Ziyaretçi
Sura
Sura
62
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 11
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 62, El-Cumua (Cuma)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
62:1
tesbih etmektedir
tesbih etmektedir
Allah'ı
Allah'ı
ne varsa
ne varsa
göklerde
*
göklerde
ve ne varsa
ve ne varsa
yerde
*
yerde
padişah
padişah
mukaddes
mukaddes
aziz
aziz
hakim
hakim

62:2
O
O
gönderendir
*
gönderendir
içinde
içinde
ümmiler
ümmiler
bir elçi
bir elçi
kendilerinden olan
kendilerinden olan
okuyan
okuyan
onlara
onlara
O'nun ayetlerini
O'nun ayetlerini
ve onları yücelten
ve onları yücelten
ve onlara öğreten
ve onlara öğreten
Kitabı
Kitabı
ve hikmeti
ve hikmeti
oysa
oysa
onlar idiler
onlar idiler
önceden
*
önceden
içinde
içinde
bir sapıklık
bir sapıklık
açık
açık

62:3
ve diğerlerine
ve diğerlerine
onlardan
onlardan
henüz
henüz
katılmayan
katılmayan
kendilerine
kendilerine
ve O
ve O
azizdir
azizdir
hakimdir
hakimdir

62:4
bu
bu
lutfudur
lutfudur
Allah'ın
Allah'ın
vereceği
vereceği
kimseye
kimseye
dilediği
dilediği
ve Allah
ve Allah
sahibidir
sahibidir
lutuf
lutuf
büyük
büyük

62:5
durumu
durumu
yükletilenlerin
*
yükletilenlerin
Tevrat
Tevrat
sonra da
sonra da
onu taşımayanların
*
onu taşımayanların
durumu gibidir
durumu gibidir
eşeğin
eşeğin
taşıyan
taşıyan
kitaplar
kitaplar
ne kötüdür
ne kötüdür
durumu
durumu
kavmin
kavmin
yalanlayan
*
yalanlayan
ayetlerini
ayetlerini
Allah'ın
Allah'ın
ve Allah
ve Allah
doğru yola iletmez
*
doğru yola iletmez
topluluğunu
topluluğunu
zalimler
zalimler

62:6
de ki
de ki
ey
ey
olanlar
olanlar
yahudi
yahudi
eğer
eğer
sanıyorsanız
sanıyorsanız
yalnız sizsiniz
yalnız sizsiniz
dostları
dostları
Allah'ın
Allah'ın
başka olarak
*
başka olarak
insanlardan
insanlardan
temenni edin
temenni edin
ölümü
ölümü
eğer
eğer
iseniz
iseniz
samimi(ler)
samimi(ler)

62:7
ve
ve
temenni etmezler
temenni etmezler
asla
asla
yüzünden
yüzünden
öne sürdükleri
öne sürdükleri
ellerinin
ellerinin
ve Allah
ve Allah
bilir
bilir
zalimleri
zalimleri

62:8
de ki
de ki
şüphesiz
şüphesiz
ölüm
ölüm
sizin kaçtığınız
*
sizin kaçtığınız
kendisinden
kendisinden
mutlaka
mutlaka
sizi bulacaktır
sizi bulacaktır
sonra
sonra
döndürüleceksiniz
döndürüleceksiniz
bilen'e
*
bilen'e
görünmeyeni
görünmeyeni
ve görüneni
ve görüneni
ve O size haber verecektir
ve O size haber verecektir
şeyleri
şeyleri
olduğunuz
olduğunuz
yapıyor(lar)
yapıyor(lar)

62:9
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
zaman
zaman
çağrıldığı(nız)
çağrıldığı(nız)
namaz için
namaz için
günü
*
günü
Cuma
Cuma
hemen koşun
hemen koşun
anmağa
*
anmağa
Allah'ı
Allah'ı
ve bırakın
ve bırakın
alışverişi
alışverişi
bu
bu
daha hayırlıdır
daha hayırlıdır
sizin için
sizin için
eğer
eğer
bilirseniz
*
bilirseniz

62:10
zaman
zaman
kıldığınız
kıldığınız
namazı
namazı
dağılın
dağılın
yeryüzüne
*
yeryüzüne
ve arayın
ve arayın
lutfundan
*
lutfundan
Allah'ın
Allah'ın
ve anın
ve anın
Allah'ı
Allah'ı
çokça
çokça
umulur ki
umulur ki
başarıya erersiniz
başarıya erersiniz

62:11
zaman
zaman
gördükleri
gördükleri
bir ticaret
bir ticaret
veya
veya
eğlence
eğlence
dağılıp
dağılıp
ona giderler
ona giderler
ve seni bırakırlar
ve seni bırakırlar
ayakta
ayakta
de ki
de ki
bulunan
bulunan
yanında
yanında
Allah'ın
Allah'ın
hayırlıdır
hayırlıdır
eğlenceden
*
eğlenceden
ve
ve
ticaretten
ticaretten
ve Allah
ve Allah
en hayırlısıdır
en hayırlısıdır
rızık verenlerin
rızık verenlerin