Sura
62
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 62. El-Cumua (Cuma)
Ayet
1
Ayet
1 - 11
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 62, El-Cumua (Cuma)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
62:1
tesbih etmektedir
Allah'ı
ne varsa
göklerde
ve ne varsa
yerde
padişah
mukaddes
aziz
hakim
62:2
O
gönderendir
içinde
ümmiler
bir elçi
kendilerinden olan
okuyan
onlara
O'nun ayetlerini
ve onları yücelten
ve onlara öğreten
Kitabı
ve hikmeti
oysa
onlar idiler
önceden
içinde
bir sapıklık
açık
62:3
ve diğerlerine
onlardan
henüz
katılmayan
kendilerine
ve O
azizdir
hakimdir
62:4
bu
lutfudur
Allah'ın
vereceği
kimseye
dilediği
ve Allah
sahibidir
lutuf
büyük
62:5
durumu
yükletilenlerin
Tevrat
sonra da
onu taşımayanların
durumu gibidir
eşeğin
taşıyan
kitaplar
ne kötüdür
durumu
kavmin
yalanlayan
ayetlerini
Allah'ın
ve Allah
doğru yola iletmez
topluluğunu
zalimler
62:6
de ki
ey
olanlar
yahudi
eğer
sanıyorsanız
yalnız sizsiniz
dostları
Allah'ın
başka olarak
insanlardan
temenni edin
ölümü
eğer
iseniz
samimi(ler)
62:7
ve
temenni etmezler
asla
yüzünden
öne sürdükleri
ellerinin
ve Allah
bilir
zalimleri
62:8
de ki
şüphesiz
ölüm
sizin kaçtığınız
kendisinden
mutlaka
sizi bulacaktır
sonra
döndürüleceksiniz
bilen'e
görünmeyeni
ve görüneni
ve O size haber verecektir
şeyleri
olduğunuz
yapıyor(lar)
62:9
ey
kimseler
inanan(lar)
zaman
çağrıldığı(nız)
namaz için
günü
Cuma
hemen koşun
anmağa
Allah'ı
ve bırakın
alışverişi
bu
daha hayırlıdır
sizin için
eğer
bilirseniz
62:10
zaman
kıldığınız
namazı
dağılın
yeryüzüne
ve arayın
lutfundan
Allah'ın
ve anın
Allah'ı
çokça
umulur ki
başarıya erersiniz
62:11
zaman
gördükleri
bir ticaret
veya
eğlence
dağılıp
ona giderler
ve seni bırakırlar
ayakta
de ki
bulunan
yanında
Allah'ın
hayırlıdır
eğlenceden
ve
ticaretten
ve Allah
en hayırlısıdır
rızık verenlerin