Sura
61
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 61. Es-Saff (Saff)
Ayet
1
Ayet
1 - 14
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 61, Es-Saff (Saff)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
61:1
tesbih etmektedir
Allah'ı
ne varsa
göklerde
ve ne varsa
yerde
ve O
üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
61:2
ey
kimseler
inanan(lar)
niçin?
söylüyorsunuz
şeyi
yapmayacağınız
61:3
büyüktür
gazabı
katında
Allah
söylemenin
şeyi
yapmayacağınız
61:4
şüphesiz
Allah
sever
kimseleri
çarpışan(ları)
kendi yolunda
saf bağlayarak
gibi
binalar
kenetlenmiş
61:5
bir zaman
demişti
Musa
kavmine
ey kavmim
niçin?
beni incitiyorsunuz
halde
biliyorsunuz
gerçekten benim
elçisi (olduğumu)
Allah'ın
size
zaman
onlar eğrildiği
eğriltti
Allah da
kalblerini
ve Allah
doğru yola iletmez
kavmi
yoldan çıkan
61:6
ve hani
demişti
Îsa
oğlu
Meryem
ey oğulları
İsrail
elbette ben
elçisiyim
Allah'ın
size (gönderilen)
doğrulayıcı
olanı
elimde
Tevrattan
ve müjdeleyiciyim
bir elçiyi
gelecek
benden sonra
onun ismi
Ahmed'dir
zaman
onlara geldiği
apaçık delillerle
dediler
bu
bir büyüdür
apaçık
61:7
ve kim (olabilir?)
daha zalim
kimseden
iftira atan
üstüne
Allah'ın
yalan
ve o
çağırıldığı halde
islama
ve Allah
doğru yola iletmez
topluluğunu
zalimler
61:8
istiyorlar
söndürmek
nurunu
Allah'ın
ağızlarıyle
ve Allah
tamamlayacaktır
nurunu
ve şayet
hoşlanmasa da
kafirler
61:9
O
ki
gönderdi
elçisini
hidayetle
ve din ile
hak
onu getirsin diye
üstün
dinlere
bütün
ve şayet
hoşlanmasa da
müşrikler
61:10
ey
kimseler
inanan(lar)
size göstereyimmi?
bir ticaret
sizi kurtaracak
azabdan
acıklı
61:11
inanırsınız
Allah'a
ve Elçisine
ve cihadedersiniz
yolunda
Allah
mallarınızla
ve canlarınızla
işte budur
en iyisi
sizin için
eğer
iseniz
biliyor(lar)
61:12
bağışlasın
sizin
günahlarınızı
ve sizi koysun
cennetlere
akan
altlarından
ırmaklar
ve konutlara
güzel
içinde
bahçeler
durulmağa değer
işte budur
başarı
büyük
61:13
bir şey daha var
seveceğiniz
bir zafer
Allahtan
ve bir fetih
yakın
ve müjdele
mü'minleri
61:14
ey
kimseler
inanan(lar)
olun
yardımcıları
Allah'ın
nitekim
demişti
Îsa
oğlu
Meryem
havarilere
kimdir?
benim yardımcılarım
(yolunda)
Allah
dediler
havariler
biziz
yardımcların
Allah(yolun)un
inandı
bir zümre
oğullarından
İsrail
ve inkar etti
bir zümre
biz de destekledik
kimseleri
inanan(ları)
karşı
düşmanlarına
onlar oldular
üstün gelenlerden