Sura
59
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 59. El-Haşr (Haşr)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 24
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 59, El-Haşr (Haşr)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
59:1
tesbih eder
Allah'ı
bulunanlar
göklerde
ve bulunanlar
yerde
ve O
üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
59:2
O'dur
çıkaran
kimseleri
inkar eden(leri)
sahiplerinden
kitap
yurtlarından
ilk
haşirde
siz sanmamıştınız
onların çıkacaklarını
onlar da sanmışlardı
kendilerini
koruyacağını
kalelerinin
Allahtan
fakat onlara geldi
Allah
yerden
ummadıkları
ve saldı
içine
yürekleri
korku
harap ediyorlardı
evlerini
kendi elleriyle
ve elleriyle
mü'minlerin
ibret alın
ey sahipleri
akıl
59:3
eğer olmasaydı
yazmış
Allah
onlara
sürgünü
mutlaka onlara azabederdi
dünyada
onlar için vardır
ahirette de
azabı
ateş
59:4
bu
onların sebebiyledir
karşı gelmeleri
Allah'a
ve Elçisine
ve kim
karşı gelirse
Allah'a
şüphesiz
Allah'ın
çetindir
azabı
59:5
kesmeniz
bir hurma ağacını
yahut
onu bırakmanız
dikili
üzerinde
kökleri
hep izniyledir
Allah'ın
ve cezalandırması içindir
yoldan çıkanları
59:6
ve şey ise
verdiği
Allah'ın
Elçisine
onlardan (ganimetlerden)
siz sürmediniz
onun üzerine
bir at
ve ne de
deve
fakat
Allah
musallat eder
elçilerini
üzerine
kimselerin
dilediği
Allah
üzerine
her
şey
kadirdir
59:7
verdikleri (ganimetler)
Allah'ın
Elçisine
halkından
o kent
Allah'a (aittir)
ve Elçiye
ve olanlara
akraba
ve yetimlere
ve yoksullara
ve yolcuya
ve yolcuya
ta ki
olmasın
dolaşan bir şey
arasında
zenginler
içinizden
ne ki
size verdi
Elçi
onu alın
ve ne ki
size yasakladı
ondan
sakının
ve korkun
Allah'tan
çünkü
Allah'ın
şiddetlidir
azabı
59:8
fakirler içindir
hicret eden
çıkarılan
yurtlarından
ve mallarından
ararlar
bir lutuf
Allahdan
ve rızasını
ve yardım ederler
Allah'a
ve Elçisine
işte
onlardır
doğru olanlar
59:9
ve kimseler
yerleşen(ler)
o yurda (Medine'ye)
ve imana (sarılanlar)
onlardan önce
severler
kimseleri
hicret eden(leri)
kendilerine
ve
bulmazlar
göğüslerinde
bir ihtiyaç
ötürü
onlara verilelerden
ve tercih ederler
öz canlarına
dahi
olsa
kendilerinin
ihtiyaçları
ve kim
korunursa
cimriliğinden
nefsinin
işte
onlar
başarıya erenlerdir
59:10
kimseler
gelen(ler)
onlardan sonra
derler ki
Rabbimiz
bağışla
bizi
ve kardeşlerimizi
bizden önce
inanmış olan
ve
bırakma
kalblerimizde
bir kin
karşı
inananlara
Rabbimiz
elbette sen
çok şefkatli
çok merhametlisin
59:11
görmedin mi?
kimseleri
iki yüzlülük eden
derler
kardeşlerine
inkar eden
ehlinden
kitap
eğer
siz çıkarılırsanız
mutlaka biz de çıkarız
sizinle beraber
ve
ita'at etmeyiz
sizin aleyhinize
hiç kimseye
asla
ve şayet
sizinle savaşılırsa
mutlaka size yardım ederiz
ve Allah
şahidlik eder
onların
yalancı olduklarına
59:12
andolsun eğer
onlar çıkarılsalar
çıkmazlar
onlarla beraber
ve eğer
onlarla savaşılsa
onlara yardım etmezler
ve eğer
yardım etseler bile
dönüp kaçarlar
arkalar(ın)a
sonra
kendilerine de yardım edilmez
59:13
elbette sizin
fazladır
korkunuz
onların kalblerinde
Allahınkinden
böyledir
çünkü onlar
bir topluluktur
anlamaz
59:14
onlar sizinle savaşamazlar
toplu olarak
ancak (savaşırlar)
içinde
kaleler
müstahkem
yahut
ardından
duvarların
onların çekişmeleri
kendi aralarında
şiddetli
sen onları sanırsın
toplu
ama kalbleri
dağınıktır
öyledir
çünkü onlar
bir topluluktur
düşünmez
59:15
durumu gibidir
kimselerin
kendilerinden önceki
yakın zaman
tadmışlardır
vebalini
yaptıklarının
ve onlar için vardır
bir azab
acıklı
59:16
durumuna benzer
şeytanın
hani
demişti
insana
inkar et
zaman da
inkar ettiği
demişti
şüphesiz ben
uzağım
seden
elbette ben
korkarım
Allah'tan
Rabbi
alemlerin
59:17
nihayet oldu
sonları
ikisinin de
ateşte kalmaları
ebedi olarak
orada
ve budur
cezası
zalimlerin
59:18
ey
kimseler
inanan(lar)
korkun
Allah'tan
ve baksın
kişi
ne
gönderdiğine
yarın için
ve korkun
Allah'tan
çünkü
Allah
bilmektedir
şeyleri
yaptıklarınız
59:19
ve
olmayın
kimseler gibi
unutanlar
Allah'ı
ve onlara unutturduğu
kendi canlarını
işte
onlar
yoldan çıkanlardır
59:20
değildir
eşit
halkı
ateş
ve halkı
cennet
halkı
cennet
onlar
kurtulanlardır
59:21
şayet
biz indirseydik
bu
Kur'an'ı
bir dağa
onu görürdün
baş eğmiş
parçalanmış
korkusundan
Allah
ve bu
misalleri
anlatıyoruz
insanlara
umulur ki
düşünürler