Ziyaretçi
Sura
Sura
60
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 13
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 60, El-Mumtehene (Mumtehine)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
60:1
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
edinmeyin
*
edinmeyin
benim düşmanımı
benim düşmanımı
ve sizin düşmanınızı
ve sizin düşmanınızı
dostlar
dostlar
siz iletiyorsunuz
siz iletiyorsunuz
onlara
onlara
sevgi
sevgi
halbuki
halbuki
onlar inkar ettiler
onlar inkar ettiler
şeyi
şeyi
size gelen
size gelen
haktan
*
haktan
(yurdunuzdan) çıkardılar
(yurdunuzdan) çıkardılar
Elçiyi
Elçiyi
ve sizi
ve sizi
dolayı
dolayı
inandığınızdan
inandığınızdan
Allah'a
Allah'a
Rabbiniz
Rabbiniz
eğer
eğer
iseniz
iseniz
çıkmış
çıkmış
cihadetmek için
cihadetmek için
benim yolumda
*
benim yolumda
ve kazanmak için
ve kazanmak için
benim rızamı
benim rızamı
(nasıl) gizliyorsunuz
(nasıl) gizliyorsunuz
onlara
onlara
içinizde sevgi
içinizde sevgi
oysa ben
oysa ben
bilirim
bilirim
şeyleri
şeyleri
sizin gizlediğiniz
sizin gizlediğiniz
ve şeyleri
ve şeyleri
açığa vurduğunuz
açığa vurduğunuz
ve kim
ve kim
bunu yaparsa
bunu yaparsa
sizden
sizden
elbette
elbette
sapmıştır
sapmıştır
doğru
doğru
yoldan
yoldan

60:2
eğer
eğer
onlar sizi ele geçirseler
onlar sizi ele geçirseler
olurlar
olurlar
size
size
düşman
düşman
ve uzatırlar
ve uzatırlar
size
size
ellerini
ellerini
ve dillerini
ve dillerini
kötülükle
kötülükle
ve isterler
ve isterler
keşke
keşke
inkar etseniz
inkar etseniz

60:3
asla
asla
size fayda vermez
size fayda vermez
akrabanız
akrabanız
ne de
ne de
çocuklarınız
çocuklarınız
günü
günü
kıyamet
kıyamet
ayırır
ayırır
aranızı
aranızı
ve Allah
ve Allah
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
görmektedir
görmektedir

60:4
elbette
elbette
vardır
vardır
sizin için
sizin için
bir örnek
bir örnek
güzel
güzel
İbrahim'de
*
İbrahim'de
ve bulunanlarda
ve bulunanlarda
onunla beraber
onunla beraber
hani
hani
onlar demişlerdi
onlar demişlerdi
kavimlerine
kavimlerine
elbette biz
elbette biz
uzağız
uzağız
sizden
sizden
ve
ve
taptıklarınızdan
taptıklarınızdan
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
tanımıyoruz
tanımıyoruz
sizi
sizi
ve belirmiştir
ve belirmiştir
bizim aramızda
bizim aramızda
sizinle
sizinle
bir düşmanlık
bir düşmanlık
ve nefret
ve nefret
sürekli
sürekli
kadar
kadar
siz inanıncaya
siz inanıncaya
Allah'a
Allah'a
bir tek
bir tek
yalnız hariçtir
yalnız hariçtir
demesi
demesi
İbrahim'in
İbrahim'in
babasına
babasına
mağfiret dileyeceğim
mağfiret dileyeceğim
senin için
senin için
fakat
fakat
gücüm yetmez
gücüm yetmez
senin için
senin için
Allahtan
*
Allahtan
(gelecek)
(gelecek)
bir şeye
bir şeye
Rabbimiz
Rabbimiz
sana
sana
dayandık
dayandık
ve sana
ve sana
yöneldik
yöneldik
ve sanadır
ve sanadır
dönüş
dönüş

60:5
Rabbimiz
Rabbimiz
bizi yapma
*
bizi yapma
bir sınav
bir sınav
kimseler için
kimseler için
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
e bağışla
e bağışla
bizi
bizi
Rabbimiz
Rabbimiz
ancak Sensin
ancak Sensin
Sen
Sen
yegane galib
yegane galib
hüküm ve hikmet sahibi
hüküm ve hikmet sahibi

60:6
andolsun
andolsun
vardır
vardır
sizin için
sizin için
onlarda
onlarda
bir örnek
bir örnek
güzel
güzel
kimseler için
kimseler için
arzu edenler
*
arzu edenler
Allah'ı
Allah'ı
ve gününü
ve gününü
ahiret
ahiret
ve kim
ve kim
yüz çevirirse
yüz çevirirse
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
O'dur
O'dur
zengin olan
zengin olan
övgüye layık olan
övgüye layık olan

60:7
belki de
belki de
Allah
Allah
koyar
*
koyar
sizinle
sizinle
arasına
arasına
düşman olduklarınız
*
düşman olduklarınız
onlardan
onlardan
bir sevgi
bir sevgi
ve Allah
ve Allah
kadirdir
kadirdir
ve Allah
ve Allah
çok bağışlayandır
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir

60:8
sizi men'etmez
*
sizi men'etmez
Allah
Allah
kimselerden
*
kimselerden
sizinle savaşmayan
*
sizinle savaşmayan
hakkında
hakkında
din
din
ve
ve
sizi çıkarmayan
sizi çıkarmayan
yurtlarınızdan;
*
yurtlarınızdan;
iyilik etmekten
*
iyilik etmekten
ve adaletli davranmaktan
ve adaletli davranmaktan
onlara
onlara
şüphesiz ki
şüphesiz ki
Allah
Allah
sever
sever
adalet yapanları
adalet yapanları

60:9
ancak
ancak
sizi men'eder
sizi men'eder
Allah
Allah
kimselerden
*
kimselerden
sizinle savaşan
sizinle savaşan
hakkında
hakkında
din
din
ve sizi çıkaran
ve sizi çıkaran
yurtlarınızdan
*
yurtlarınızdan
ve yardım eden
ve yardım eden
çıkarılmanıza
*
çıkarılmanıza
dost olmanızdan
*
dost olmanızdan
ve kim
ve kim
onlarla dost olursa
onlarla dost olursa
işte
işte
onlardır
onlardır
zalimler
zalimler

60:10
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
zaman
zaman
size geldiği
size geldiği
mü'min kadınlar
mü'min kadınlar
göç ederek
göç ederek
onları imtihan edin
onları imtihan edin
Allah
Allah
daha iyi bilir
daha iyi bilir
onların imanlarını
onların imanlarını
eğer
eğer
anlarsanız
anlarsanız
inanmış olduklarını
inanmış olduklarını
onları geri döndürmeyin
*
onları geri döndürmeyin
kafirlere
*
kafirlere
değildir
değildir
bunlar (kadınlar)
bunlar (kadınlar)
helal
helal
onlara
onlara
ve değildir
ve değildir
onlar
onlar
helal
helal
bunlara
bunlara
ve onlara verin
ve onlara verin
şey(leri)
şey(leri)
onların harcadıkları
onların harcadıkları
ve yoktur
ve yoktur
bir günah
bir günah
sizin için
sizin için
bunlarla evlenmenizde
*
bunlarla evlenmenizde
takdirde
takdirde
kendilerine verdiğiniz
kendilerine verdiğiniz
ücretlerini
ücretlerini
ve
ve
tutmayın
tutmayın
ismetlerini
ismetlerini
kafir kadınların
kafir kadınların
isteyin
isteyin
şeyi (mehri)
şeyi (mehri)
harcadığınız
harcadığınız
ve onlar da istesinler
ve onlar da istesinler
şeyi
şeyi
harcadıkları
harcadıkları
bu size
bu size
hükmüdür
hükmüdür
Allah'ın
Allah'ın
(böyle) hükmediyor
(böyle) hükmediyor
aranızda
aranızda
ve Allah
ve Allah
bilendir
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

60:11
ve eğer
ve eğer
giderse
giderse
herhangibir şey
herhangibir şey
eşlerinizden
*
eşlerinizden
kafirlere
*
kafirlere
sonra sıra size gelirse
sonra sıra size gelirse
verin
verin
gidenlere
*
gidenlere
eşleri
eşleri
mislini
mislini
harcadıklarının
*
harcadıklarının
ve sakının
ve sakının
Allah'a
Allah'a
ki
ki
siz
siz
ona
ona
inanıyorsunuz
inanıyorsunuz

60:12
ey
ey
peygamber
peygamber
zaman
zaman
sana geldiği
sana geldiği
inanmış kadınlar
inanmış kadınlar
sana bi'at ederlerse
sana bi'at ederlerse
hususunda
hususunda
ortak koşmamaları
*
*
ortak koşmamaları
Allah'a
Allah'a
hiçbir şeyi
hiçbir şeyi
ve
ve
hırsızlık etmemeleri
hırsızlık etmemeleri
ve
ve
zina etmemeleri
zina etmemeleri
ve
ve
öldürmemeleri
öldürmemeleri
çocuklarını
çocuklarını
ve
ve
getirmemeleri
getirmemeleri
uydurup
uydurup
bir iftira
bir iftira
arasında
arasında
elleri
elleri
ve ayakları
ve ayakları
ve
ve
sana karşı gelmemeleri
sana karşı gelmemeleri
iyi bir işte
*
iyi bir işte
onlarla bi'atleş
onlarla bi'atleş
ve mağfiret dile
ve mağfiret dile
onlar için
onlar için
Allah'tan
Allah'tan
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
çok bağışlayandır
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
çok esirgeyendir

60:13
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
dostluk etmeyin
*
dostluk etmeyin
bir topluluk ile
bir topluluk ile
gazabettiği
gazabettiği
Allah'ın
Allah'ın
kendilerine
kendilerine
umudu kesmiş olan
*
umudu kesmiş olan
ahiretten
*
ahiretten
gibi
gibi
umudu kestiği
umudu kestiği
kafirlerin
kafirlerin
halkından
*
halkından
mezarlık
mezarlık