Sura
57
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 57. El-Hadîd (Hadid)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 29
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 57, El-Hadîd (Hadid)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
57:1
tesbih etmiştir
Allah'ı
her şey
bulunan
göklerde
ve yerde
O
azizdir
hakimdir
57:2
O'nundur
mülkü
göklerin
ve yerin
yaşatır
ve öldürür
ve O
üzerine
her
şey
kadirdir
57:3
O
ilktir
ve sondur
ve zahirdir
ve batındır
ve O
her
şeyi
bilendir
57:4
O'dur
yaratan
gökleri
ve yeri
altı
günde
sonra
oturan
üzerine
Arş
bilir
şeyi
giren
yere
ve şeyi
çıkan
ondan
ve şeyi
inen
gökten
ve şeyi
çıkan
ona
ve O
sizinle beraberdir
nerede
olsanız
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir
57:5
O'nundur
mülkü
göklerin
ve yerin
ve
Allah'a
döndürülecektir
bütün işler
57:6
sokar
geceyi
içine
gündüzün
ve sokar
gündüzü
içine
gecenin
ve O
bilir
özünü
göğüslerin
57:7
inanın
Allah'a
ve Elçisine
ve infak edin
şeylerden
sizi kıldığı
hakim
onda
kimselere
inanan(lara)
sizden
ve infak edenlere
onlar için vardır
mükafat
büyük
57:8
ve ne?
oluyor size
güvenmiyorsunuz
Allah'a
ve elçi
sizi çağırdığı (halde)
inanmağa
Rabbinize
ve muhakkak
aldığı (halde)
sizin sağlam sözünüzü
eğer
iseniz
inananlar
57:9
O'dur
indiren
üzerine
kulu
ayetler
açık açık
sizi çıkarmak için
karanlıklardan
aydınlığa
ve şüphesiz
Allah
size karşı
çok şefkatlidir
çok merhametlidir
57:10
ve ne?
oluyor size
infak etmiyorsunuz
yolunda
Allah
zaten Allah'ındır
mirası
göklerin
ve yerin
bir olmaz
içinizden
kimseler
infak eden
önce
fetihden
ve savaşanlar
onların
daha büyüktür
derecesi
kimselerden
infak eden(ler)
sonradan
ve savaşanlar(dan)
ve hepsine
va'detmiştir
Allah
en güzel (sonucu)
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
haber almaktadır
57:11
kimdir?
olan kimse
borç verecek
Allah'a
bir borç ile
güzel
ki o kat kat artırsın
ona
ve onun için (versin)
bir mükafat
değerli
57:12
o gün
görürsün
inanan erkekleri
ve inanan kadınları
koşar durumda
ışıkları
önlerinde
önlerinde
ve sağlarında
müjdeniz
bugün
cennetlerdir
akan
altlarından
ırmaklar
ebedi kalacağınız
içinde
işte budur
o
başarı
büyük
57:13
o gün
derler ki
münafık erkekler
ve münafık kadınlar
mü'minlere
bize bakın
yararlanalım
sizin nurunuzdan
denilir ki
dönün
arkanıza
ve arayın
nur
sonra çekilir
aralarına
bir sur
olan
kapısı
onun içinde
vardır
rahmet
ve dış
yönünde
azab
57:14
onlara seslenirler
değil miydik?
sizinle beraber
derler ki
evet
ama siz
kötülük ettiniz
kendi canlarınıza
ve beklediniz
ve kuşkulandınız
ve sizi aldattı
kuruntular
kadar
gelinceye
emri (ölüm)
Allah'ın
ve sizi aldattı
Allah(ın affı) ile
çok aldatıcı (şeytan)
57:15
bugün artık
alınmaz
sizden
fidye
ne de
kimselerden
inkar eden(ler)
varacağınız yer
ateştir
odur
sizin layığınız
ne kötü
gidilecek yerdir orası
57:16
vakti gelmedi mi?
için
inananlar
saygı duymasının
kalblerinin
zikrine
Allah'ın
ve şeye
inananlar
haktan
ve
olmasınlar
kimseler gibi
verilen
Kitap
bundan önce
ve geçen
üzerlerinden
uzun zaman
ve katılaşan
kalbleri
ve çoğu
onların
yoldan çıkmıştır
57:17
biliniz ki
şüphesiz
Allah
diriltir
yeri
sonra
ölümünden
andolsun
açıkladık
size
ayetleri;
umulur ki
aklınızı kullanırsınız
57:18
şüphesiz
sadaka veren erkekler
ve sadaka veren kadınlar
ve borç verenler
Allah'a
bir borçla
güzel
kat kat yapılır
onlara
ve onlar için vardır
bir mükafat
değerli
57:19
ve kimseler
inananlar
Allah'a
ve elçilerine
işte
onlardır
sıddikler
ve şehidler
yanında
Rableri
onların vardır
mükafatları
ve nurları
ve kimseler
inkar eden(ler)
ve yalanlayanlar
ayetlerimizi
onlar
halkıdır
cehennem
57:20
bilin ki
şüphesiz
hayatı
dünya
bir oyundur
ve eğlencedir
ve süstür
ve övünmedir
kendi aranızda
çoğaltma yarışıdır
malda
ve evladda
tıpkı şuna benzer
bir yağmura
hoşuna giden
ekincilerin
bitirdiği ot
sonra
kurur
onu görürsün
sapsarı
sonra
olur
çerçöp
ise vardır
ahirette
bir azab
çetin
ve mağfiret
Allahtan
ve rıza
ve değildir
hayatı
dünya
başka bir şey
bir zevkten
aldatıcı
57:21
koşun
bir mağfirete
Rabbinizden
ve bir cennete
genişliği
genişliği gibi (olan)
gök
ile yerin
hazırlanmış
için
inananlar
Allah'a
ve elçilerine
işte bu
lutfudur
Allah'ın
vereceği
kimseye
dilediği
ve Allah
sahibidir
lutuf
büyük