Ziyaretçi
Sura
Sura
64
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 18
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 64, Et-Teğâbun (Teğabun)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
64:1
tesbih etmektedir
tesbih etmektedir
Allah'ı
Allah'ı
bulunanlar
bulunanlar
göklerde
*
göklerde
ve bulunanlar
ve bulunanlar
yerde
*
yerde
O'nundur
O'nundur
mülk
mülk
ve O'nundur
ve O'nundur
hamd
hamd
ve O
ve O
üzerine
üzerine
her
her
şey
şey
kadirdir
kadirdir

64:2
O'dur
O'dur
sizi yaratan
*
sizi yaratan
kiminiz
kiminiz
kafirdir
kafirdir
ve kiminiz
ve kiminiz
mü'min
mü'min
ve Allah
ve Allah
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
görmektedir
görmektedir

64:3
yarattı
yarattı
gökleri
gökleri
ve yeri
ve yeri
hak (hikmet) ile
hak (hikmet) ile
ve sizi biçimlendirdi
ve sizi biçimlendirdi
güzel yaptı
güzel yaptı
biçimlerinizi
biçimlerinizi
ve O'nadır
ve O'nadır
dönüş
dönüş

64:4
bilir
bilir
bulunanları
bulunanları
göklerde
*
göklerde
ve yerde
ve yerde
ve bilir
ve bilir
şeyleri
şeyleri
gizlediğiniz
gizlediğiniz
ve şeyleri
ve şeyleri
açığa vurduğunuz
açığa vurduğunuz
ve Allah
ve Allah
bilendir
bilendir
özünü
özünü
göğüslerin
göğüslerin

64:5
size gelmedi mi?
*
size gelmedi mi?
haberi
haberi
olanların
olanların
inkar etmiş
inkar etmiş
daha önceden
*
daha önceden
taddılar
taddılar
vebalini
vebalini
işlerinin
işlerinin
ve onlar için vardır
ve onlar için vardır
bir azab
bir azab
acı
acı

64:6
bu
bu
sebepledir ki
sebepledir ki
getirirlerdi
*
getirirlerdi
elçileri
elçileri
açık deliller
açık deliller
fakat onlar dediler
fakat onlar dediler
bir insan mı?
bir insan mı?
bize yol gösterecek
bize yol gösterecek
ve inkar ettiler
ve inkar ettiler
ve yüz çevirdiler
ve yüz çevirdiler
muhtaç olmadığını gösterdi
muhtaç olmadığını gösterdi
Allah da
Allah da
ve Allah
ve Allah
zengindir
zengindir
övülmüştür
övülmüştür

64:7
sandılar
sandılar
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
kesinlikle
*
kesinlikle
diriltilmeyeceklerini
diriltilmeyeceklerini
de ki
de ki
hayır
hayır
Rabbim hakkı için
Rabbim hakkı için
mutlaka diriltileceksiniz
mutlaka diriltileceksiniz
sonra
sonra
size haber verilecektir
size haber verilecektir
şeyler
şeyler
yaptıklarınız
yaptıklarınız
ve bu
ve bu
göre
göre
Allah'a
Allah'a
kolaydır
kolaydır

64:8
artık inanın
artık inanın
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
ve nura
ve nura
indirdiğimiz
*
indirdiğimiz
ve Allah
ve Allah
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınız
yaptıklarınız
haber almaktadır
haber almaktadır

64:9
gün
gün
sizi topladığı
sizi topladığı
günü için
günü için
toplanma
toplanma
işte o
işte o
günüdür
günüdür
aldanma
aldanma
ve kim
ve kim
inanırsa
inanırsa
Allah'a
Allah'a
ve yaparsa
ve yaparsa
yararlı iş
yararlı iş
örter
örter
onun
onun
kötülüklerini
kötülüklerini
ve onu sokar
ve onu sokar
cennetlere
cennetlere
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
kalırlar
kalırlar
orada
orada
ebedi
ebedi
işte budur
işte budur
başarı
başarı
büyük
büyük

64:10
ve kimseler
ve kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
ve yalanlayanlar
ve yalanlayanlar
ayetlerimizi
ayetlerimizi
işte onlar
işte onlar
halkıdır
halkıdır
ateş
ateş
sürekli kalacaklardır
sürekli kalacaklardır
orada
orada
ne kötü
ne kötü
gidilecek yerdir orası
gidilecek yerdir orası

64:11
isabet etmez
*
isabet etmez
hiçbir
hiçbir
musibet
musibet
dışında
dışında
izni
izni
Allah'ın
Allah'ın
ve kim
ve kim
inanırsa
inanırsa
Allah'a
Allah'a
doğruya iletir
doğruya iletir
onun kalbini
onun kalbini
ve Allah
ve Allah
her
her
şeyi
şeyi
bilendir
bilendir

64:12
o halde ita'at edin
o halde ita'at edin
Allah'a
Allah'a
ve ita'at edin
ve ita'at edin
Elçiye
Elçiye
eğer
eğer
dönerseniz
dönerseniz
şüphesiz
şüphesiz
düşen
düşen
Elçimize
Elçimize
duyurmaktır
duyurmaktır
açıkça
açıkça

64:13
Allah (ki)
Allah (ki)
yoktur
yoktur
tanrı
tanrı
başka
başka
O'ndan
O'ndan
ve
ve
Allah'a
Allah'a
dayansınlar
dayansınlar
mü'minler
mü'minler

64:14
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
şüphesiz
şüphesiz
eşlerinizden (bazıları)
*
eşlerinizden (bazıları)
ve çocuklarınızdan
ve çocuklarınızdan
düşmandır
düşmandır
size
size
onlardan sakının
onlardan sakının
ama
ama
affederseniz
affederseniz
ve hoşgörürseniz
ve hoşgörürseniz
ve bağışlarsanız
ve bağışlarsanız
muhakkak ki
muhakkak ki
Allah (da)
Allah (da)
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir

64:15
elbette
elbette
mallarınız
mallarınız
ve evladlarınız
ve evladlarınız
bir imtihandır
bir imtihandır
Allah ise
Allah ise
O'nun yanındadır
O'nun yanındadır
ödül
ödül
büyük
büyük

64:16
öyle ise korkun
öyle ise korkun
Allah'tan
Allah'tan
gücünüz yettiği kadar
*
gücünüz yettiği kadar
ve dinleyin
ve dinleyin
ve ita'at edin
ve ita'at edin
ve infak edin
ve infak edin
en hayırlı olanı
en hayırlı olanı
kendiniz için
kendiniz için
ve kim
ve kim
korunursa
korunursa
cimriliğinden
cimriliğinden
nefsinin
nefsinin
işte
işte
onlar
onlar
başarıya erenlerdir
başarıya erenlerdir

64:17
eğer
eğer
borç verirseniz
borç verirseniz
Allah'a
Allah'a
bir borçla
bir borçla
güzel
güzel
onu kat kat yapar
onu kat kat yapar
sizin için
sizin için
ve bağışlar
ve bağışlar
sizi
sizi
Allah
Allah
karşılık verendir
karşılık verendir
halimdir
halimdir

64:18
bilendir
bilendir
görünmeyeni
görünmeyeni
ve görüneni
ve görüneni
azizdir
azizdir
hakimdir
hakimdir