Sura
6
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 6. El-En'âm (Enam)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 165
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 6, El-En'âm (Enam)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
6:1
hamdolsun
o Allah'a
ki
yarattı
gökleri
ve yeri
ve var etti
karanlıkları
ve aydınlığı
yine de
kimseler
inkar eden(ler)
Rablerine
eşler tutuyorlar
6:2
O
ki
sizi yaratıp
çamurdan
sonra
koymuştur
bir süre
ve bir süre
belirli
kendi katından
böyle iken
siz hala
kuşkulanıyorsunuz
6:3
ve O
(tek) Allah'tır
göklerde de
ve
yerde
bilir
sizin gizlinizi
ve açığınızı
ve bilir
ne
kazandığınızı
6:4
onlara gelmez
hiçbir
ayet
ayetlerinden
Rablerinin
asla
olmasınlar
ondan
yüz çeviriyor
6:5
işte elbette
yalanladılar
hakkı
ne zaman ki
kendilerine geldi
fakat yakında
kendilerine gelecektir
haberleri
şeyin
onunla
alay ettikleri
6:6
görmediler mi
nicesini
yok ettik
onlardan önce
nesillerden
onlara imkanlar vermiştik
yeryüzünde
ne varsa
vermediğimiz imkanları
size
ve boşaltmıştık
göğü de
üzerlerine
bol bol
ve kılmıştık
ırmakları
akar
(ayaklarının) altından
fakat onları helak ettik
günahlarından ötürü
ve yarattık
onların ardından
bir nesil
başka
6:7
ve eğer
indirmiş olsaydık
sana
bir Kitap
kağıt üzerine yazılı
onu tutsalardı
elleriyle
yine derlerdi
kimseler
inkar eden(ler)
bu
ancak
bir büyüdür
apaçık
6:8
ve dediler
değil miydi?
indirilmeli
O'na
bir melek
ve eğer
indirseydik
bir melek
bitirilmiş olurdu
artık
hiç göz açtırılmazdı
6:9
ve eğer
onu yapsaydık
melek
yine yapardık
bir adam (şeklinde)
ve yine düşürürdük
onları
düştükleri kuşkuya
6:10
ve muhakkak
alay edilmişti
peygamberlerle
senden önce de
fakat kuşatıverdi
kimseleri
alay edenleri
onlarla
şey
onunla
alay ettikleri
6:11
de ki
dolaşın
yeryüzünde
sonra
görün
nasıl
olmuş
sonu
yalanlayanların
6:12
de ki
kimindir?
olanlar
göklerde
ve yerde
de ki
Allah'ındır
O yazmıştır
üstüne
kendi
rahmet etmeyi
sizi elbette toplayacaktır
gününde
kıyamet
şüphe olmayan
varlığında
ama kimseler
ziyana sokan(lar)
kendilerini
onlar
inanmazlar
6:13
O'nundur
her şey
barınan
gecede
ve gündüzde
e O
işitendir
bilendir
6:14
de ki
başkasını mı?
Allah'tan
edineyim
dost
yoktan var eden
gökleri
ve yeri
ve kendisi
besleyen
fakat beslenmeyen
de ki
bana
emrerdildi
olmam
ilki
olanların
İslam
ve sakın
olma
ortak koşanlardan
6:15
de ki
şüphesiz ben
korkarım
eğer
isyan edersem
Rabbime
azabından
bir günün
büyük
6:16
kim
çevrilip savılırsa
ondan (azabdan)
o gün
gerçekten
(Allah) ona acımıştır
işte budur
başarı
apaçık
6:17
ve eğer
sana dokundursa
Allah
bir zarar
yoktur
açacak
onu
başka
kendisinden
ve eğer
sana dokundursa
bir hayır
kuşkusuz O
her
şeyi
yapabilendir
6:18
ve O
tam hakimdir
üstünde
kullarının
ve O
herşeyi yerli yerince yapan
haber alandır
6:19
de ki
hangi
şey
daha büyüktür
şahidlik bakımından
de ki
Allah
şahiddir
benimle
sizin aranızda
ve vahyolundu
bana
bu
Kur'an
sizi uyarayım
onunla
ve herkesi
ulaştığı
siz
şahidlik ediyor musunuz?
gerçekten
ile beraber
Allah
tanrılar olduğuna
başka
de ki
ben şahidlik etmem
de ki
ancak
O
Tanrıdır
tek bir
şüphesiz ben
uzağım
şeylerden
sizin ortak koştuğunuz
6:20
kendilerine
verdiklerimiz
Kitap
onu tanırlar
gibi
tanıdıkları
oğullarını
kimseler
ziyana sokan(lar)
kendilerini
onlar
inanmazlar
6:21
ve kim olabilir?
daha zalim
edenlerden
iftira
karşı
Allah'a
yalanı
ya da
yalanlayandan
O'nun ayetlerini
şüphesiz
kurtuluş yüzü görmezler
zalimler