Sura
58
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 58. El-Mucâdile (Mucadele)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 22
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 58, El-Mucâdile (Mucadele)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
58:1
andolsun
işitti
Allah
sözünü
(kadının)
seninle tartışan
hakkında
kocası
ve şikayette bulunan
Allah'a
ve Allah
işitir
ikinizin konuşmanızı
çünkü
Allah
işitendir
görendir
58:2
kimseler
zıhar eden(ler)
sizden
kadınlara
(bilsinler ki) değildir
onlar
onların anaları
değildir
onların anaları
dışındakiler
onlar
onları doğuranlar
ve onlar
söylüyorlar
çirkin (olanı)
sözden
ve yalan
ve şüphesiz
Allah
affedicidir
bağışlayıcıdır
58:3
ve kimseler
zıhar eden(ler)
kadınlarına
sonra da
dönenler
şeylere
söyledikleri
hürriyete kavuşturmalıdırlar
bir köle
önce
temaslarından
budur
size öğütlenen
onunla
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
haber almaktadır
58:4
kimse
imkan bulamayan
oruç tutmalıdır
iki ay
aralıksız olarak
önce
temaslarından
kimse
(buna) gücü yetmeyen
doyurmalıdır
altmış
fakiri
bunlar
inanmanız içindir
Allah'a
ve Elçisine
ve bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
ve kafirler için vardır
bir azab
acıklı
58:5
şüphesiz
kimseler
karşı gelen(ler)
Allah'a
ve Elçisine
tepeleneceklerdir
gibi
tepelendikleri
kimselerin
kendilerinden önceki
ve andolsun
biz indirdik
ayetler
açık açık
ve kafirler için vardır
bir azab
küçük düşürücü
58:6
gün
tekrar dirilteceği
Allah
onların hepsini
kendilerine haber verecektir
ne
yaptıklarını
onu saymıştır
Allah
onlar ise onu unutmuşlardır
ve Allah
üzerine
her
şey
şahiddir
58:7
görmedin mi?
şüphesiz
Allah
bilir
olanı
göklerde
ve olanı
yerde
olmaz ki
hiç
gizli konuşan
üç kişi
mutlaka
O'dur
dördüncüleri
ve olmasa
beş kişi
mutlaka
O'dur
altıncıları
ve olmasa
daha az
bundan
ve olmasa
daha çok
mutlaka
O
onlarla beraberdir
nerede
bulunsalar
sonra
onlara haber verir
şeyleri
yaptıkları
günü
kıyamet
çünkü
Allah
her
şeyi
bilendir
58:8
görmedin mi?
kimseleri
menedilen(ler)
gizli gizli konuşmaktan
sonra yine
dönüyorlar
şeye
menedildikleri
ondan
ve gizli gizli konuşuyorlar
günah hususunda
ve düşmanlık
ve isyan
Elçiye
ve zaman
sana geldikleri
seni selamlıyorlar
bir tarzda
selamlamadığı
onu
Allah'ın
ve diyorlar
içlerinde
kendi
değil miydi?
bize azab etmeli
Allah
ötürü
dediğimizden
onlara yeter
cehennem
oraya gireceklerdir
ne kötü
gidilecek yerdir
58:9
ey
kimseler
inanan(lar)
zaman
aranızda gizli konuştuğunuz
konuşmayın
günah üzerinde
ve düşmanlık
ve karşı gelme
Elçiye
(fakat) konuşun
iyilik üzerinde
ve takva
ve korkun
Allah'tan
huzuruna
toplanacağınız
58:10
şüphesiz
gizli konuşma
şeytandandır
üzülsünler diye
kimseler
inanan(lar)
ve değildir
onlara zarar verecek
hiçbir
olmadıkça
izni
Allah'ın
ve
Allah'a
dayansınlar
mü'minler
58:11
ey
kimseler
inanan(lar)
zaman
dendiği
size
yer açın
meclislerde
yer açın ki
genişlik versin
Allah
size
zaman da
dendiği
kalkın
kalkın ki
yükseltsin
Allah
kimseleri
inanan(ları)
sizden
ve kendilerine
verilenleri
ilim
derecelerle
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
haber almaktadır
58:12
ey
kimseler
inanan(lar)
zaman
siz gizli konuşacağınız
Elçi ile
verin
önce
önce
gizli konuşmanızdan
bir sadaka
bu
daha hayırlıdır
sizin için
ve daha temizdir
şayet
bulamazsınız
şüphesiz
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
58:13
korktunuz mu?
vermenizden
önce
önce
gizli konuşmanızdan
sadaka
çünkü
yapmadınız
ve affetti
Allah
sizi
artık kılın
namazı
ve verin
zekatı
ve ita'at edin
Allah'a
ve Elçisine
ve Allah
bilmektedir
şeyleri
yaptıklarınız
58:14
görmedin mi?
kimseleri
dost edinen(leri)
bir topluluğu
gazabettiği
Allah'ın
kendilerine
değildir
onlar
sizden
ve değildir
onlardan
ve yemin ediyorlar
üzere
yalan
ve onlar
bilerek
58:15
hazırlamıştır
Allah
onlar için
bir azab
çetin
şüphesiz onlar
ne kötü
şeyler
yapıyorlar
58:16
yaptılar
yeminlerini
kalkan
ve engel oldular
yolundan
Allah'ın
onlar için vardır
bir azab
küçük düşürücü
58:17
koruyamaz
kendilerini
malları
ne de
çocukları
karşı
Allah'a
hiçbir şey
onlar
halkıdır
ateş
onlar
orada
sürekli kalacaklardır
58:18
(o) gün
tekrar diriltir
Allah
onların hepsini
sonra yemin ederler
O'na da
gibi
yemin ettikleri
size
ve sanırlar
kendilerini
üzerinde
bir şey
iyi bilin ki
elbette onlar
onlar
yalancılardır
58:19
kuşatmıştır
onları
şeytan
ve onlara unutturmuştur
anmayı
Allah'ı
onlar
hizbidir
şeytanın
dikkat edin
muhakkak ki
hizbi
şeytanın
onlar
kaybedecektir
58:20
şüphesiz
kimseler
düşman olan(lar)
Allah'a
ve Elçisine
onlar
arasındadırlar
en alçaklar
58:21
yazmıştır;
Allah
elbette galib geleceğiz
ben
ve elçilerim
şüphesiz
Allah
güçlüdür
galiptir