Sura
63
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 63. El-Munâfikûn (Munafikun)
Ayet
1
Ayet
1 - 11
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 63, El-Munâfikûn (Munafikun)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
63:1
zaman
sana geldikleri
münafıklar
derler
tanıklık ederiz
muhakkak ki senin
elçisi olduğuna
Allah'ın
ve Allah
bilir (ki)
sen muhakkak
onun elçisisin
ve Allah
tanıklık eder
şüphesiz
münafıkların
yalancılıklarına
63:2
yaptılar
yeminlerini
kalkan
engel oldular
yolundan
Allah'ın
elbette onların
ne kötüdür
şeyler
oldukları
yapmış
63:3
bu
onların sebebiyledir
inanmaları
sonra da
inkar etmeleri
bu yüzden mühürlendi
üzeri
kalblerinin
artık onlar
anlamazlar
63:4
ve zaman
onları gördüğün
hoşuna gider
cisimleri
ve eğer
konuşsalar
dinlersin
sözlerini
onlar gibidirler
odunlar
dayatılmış
sanırlar
her
bağırtıyı
kendi aleyhlerinde
onlar
düşmandır
onlardan sakın
onları kahretsin
Allah
nasıl da?
döndürülüyorlar
63:5
ve zaman
dendiği
onlara
gelin
mağfiret dilesin
sizin için
Elçisi
Allah'ın
çevirirler
başlarını
ve onları görürsün
yüz çevirdiklerini
ve onlar
büyüklük taslarlar
63:6
eşittir
onlara
mağfiret dilesen de
onlar için
ya da
mağfiret dilemesen de
onlar için
asla
bağışlamayacaktır
Allah
onları
çünkü
Allah
yola iletmez
topluluğu
yoldan çıkan
63:7
onlar
ki
diyorlar
bir şey vermeyin
bulunanlara
yanında
Elçisinin
Allah'ın
dağılıp gitsinler
Allah'ındır
hazineleri
göklerin
ve yerin
fakat
münafıklar
anlamazlar
63:8
diyorlar ki
andolsun eğer
dönersek
Medine'ye
mutlaka çıkaracaktır
üstün olan
oradan
alçak olanı
Allah'a mahsustur
üstünlük
ve Elçisine
ve ve mü'minlere
fakat;
münafıklar
bilmezler
63:9
ey
kimseler
inanan(lar)
sizi alıkoymasın
mallarınız
ve ne de
çocuklarınız
anmaktan
Allah'ı
ve kim
yaparsa
bunu
işte
onlar
ziyana uğrayanlardır
63:10
sadaka verin
0
size verdiğimiz rızıktan
önce
gelmeden
birinize
ölüm
ve demeden
Rabbim
keşke
beni erteleseydin
kadar
bir süreye
yakın
sadaka verseydim
ve olsaydım
iyilerden
63:11
ve asla
ertelemez
Allah
hiçbir canı
geldiğinde
süresi
ve Allah
haber alandır
şeyleri
yaptıklarınız