Ziyaretçi
Sura
Sura
58
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 22
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 58, El-Mucâdile (Mucadele)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
58:1
andolsun
andolsun
işitti
işitti
Allah
Allah
sözünü
sözünü
(kadının)
(kadının)
seninle tartışan
seninle tartışan
hakkında
hakkında
kocası
kocası
ve şikayette bulunan
ve şikayette bulunan
Allah'a
*
Allah'a
ve Allah
ve Allah
işitir
işitir
ikinizin konuşmanızı
ikinizin konuşmanızı
çünkü
çünkü
Allah
Allah
işitendir
işitendir
görendir
görendir

58:2
kimseler
kimseler
zıhar eden(ler)
zıhar eden(ler)
sizden
sizden
kadınlara
*
kadınlara
(bilsinler ki) değildir
(bilsinler ki) değildir
onlar
onlar
onların anaları
onların anaları
değildir
değildir
onların anaları
onların anaları
dışındakiler
dışındakiler
onlar
onlar
onları doğuranlar
onları doğuranlar
ve onlar
ve onlar
söylüyorlar
söylüyorlar
çirkin (olanı)
çirkin (olanı)
sözden
*
sözden
ve yalan
ve yalan
ve şüphesiz
ve şüphesiz
Allah
Allah
affedicidir
affedicidir
bağışlayıcıdır
bağışlayıcıdır

58:3
ve kimseler
ve kimseler
zıhar eden(ler)
zıhar eden(ler)
kadınlarına
*
kadınlarına
sonra da
sonra da
dönenler
dönenler
şeylere
şeylere
söyledikleri
söyledikleri
hürriyete kavuşturmalıdırlar
hürriyete kavuşturmalıdırlar
bir köle
bir köle
önce
*
önce
temaslarından
*
temaslarından
budur
budur
size öğütlenen
size öğütlenen
onunla
onunla
Allah
Allah
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
haber almaktadır
haber almaktadır

58:4
kimse
kimse
imkan bulamayan
*
imkan bulamayan
oruç tutmalıdır
oruç tutmalıdır
iki ay
iki ay
aralıksız olarak
aralıksız olarak
önce
*
önce
temaslarından
*
temaslarından
kimse
kimse
(buna) gücü yetmeyen
*
(buna) gücü yetmeyen
doyurmalıdır
doyurmalıdır
altmış
altmış
fakiri
fakiri
bunlar
bunlar
inanmanız içindir
inanmanız içindir
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
ve bunlar
ve bunlar
sınırlarıdır
sınırlarıdır
Allah'ın
Allah'ın
ve kafirler için vardır
ve kafirler için vardır
bir azab
bir azab
acıklı
acıklı

58:5
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
karşı gelen(ler)
karşı gelen(ler)
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
tepeleneceklerdir
tepeleneceklerdir
gibi
gibi
tepelendikleri
tepelendikleri
kimselerin
kimselerin
kendilerinden önceki
*
kendilerinden önceki
ve andolsun
ve andolsun
biz indirdik
biz indirdik
ayetler
ayetler
açık açık
açık açık
ve kafirler için vardır
ve kafirler için vardır
bir azab
bir azab
küçük düşürücü
küçük düşürücü

58:6
gün
gün
tekrar dirilteceği
tekrar dirilteceği
Allah
Allah
onların hepsini
onların hepsini
kendilerine haber verecektir
kendilerine haber verecektir
ne
ne
yaptıklarını
yaptıklarını
onu saymıştır
onu saymıştır
Allah
Allah
onlar ise onu unutmuşlardır
onlar ise onu unutmuşlardır
ve Allah
ve Allah
üzerine
üzerine
her
her
şey
şey
şahiddir
şahiddir

58:7
görmedin mi?
*
görmedin mi?
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bilir
bilir
olanı
olanı
göklerde
*
göklerde
ve olanı
ve olanı
yerde
*
yerde
olmaz ki
*
olmaz ki
hiç
hiç
gizli konuşan
gizli konuşan
üç kişi
üç kişi
mutlaka
mutlaka
O'dur
O'dur
dördüncüleri
dördüncüleri
ve olmasa
ve olmasa
beş kişi
beş kişi
mutlaka
mutlaka
O'dur
O'dur
altıncıları
altıncıları
ve olmasa
ve olmasa
daha az
daha az
bundan
*
bundan
ve olmasa
ve olmasa
daha çok
daha çok
mutlaka
mutlaka
O
O
onlarla beraberdir
onlarla beraberdir
nerede
nerede
bulunsalar
*
bulunsalar
sonra
sonra
onlara haber verir
onlara haber verir
şeyleri
şeyleri
yaptıkları
yaptıkları
günü
günü
kıyamet
kıyamet
çünkü
çünkü
Allah
Allah
her
her
şeyi
şeyi
bilendir
bilendir

58:8
görmedin mi?
*
görmedin mi?
kimseleri
*
kimseleri
menedilen(ler)
menedilen(ler)
gizli gizli konuşmaktan
*
gizli gizli konuşmaktan
sonra yine
sonra yine
dönüyorlar
dönüyorlar
şeye
şeye
menedildikleri
menedildikleri
ondan
ondan
ve gizli gizli konuşuyorlar
ve gizli gizli konuşuyorlar
günah hususunda
günah hususunda
ve düşmanlık
ve düşmanlık
ve isyan
ve isyan
Elçiye
Elçiye
ve zaman
ve zaman
sana geldikleri
sana geldikleri
seni selamlıyorlar
seni selamlıyorlar
bir tarzda
bir tarzda
selamlamadığı
*
selamlamadığı
onu
onu
Allah'ın
Allah'ın
ve diyorlar
ve diyorlar
içlerinde
içlerinde
kendi
kendi
değil miydi?
değil miydi?
bize azab etmeli
bize azab etmeli
Allah
Allah
ötürü
ötürü
dediğimizden
dediğimizden
onlara yeter
onlara yeter
cehennem
cehennem
oraya gireceklerdir
oraya gireceklerdir
ne kötü
ne kötü
gidilecek yerdir
gidilecek yerdir

58:9
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
zaman
zaman
aranızda gizli konuştuğunuz
aranızda gizli konuştuğunuz
konuşmayın
*
konuşmayın
günah üzerinde
günah üzerinde
ve düşmanlık
ve düşmanlık
ve karşı gelme
ve karşı gelme
Elçiye
Elçiye
(fakat) konuşun
(fakat) konuşun
iyilik üzerinde
iyilik üzerinde
ve takva
ve takva
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
huzuruna
*
huzuruna
toplanacağınız
toplanacağınız

58:10
şüphesiz
şüphesiz
gizli konuşma
gizli konuşma
şeytandandır
*
şeytandandır
üzülsünler diye
üzülsünler diye
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
ve değildir
ve değildir
onlara zarar verecek
onlara zarar verecek
hiçbir
hiçbir
olmadıkça
olmadıkça
izni
izni
Allah'ın
Allah'ın
ve
ve
Allah'a
Allah'a
dayansınlar
dayansınlar
mü'minler
mü'minler

58:11
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
zaman
zaman
dendiği
dendiği
size
size
yer açın
yer açın
meclislerde
*
meclislerde
yer açın ki
yer açın ki
genişlik versin
genişlik versin
Allah
Allah
size
size
zaman da
zaman da
dendiği
dendiği
kalkın
kalkın
kalkın ki
kalkın ki
yükseltsin
yükseltsin
Allah
Allah
kimseleri
kimseleri
inanan(ları)
inanan(ları)
sizden
sizden
ve kendilerine
ve kendilerine
verilenleri
verilenleri
ilim
ilim
derecelerle
derecelerle
ve Allah
ve Allah
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
haber almaktadır
haber almaktadır

58:12
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
zaman
zaman
siz gizli konuşacağınız
siz gizli konuşacağınız
Elçi ile
Elçi ile
verin
verin
önce
önce
önce
önce
gizli konuşmanızdan
gizli konuşmanızdan
bir sadaka
bir sadaka
bu
bu
daha hayırlıdır
daha hayırlıdır
sizin için
sizin için
ve daha temizdir
ve daha temizdir
şayet
şayet
bulamazsınız
*
bulamazsınız
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir

58:13
korktunuz mu?
korktunuz mu?
vermenizden
*
vermenizden
önce
önce
önce
önce
gizli konuşmanızdan
gizli konuşmanızdan
sadaka
sadaka
çünkü
çünkü
yapmadınız
*
yapmadınız
ve affetti
ve affetti
Allah
Allah
sizi
sizi
artık kılın
artık kılın
namazı
namazı
ve verin
ve verin
zekatı
zekatı
ve ita'at edin
ve ita'at edin
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
ve Allah
ve Allah
bilmektedir
bilmektedir
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız

58:14
görmedin mi?
*
görmedin mi?
kimseleri
*
kimseleri
dost edinen(leri)
dost edinen(leri)
bir topluluğu
bir topluluğu
gazabettiği
gazabettiği
Allah'ın
Allah'ın
kendilerine
kendilerine
değildir
değildir
onlar
onlar
sizden
sizden
ve değildir
ve değildir
onlardan
onlardan
ve yemin ediyorlar
ve yemin ediyorlar
üzere
üzere
yalan
yalan
ve onlar
ve onlar
bilerek
bilerek

58:15
hazırlamıştır
hazırlamıştır
Allah
Allah
onlar için
onlar için
bir azab
bir azab
çetin
çetin
şüphesiz onlar
şüphesiz onlar
ne kötü
ne kötü
şeyler
şeyler
yapıyorlar
*
yapıyorlar

58:16
yaptılar
yaptılar
yeminlerini
yeminlerini
kalkan
kalkan
ve engel oldular
ve engel oldular
yolundan
*
yolundan
Allah'ın
Allah'ın
onlar için vardır
onlar için vardır
bir azab
bir azab
küçük düşürücü
küçük düşürücü

58:17
koruyamaz
*
koruyamaz
kendilerini
kendilerini
malları
malları
ne de
ne de
çocukları
çocukları
karşı
karşı
Allah'a
Allah'a
hiçbir şey
hiçbir şey
onlar
onlar
halkıdır
halkıdır
ateş
ateş
onlar
onlar
orada
orada
sürekli kalacaklardır
sürekli kalacaklardır

58:18
(o) gün
(o) gün
tekrar diriltir
tekrar diriltir
Allah
Allah
onların hepsini
onların hepsini
sonra yemin ederler
sonra yemin ederler
O'na da
O'na da
gibi
gibi
yemin ettikleri
yemin ettikleri
size
size
ve sanırlar
ve sanırlar
kendilerini
kendilerini
üzerinde
üzerinde
bir şey
bir şey
iyi bilin ki
iyi bilin ki
elbette onlar
elbette onlar
onlar
onlar
yalancılardır
yalancılardır

58:19
kuşatmıştır
kuşatmıştır
onları
onları
şeytan
şeytan
ve onlara unutturmuştur
ve onlara unutturmuştur
anmayı
anmayı
Allah'ı
Allah'ı
onlar
onlar
hizbidir
hizbidir
şeytanın
şeytanın
dikkat edin
dikkat edin
muhakkak ki
muhakkak ki
hizbi
hizbi
şeytanın
şeytanın
onlar
onlar
kaybedecektir
kaybedecektir

58:20
şüphesiz
şüphesiz
kimseler
kimseler
düşman olan(lar)
düşman olan(lar)
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
onlar
onlar
arasındadırlar
arasındadırlar
en alçaklar
en alçaklar