Ziyaretçi
Sura
Sura
59
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 24
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 59, El-Haşr (Haşr)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
59:1
tesbih eder
tesbih eder
Allah'ı
Allah'ı
bulunanlar
bulunanlar
göklerde
*
göklerde
ve bulunanlar
ve bulunanlar
yerde
*
yerde
ve O
ve O
üstündür
üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

59:2
O'dur
O'dur
çıkaran
*
çıkaran
kimseleri
kimseleri
inkar eden(leri)
inkar eden(leri)
sahiplerinden
*
sahiplerinden
kitap
kitap
yurtlarından
*
yurtlarından
ilk
ilk
haşirde
haşirde
siz sanmamıştınız
*
siz sanmamıştınız
onların çıkacaklarını
*
onların çıkacaklarını
onlar da sanmışlardı
onlar da sanmışlardı
kendilerini
kendilerini
koruyacağını
koruyacağını
kalelerinin
kalelerinin
Allahtan
*
Allahtan
fakat onlara geldi
fakat onlara geldi
Allah
Allah
yerden
*
yerden
ummadıkları
*
ummadıkları
ve saldı
ve saldı
içine
içine
yürekleri
yürekleri
korku
korku
harap ediyorlardı
harap ediyorlardı
evlerini
evlerini
kendi elleriyle
kendi elleriyle
ve elleriyle
ve elleriyle
mü'minlerin
mü'minlerin
ibret alın
ibret alın
ey sahipleri
ey sahipleri
akıl
akıl

59:3
eğer olmasaydı
eğer olmasaydı
yazmış
*
yazmış
Allah
Allah
onlara
onlara
sürgünü
sürgünü
mutlaka onlara azabederdi
mutlaka onlara azabederdi
dünyada
*
dünyada
onlar için vardır
onlar için vardır
ahirette de
*
ahirette de
azabı
azabı
ateş
ateş

59:4
bu
bu
onların sebebiyledir
onların sebebiyledir
karşı gelmeleri
karşı gelmeleri
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
ve kim
ve kim
karşı gelirse
karşı gelirse
Allah'a
Allah'a
şüphesiz
şüphesiz
Allah'ın
Allah'ın
çetindir
çetindir
azabı
azabı

59:5
kesmeniz
*
kesmeniz
bir hurma ağacını
*
bir hurma ağacını
yahut
yahut
onu bırakmanız
onu bırakmanız
dikili
dikili
üzerinde
üzerinde
kökleri
kökleri
hep izniyledir
hep izniyledir
Allah'ın
Allah'ın
ve cezalandırması içindir
ve cezalandırması içindir
yoldan çıkanları
yoldan çıkanları

59:6
ve şey ise
ve şey ise
verdiği
verdiği
Allah'ın
Allah'ın
Elçisine
*
Elçisine
onlardan (ganimetlerden)
onlardan (ganimetlerden)
siz sürmediniz
*
siz sürmediniz
onun üzerine
onun üzerine
bir at
*
bir at
ve ne de
ve ne de
deve
deve
fakat
fakat
Allah
Allah
musallat eder
musallat eder
elçilerini
elçilerini
üzerine
üzerine
kimselerin
kimselerin
dilediği
dilediği
Allah
Allah
üzerine
üzerine
her
her
şey
şey
kadirdir
kadirdir

59:7
verdikleri (ganimetler)
*
verdikleri (ganimetler)
Allah'ın
Allah'ın
Elçisine
*
Elçisine
halkından
*
halkından
o kent
o kent
Allah'a (aittir)
Allah'a (aittir)
ve Elçiye
ve Elçiye
ve olanlara
ve olanlara
akraba
akraba
ve yetimlere
ve yetimlere
ve yoksullara
ve yoksullara
ve yolcuya
ve yolcuya
ve yolcuya
ve yolcuya
ta ki
ta ki
olmasın
*
olmasın
dolaşan bir şey
dolaşan bir şey
arasında
arasında
zenginler
zenginler
içinizden
içinizden
ne ki
ne ki
size verdi
size verdi
Elçi
Elçi
onu alın
onu alın
ve ne ki
ve ne ki
size yasakladı
size yasakladı
ondan
ondan
sakının
sakının
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
çünkü
çünkü
Allah'ın
Allah'ın
şiddetlidir
şiddetlidir
azabı
azabı

59:8
fakirler içindir
fakirler içindir
hicret eden
hicret eden
çıkarılan
*
çıkarılan
yurtlarından
*
yurtlarından
ve mallarından
ve mallarından
ararlar
ararlar
bir lutuf
bir lutuf
Allahdan
*
Allahdan
ve rızasını
ve rızasını
ve yardım ederler
ve yardım ederler
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
işte
işte
onlardır
onlardır
doğru olanlar
doğru olanlar

59:9
ve kimseler
ve kimseler
yerleşen(ler)
yerleşen(ler)
o yurda (Medine'ye)
o yurda (Medine'ye)
ve imana (sarılanlar)
ve imana (sarılanlar)
onlardan önce
*
onlardan önce
severler
severler
kimseleri
kimseleri
hicret eden(leri)
hicret eden(leri)
kendilerine
kendilerine
ve
ve
bulmazlar
bulmazlar
göğüslerinde
*
göğüslerinde
bir ihtiyaç
bir ihtiyaç
ötürü
ötürü
onlara verilelerden
onlara verilelerden
ve tercih ederler
ve tercih ederler
öz canlarına
*
öz canlarına
dahi
dahi
olsa
olsa
kendilerinin
kendilerinin
ihtiyaçları
ihtiyaçları
ve kim
ve kim
korunursa
korunursa
cimriliğinden
cimriliğinden
nefsinin
nefsinin
işte
işte
onlar
onlar
başarıya erenlerdir
başarıya erenlerdir

59:10
kimseler
kimseler
gelen(ler)
gelen(ler)
onlardan sonra
*
onlardan sonra
derler ki
derler ki
Rabbimiz
Rabbimiz
bağışla
bağışla
bizi
bizi
ve kardeşlerimizi
ve kardeşlerimizi
bizden önce
*
bizden önce
inanmış olan
inanmış olan
ve
ve
bırakma
bırakma
kalblerimizde
*
kalblerimizde
bir kin
bir kin
karşı
karşı
inananlara
inananlara
Rabbimiz
Rabbimiz
elbette sen
elbette sen
çok şefkatli
çok şefkatli
çok merhametlisin
çok merhametlisin

59:11
görmedin mi?
*
görmedin mi?
kimseleri
*
kimseleri
iki yüzlülük eden
iki yüzlülük eden
derler
derler
kardeşlerine
kardeşlerine
inkar eden
*
inkar eden
ehlinden
*
ehlinden
kitap
kitap
eğer
eğer
siz çıkarılırsanız
siz çıkarılırsanız
mutlaka biz de çıkarız
mutlaka biz de çıkarız
sizinle beraber
sizinle beraber
ve
ve
ita'at etmeyiz
ita'at etmeyiz
sizin aleyhinize
sizin aleyhinize
hiç kimseye
hiç kimseye
asla
asla
ve şayet
ve şayet
sizinle savaşılırsa
sizinle savaşılırsa
mutlaka size yardım ederiz
mutlaka size yardım ederiz
ve Allah
ve Allah
şahidlik eder
şahidlik eder
onların
onların
yalancı olduklarına
yalancı olduklarına

59:12
andolsun eğer
andolsun eğer
onlar çıkarılsalar
onlar çıkarılsalar
çıkmazlar
*
çıkmazlar
onlarla beraber
onlarla beraber
ve eğer
ve eğer
onlarla savaşılsa
onlarla savaşılsa
onlara yardım etmezler
*
onlara yardım etmezler
ve eğer
ve eğer
yardım etseler bile
yardım etseler bile
dönüp kaçarlar
dönüp kaçarlar
arkalar(ın)a
arkalar(ın)a
sonra
sonra
kendilerine de yardım edilmez
*
kendilerine de yardım edilmez

59:13
elbette sizin
elbette sizin
fazladır
fazladır
korkunuz
korkunuz
onların kalblerinde
*
onların kalblerinde
Allahınkinden
*
Allahınkinden
böyledir
böyledir
çünkü onlar
çünkü onlar
bir topluluktur
bir topluluktur
anlamaz
*
anlamaz

59:14
onlar sizinle savaşamazlar
*
onlar sizinle savaşamazlar
toplu olarak
toplu olarak
ancak (savaşırlar)
ancak (savaşırlar)
içinde
içinde
kaleler
kaleler
müstahkem
müstahkem
yahut
yahut
ardından
*
ardından
duvarların
duvarların
onların çekişmeleri
onların çekişmeleri
kendi aralarında
kendi aralarında
şiddetli
şiddetli
sen onları sanırsın
sen onları sanırsın
toplu
toplu
ama kalbleri
ama kalbleri
dağınıktır
dağınıktır
öyledir
öyledir
çünkü onlar
çünkü onlar
bir topluluktur
bir topluluktur
düşünmez
*
düşünmez

59:15
durumu gibidir
durumu gibidir
kimselerin
kimselerin
kendilerinden önceki
*
kendilerinden önceki
yakın zaman
yakın zaman
tadmışlardır
tadmışlardır
vebalini
vebalini
yaptıklarının
yaptıklarının
ve onlar için vardır
ve onlar için vardır
bir azab
bir azab
acıklı
acıklı

59:16
durumuna benzer
durumuna benzer
şeytanın
şeytanın
hani
hani
demişti
demişti
insana
insana
inkar et
inkar et
zaman da
zaman da
inkar ettiği
inkar ettiği
demişti
demişti
şüphesiz ben
şüphesiz ben
uzağım
uzağım
seden
seden
elbette ben
elbette ben
korkarım
korkarım
Allah'tan
Allah'tan
Rabbi
Rabbi
alemlerin
alemlerin

59:17
nihayet oldu
nihayet oldu
sonları
sonları
ikisinin de
ikisinin de
ateşte kalmaları
*
ateşte kalmaları
ebedi olarak
ebedi olarak
orada
orada
ve budur
ve budur
cezası
cezası
zalimlerin
zalimlerin

59:18
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
korkun
korkun
Allah'tan
Allah'tan
ve baksın
ve baksın
kişi
kişi
ne
ne
gönderdiğine
gönderdiğine
yarın için
yarın için
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
çünkü
çünkü
Allah
Allah
bilmektedir
bilmektedir
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız

59:19
ve
ve
olmayın
olmayın
kimseler gibi
kimseler gibi
unutanlar
unutanlar
Allah'ı
Allah'ı
ve onlara unutturduğu
ve onlara unutturduğu
kendi canlarını
kendi canlarını
işte
işte
onlar
onlar
yoldan çıkanlardır
yoldan çıkanlardır

59:20
değildir
değildir
eşit
eşit
halkı
halkı
ateş
ateş
ve halkı
ve halkı
cennet
cennet
halkı
halkı
cennet
cennet
onlar
onlar
kurtulanlardır
kurtulanlardır