Sura
52
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 52. Et-Tûr (Tur)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 49
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 52, Et-Tûr (Tur)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
52:1
andolsun Tur'a
52:2
ve Kitaba
satır satır yazılmış
52:3
ince deri üzerine
yayılmış
52:4
ve eve (Ka'be'ye)
bakımlı
52:5
ve tavana (göğe)
yükseltilmiş
52:6
ve denize
kaynatılmış
52:7
mutlaka
azabı
Rabbinin
vukubulacaktır
52:8
yoktur
ona
hiçbir şey
engel olacak
52:9
(o) gün
çalkanır;
gök
bir çalkalanış
52:10
yürür
dağlar
bir yürüyüş
52:11
vay haline
o gün
yalanlayanların
52:12
Onlar ki
içinde
batıl şeyler
oynayıp dururlar
52:13
o gün
kakılırlar
ateşine
cehennem
sürüklenerek
52:14
işte budur
ateş
olduğunuz
onu
yalanlamış
52:15
büyü müymüş?
bu
yoksa
siz (mi?)
görmüyormuşsunuz
52:16
girin ona
ve sabredin
veyahut
sabretmeyin
birdir
sizin için
ancak
cezalandırılacaksınız
göre
olduklarınıza
yapıyor(lar)
52:17
şüphesiz
korunanlar
içindedirler
cennetler
ve ni'metler
52:18
sefa sürerler
şeylerle
kendilerine verdikleri
Rablerinin
ve onları korumuştur
Rableri
azabından
cehennem
52:19
yeyin
ve için
afiyetle
karşılık
olduklarınıza
yapıyor(lar)
52:20
yaslanarak
üzerine
koltuklar
sıra sıra dizilmiş
onları evlendirmişizdir
hurilerle
iri gözlü
52:21
ve kimseler
inanan(lar)
ve kendilerine uyanlar
zürriyetleri de
imanda
kattık
kendilerine
zürriyetlerini
ve
eksiltmedik
kendi amellerinden
hiçbir
şey
her
kişi
şeye
kendi kazandığı
bağlıdır