dirseklere
dirseklere
ve meshedin
ve meshedin
başlarınızı
başlarınızı
ve ayaklarınızı
ve ayaklarınızı
kadar
kadar
topuklara
topuklara
ve eğer
ve eğer
iseniz
iseniz
cünüp
cünüp
tam temizlenin
tam temizlenin
eğer
eğer
iseniz
iseniz
hasta
hasta
yahut
yahut
üzerinde
üzerinde
seyahat
seyahat
yahut
yahut
gelmişse
gelmişse
biriniz
biriniz
sizden
sizden
tuvaletten
*
tuvaletten
ya da
ya da
dokunmuşsa
dokunmuşsa
kadınlara
kadınlara
ve
ve
bulamamışsanız
bulamamışsanız
su
su
teyemmüm edin
teyemmüm edin
toprağa
toprağa
temiz
temiz
ve sürün
ve sürün
yüzlerinize
yüzlerinize
ve ellerinize
ve ellerinize
ondan
ondan
istemiyor
*
istemiyor
Allah
Allah
çıkarmak
çıkarmak
size
size
hiçbir
hiçbir
güçlük
güçlük
fakat
fakat
istiyor
istiyor
sizi temizlemek
sizi temizlemek
ve tamamlamak
ve tamamlamak
ni'metini
ni'metini
size olan
size olan
umulur ki
umulur ki
şükredersiniz
şükredersiniz

5:7
ve hatırlayın
ve hatırlayın
ni'metini
ni'metini
Allah'ın
Allah'ın
size olan
size olan
ve sözünü
ve sözünü
öyle ki
öyle ki
verdiniz
verdiniz
O'na
O'na
hani
hani
demiştiniz
demiştiniz
işittik
işittik
ve ita'at ettik
ve ita'at ettik
korkun
korkun
Allah'tan
Allah'tan
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bilir
bilir
özünü
özünü
göğüslerin
göğüslerin

5:8
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
olun
olun
(hakkı) ayakta tutan
(hakkı) ayakta tutan
Allah için
Allah için
şahidlik edenler
şahidlik edenler
adaletle
adaletle
sizi saptırmasın
*
sizi saptırmasın
duyduğunuz kin
duyduğunuz kin
bir topluluğa
bir topluluğa
karşı
karşı
adaletten
*
adaletten
adil davranın
adil davranın
bu
bu
daha yakındır
daha yakındır
takvaya
takvaya
korkun
korkun
Allah'tan
Allah'tan
kuşkusuz
kuşkusuz
Allah
Allah
haber almaktadır
haber almaktadır
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız

5:9
va'detmiştir
va'detmiştir
Allah
Allah
kimselere
kimselere
inanan(lara)
inanan(lara)
ve yapanlara
ve yapanlara
iyi işler
iyi işler
onlarındır
onlarındır
bağışlama
bağışlama
ve mükafat
ve mükafat
büyük
büyük

5:10
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
ve yalanlayanlar ise
ve yalanlayanlar ise
ayetlerimizi
ayetlerimizi
onlar
onlar
halkıdır
halkıdır
cehennemin
cehennemin

5:11
Ey
Ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
hatırlayın
hatırlayın
ni'metini
ni'metini
Allah'ın
Allah'ın
size olan
size olan
hani
hani
yeltenmişti
yeltenmişti
bir topluluk
bir topluluk
uzatmağa (saldırmaya)
*
uzatmağa (saldırmaya)
size
size
ellerini
ellerini
(Allah) çekmişti
(Allah) çekmişti
onların ellerini
onların ellerini
sizden
sizden
korkun
korkun
Alah'tan
Alah'tan
ve
ve
Allah'a
Allah'a
dayansınlar
dayansınlar
Mü'minler
Mü'minler

5:12
andolsun
andolsun
almıştı
almıştı
Allah
Allah
söz
söz
oğullarından
oğullarından
İsrail
İsrail
ve göndermiştik
ve göndermiştik
içlerinden
içlerinden
iki (on iki)
iki (on iki)
on (on iki)
on (on iki)
başkan
başkan
demişti ki
demişti ki
Allah
Allah
şüphesiz ben
şüphesiz ben
sizinle beraberim
sizinle beraberim
eğer
eğer
kılarsanız
kılarsanız
namazı
namazı
ve verirseniz
ve verirseniz
zekatı
zekatı
ve inanırsanız
ve inanırsanız
elçilerime
elçilerime
ve onlara yardım ederseniz
ve onlara yardım ederseniz
ve borç verirseniz
ve borç verirseniz
Allah'a
Allah'a
bir borç
bir borç
güzel
güzel
elbette örterim
elbette örterim
sizin
sizin
günahlarınızı
günahlarınızı
ve sizi sokarım
ve sizi sokarım
cennetlere
cennetlere
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
kim
kim
inkar ederse
inkar ederse
sonra
sonra
bundan
bundan
sizden
sizden
muhakkak
muhakkak
sapmış olur
sapmış olur
düz
düz
yoldan
yoldan

5:13
sebebiyle
sebebiyle
bozmaları
bozmaları
sözlerini
sözlerini
onları la'netledik
onları la'netledik
ve yaptık
ve yaptık
kalblerini
kalblerini
kaskatı
kaskatı
kaydırıyorlar
kaydırıyorlar
kelimeleri
kelimeleri
yerlerinden
*
yerlerinden
ve unuttular
ve unuttular
pay almayı
pay almayı
şeyden
şeyden
öğütlenen
öğütlenen
kendilerine
kendilerine
asla
asla
daima
daima
muttali olursun
muttali olursun
üzerinde (olduklarına)
üzerinde (olduklarına)
hainlik
hainlik
onlardan
onlardan
hariç
hariç
pek azı
pek azı
içlerinden
içlerinden
yine de affet
yine de affet
onları
onları
ve aldırma
ve aldırma
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
sever
sever
güzel davrananları
güzel davrananları

5:14
ve
ve
kimselerin
kimselerin
diyen(lerin)
diyen(lerin)
biz
biz
hıristiyanız
hıristiyanız
almıştık
almıştık
sözünü
sözünü
ama unuttular
ama unuttular
pay almayı
pay almayı
şeyden
şeyden
öğütlenen
öğütlenen
kendilerine
kendilerine
bu yüzden saldık
bu yüzden saldık
aralarına
aralarına
düşmanlık
düşmanlık
ve kin
ve kin
kadar
kadar
gününe
gününe
kıyamet
kıyamet
ve yakında
ve yakında
onlara haber verecektir
onlara haber verecektir
Allah
Allah
şeyleri
şeyleri
oldukları
oldukları
yapmakta
yapmakta

5:15
Ey ehli
Ey ehli
Kitap
Kitap
muhakkak
muhakkak
size geldi
size geldi
elçimiz
elçimiz
açıklıyor
açıklıyor
size
size
çoğunu
çoğunu
şeylerin
şeylerin
olduğunuz
olduğunuz
gizlemiş
gizlemiş
Kitaptan
*
Kitaptan
vaz geçiyor
vaz geçiyor
çoğundan
*
çoğundan
gerçekten
gerçekten
size gelmiştir
size gelmiştir
Allahtan
*
Allahtan
bir nur
bir nur
ve bir Kitap
ve bir Kitap
açık
açık

5:16
iletir
iletir
onunla
onunla
Allah
Allah
kimseleri
kimseleri
uyan
uyan
rızasına
rızasına
yollarına
yollarına
esenlik
esenlik
ve onları çıkarır
ve onları çıkarır
karanlıklardan
*
karanlıklardan
aydınlığa
*
aydınlığa
kendi izniyle
kendi izniyle
ve iletir
ve iletir
bir yola
*
bir yola
dosdoğru
dosdoğru

5:17
andolsun
andolsun
küfre gitmişlerdir
küfre gitmişlerdir
kimseler
kimseler
diyen(ler)
diyen(ler)
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
o
o
Mesih'tir
Mesih'tir
oğlu
oğlu
Meryem
Meryem
de ki
de ki
öyle ise kim
öyle ise kim
sahipse
sahipse
karşı
karşı
Allah'a
Allah'a
bir şeye
bir şeye
eğer
eğer
isterse
isterse
helak etmek
*
helak etmek
Mesih'i
Mesih'i
oğlu
oğlu
Meryem
Meryem
ve annesini
ve annesini
ve kimseleri
ve kimseleri
yeryüzündeki
*
yeryüzündeki
hepsini
hepsini
Allah'ındır
Allah'ındır
mülkü
mülkü
göklerde
göklerde
ve yerde
ve yerde
ve bulunanların
ve bulunanların
ikisinin arasında
ikisinin arasında
yaratır
yaratır
dilediğini
*
dilediğini
Allah
Allah
he
*
he
şeyi
şeyi
yapabilendir
yapabilendir

5:18
ve dediler
ve dediler
Yahudiler
Yahudiler
ve hıristiyanlar
ve hıristiyanlar
biz
biz
oğullarıyız
oğullarıyız
Allah'ın
Allah'ın
ve sevgilileriyiz
ve sevgilileriyiz
de ki
de ki
o halde niçin
o halde niçin
size azabediyor
size azabediyor
günahlarınızdan ötürü
günahlarınızdan ötürü
hayır
hayır
siz de
siz de
birer insansınız
birer insansınız
O'nun yaratıklarından
*
O'nun yaratıklarından
bağışlar
bağışlar
kimseyi
kimseyi
dilediği
dilediği
ve azabeder
ve azabeder
kimseye
kimseye
dilediği
dilediği
Allah'ındır
Allah'ındır
mülkü
mülkü
göklerin
göklerin
ve yerin
ve yerin
bulunan herşeyin
bulunan herşeyin
ve ikisi arasında
ve ikisi arasında
O'nadır
O'nadır
dönüş de
dönüş de

5:19
Ey ehli
Ey ehli
Kitap
Kitap
muhakkak
muhakkak
size geldi
size geldi
Elçimiz
Elçimiz
gerçekleri açıklıyan
gerçekleri açıklıyan
size
size
arasının kesildiği sırada
*
arasının kesildiği sırada
elçilerin
*
elçilerin
demeyesiniz
*
demeyesiniz
bize gelmedi
*
bize gelmedi
bir müjdeleyici
*
bir müjdeleyici
ve ne de
ve ne de
bir uyarıcı
bir uyarıcı
işte
işte
size geldi
size geldi
müjdeleyici
müjdeleyici
ve uyarıcı
ve uyarıcı
Allah
Allah
her
*
her
şeye
şeye
kadirdir
kadirdir

5:20
ve hani
ve hani
demişti
demişti
Musa
Musa
kavmine
kavmine
Ey kavmim
Ey kavmim
hatırlayın
hatırlayın
ni'metini
ni'metini
Allah'ın
Allah'ın
size olan
size olan
zira (O)
zira (O)
var etti
var etti
aranızda
aranızda
peygamberler
peygamberler
ve sizi yaptı
ve sizi yaptı
krallar
krallar
ve size verdi
ve size verdi
şeyleri
şeyleri
vermediği
*
vermediği
hiç kimseye
hiç kimseye
dünyalarda
*
dünyalarda