Ziyaretçi
Sura
Sura
5
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 5, El-Mâide (Maide)
5:12
andolsun
andolsun
almıştı
almıştı
Allah
Allah
söz
söz
oğullarından
oğullarından
İsrail
İsrail
ve göndermiştik
ve göndermiştik
içlerinden
içlerinden
iki (on iki)
iki (on iki)
on (on iki)
on (on iki)
başkan
başkan
demişti ki
demişti ki
Allah
Allah
şüphesiz ben
şüphesiz ben
sizinle beraberim
sizinle beraberim
eğer
eğer
kılarsanız
kılarsanız
namazı
namazı
ve verirseniz
ve verirseniz
zekatı
zekatı
ve inanırsanız
ve inanırsanız
elçilerime
elçilerime
ve onlara yardım ederseniz
ve onlara yardım ederseniz
ve borç verirseniz
ve borç verirseniz
Allah'a
Allah'a
bir borç
bir borç
güzel
güzel
elbette örterim
elbette örterim
sizin
sizin
günahlarınızı
günahlarınızı
ve sizi sokarım
ve sizi sokarım
cennetlere
cennetlere
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
kim
kim
inkar ederse
inkar ederse
sonra
sonra
bundan
bundan
sizden
sizden
muhakkak
muhakkak
sapmış olur
sapmış olur
düz
düz
yoldan
yoldan