Sura
64
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 64. Et-Teğâbun (Teğabun)
Ayet
1
Ayet
1 - 18
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 64, Et-Teğâbun (Teğabun)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
64:1
tesbih etmektedir
Allah'ı
bulunanlar
göklerde
ve bulunanlar
yerde
O'nundur
mülk
ve O'nundur
hamd
ve O
üzerine
her
şey
kadirdir
64:2
O'dur
sizi yaratan
kiminiz
kafirdir
ve kiminiz
mü'min
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir
64:3
yarattı
gökleri
ve yeri
hak (hikmet) ile
ve sizi biçimlendirdi
güzel yaptı
biçimlerinizi
ve O'nadır
dönüş
64:4
bilir
bulunanları
göklerde
ve yerde
ve bilir
şeyleri
gizlediğiniz
ve şeyleri
açığa vurduğunuz
ve Allah
bilendir
özünü
göğüslerin
64:5
size gelmedi mi?
haberi
olanların
inkar etmiş
daha önceden
taddılar
vebalini
işlerinin
ve onlar için vardır
bir azab
acı
64:6
bu
sebepledir ki
getirirlerdi
elçileri
açık deliller
fakat onlar dediler
bir insan mı?
bize yol gösterecek
ve inkar ettiler
ve yüz çevirdiler
muhtaç olmadığını gösterdi
Allah da
ve Allah
zengindir
övülmüştür
64:7
sandılar
kimseler
inkar eden(ler)
kesinlikle
diriltilmeyeceklerini
de ki
hayır
Rabbim hakkı için
mutlaka diriltileceksiniz
sonra
size haber verilecektir
şeyler
yaptıklarınız
ve bu
göre
Allah'a
kolaydır
64:8
artık inanın
Allah'a
ve Elçisine
ve nura
indirdiğimiz
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
haber almaktadır
64:9
gün
sizi topladığı
günü için
toplanma
işte o
günüdür
aldanma
ve kim
inanırsa
Allah'a
ve yaparsa
yararlı iş
örter
onun
kötülüklerini
ve onu sokar
cennetlere
akan
altlarından
ırmaklar
kalırlar
orada
ebedi
işte budur
başarı
büyük
64:10
ve kimseler
inkar eden(ler)
ve yalanlayanlar
ayetlerimizi
işte onlar
halkıdır
ateş
sürekli kalacaklardır
orada
ne kötü
gidilecek yerdir orası
64:11
isabet etmez
hiçbir
musibet
dışında
izni
Allah'ın
ve kim
inanırsa
Allah'a
doğruya iletir
onun kalbini
ve Allah
her
şeyi
bilendir
64:12
o halde ita'at edin
Allah'a
ve ita'at edin
Elçiye
eğer
dönerseniz
şüphesiz
düşen
Elçimize
duyurmaktır
açıkça
64:13
Allah (ki)
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
ve
Allah'a
dayansınlar
mü'minler
64:14
ey
kimseler
inanan(lar)
şüphesiz
eşlerinizden (bazıları)
ve çocuklarınızdan
düşmandır
size
onlardan sakının
ama
affederseniz
ve hoşgörürseniz
ve bağışlarsanız
muhakkak ki
Allah (da)
bağışlayandır
esirgeyendir
64:15
elbette
mallarınız
ve evladlarınız
bir imtihandır
Allah ise
O'nun yanındadır
ödül
büyük
64:16
öyle ise korkun
Allah'tan
gücünüz yettiği kadar
ve dinleyin
ve ita'at edin
ve infak edin
en hayırlı olanı
kendiniz için
ve kim
korunursa
cimriliğinden
nefsinin
işte
onlar
başarıya erenlerdir
64:17
eğer
borç verirseniz
Allah'a
bir borçla
güzel
onu kat kat yapar
sizin için
ve bağışlar
sizi
Allah
karşılık verendir
halimdir
64:18
bilendir
görünmeyeni
ve görüneni
azizdir
hakimdir