Ziyaretçi
Sura
Sura
65
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 12
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 65, Et-Talâk (Talak)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
65:1
ey
ey
peygamber
peygamber
zaman
zaman
boşa(mak iste)diğiniz
boşa(mak iste)diğiniz
kadınları
kadınları
onları boşayın
onları boşayın
iddetleri içinde
iddetleri içinde
ve sayın
ve sayın
iddeti
iddeti
ve korkun
ve korkun
Allah'tan
Allah'tan
Rabbiniz
Rabbiniz
onları çıkarmayın
*
onları çıkarmayın
evlerinden
*
evlerinden
ve
ve
kendileri de çıkmasınlar
kendileri de çıkmasınlar
ancak başkadır
ancak başkadır
gelmeleri
*
gelmeleri
bir edepsizlikle
bir edepsizlikle
apaçık
apaçık
bunlar
bunlar
sınırlarıdır
sınırlarıdır
Allah'ın
Allah'ın
ve kim
ve kim
geçerse
geçerse
sınırlarını
sınırlarını
Allah'ın
Allah'ın
gerçekten
gerçekten
yazık etmiştir
yazık etmiştir
kendisine
kendisine
bilmezsin
*
bilmezsin
belki
belki
Allah
Allah
ortaya çıkarır
ortaya çıkarır
sonra
sonra
bundan
bundan
yeni bir iş
yeni bir iş

65:2
zaman
zaman
vardıkları
vardıkları
sürelerinin sonuna
sürelerinin sonuna
onları (yanınızda) tutun
onları (yanınızda) tutun
güzelce
güzelce
yahut
yahut
onlardan ayrılın
onlardan ayrılın
güzellikle
güzellikle
ve şahid tutun
ve şahid tutun
sahibi iki kişiyi
sahibi iki kişiyi
adalet
adalet
içinizden
içinizden
ve yapın
ve yapın
şahidliği
şahidliği
Allah için
Allah için
işte budur
işte budur
öğütlenen
öğütlenen
onunla
onunla
kimseye
kimseye
inanan
*
inanan
Allah'a
Allah'a
ve gününe
ve gününe
ahiret
ahiret
ve kim
ve kim
sakınırsa
sakınırsa
Allah'dan
Allah'dan
yaratır
yaratır
ona
ona
bir çıkış
bir çıkış

65:3
ve onu rızıklandırır
ve onu rızıklandırır
yerden
*
yerden
ummadığı
*
ummadığı
ve kim
ve kim
dayanırsa
dayanırsa
Allah'a
*
Allah'a
O
O
ona yeter
ona yeter
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
yerine getirendir
yerine getirendir
buyruğunu
buyruğunu
elbette
elbette
koymuştur
koymuştur
Allah
Allah
için
için
herşey
herşey
bir ölçü
bir ölçü

65:4
ve onlar
ve onlar
kesilenler
kesilenler
adetten
*
adetten
kadınlarınızdan
*
kadınlarınızdan
eğer
eğer
şüphe ederseniz
şüphe ederseniz
onların bekleme süresi
onların bekleme süresi
üç
üç
aydır
aydır
ve olanlar da
ve olanlar da
henüz adet görmeyenler
*
henüz adet görmeyenler
ve olanların
ve olanların
gebe
gebe
süresi
süresi
doğumlarına kadardır
*
doğumlarına kadardır
yüklerini
yüklerini
ve kim
ve kim
korkarsa
korkarsa
Allah'tan
Allah'tan
yaratır
yaratır
ona
ona
işinde
*
işinde
bir kolaylık
bir kolaylık

65:5
bu
bu
buyruğudur
buyruğudur
Allah'ın
Allah'ın
indirdiği
indirdiği
size
size
ve kim
ve kim
korkarsa
korkarsa
Allah'tan
Allah'tan
örter
örter
onun
onun
kötülüklerini
kötülüklerini
ve büyütür
ve büyütür
onun
onun
mükafatını
mükafatını

65:6
onları oturtun
onları oturtun
yerde
*
yerde
oturduğunuz
oturduğunuz
gücünüz ölçüsünde
*
gücünüz ölçüsünde
ve
ve
onlara zarar vermeyin
onlara zarar vermeyin
sıkıntıya sokmak için
sıkıntıya sokmak için
onları
onları
ve şayet
ve şayet
iseler
iseler
onlar
onlar
gebe
gebe
geçimini sağlayın
geçimini sağlayın
onların
onların
kadar
kadar
bırakıncaya
bırakıncaya
yüklerini
yüklerini
eğer
eğer
(çocuğunuzu) emzirirlerse
(çocuğunuzu) emzirirlerse
sizin için
sizin için
onlara verin
onlara verin
ücretlerini
ücretlerini
ve konuşup anlaşın
ve konuşup anlaşın
aranızda
aranızda
güzellikle
güzellikle
eğer
eğer
güçlük çekerseniz
güçlük çekerseniz
o zaman emzirecektir
o zaman emzirecektir
onu
onu
başka biri
başka biri

65:7
nafaka versin
nafaka versin
sahip (olan)
sahip (olan)
geniş imkana
geniş imkana
göre
göre
genişliğine
genişliğine
ve kimse
ve kimse
kısıtlı olan
kısıtlı olan
aleyhine
aleyhine
rızkı
rızkı
versin
versin
şeyden
şeyden
kendisine verdiği
kendisine verdiği
Allah'ın
Allah'ın
sorumlu tutmaz
*
sorumlu tutmaz
Allah
Allah
bir kişiye
bir kişiye
başkasıyla
başkasıyla
verdiğinden
*
verdiğinden
yaratacaktır
yaratacaktır
Allah
Allah
sonra
sonra
bir güçlükten
bir güçlükten
bir kolaylık
bir kolaylık

65:8
nicesi
nicesi
kentlerden
*
kentlerden
baş kaldırdı
baş kaldırdı
buyruğuna
*
buyruğuna
Rabbinin
Rabbinin
ve elçilerinin
ve elçilerinin
biz de onu hesaba çektik
biz de onu hesaba çektik
bir hesabla
bir hesabla
çetin
çetin
ve ona azabettik
ve ona azabettik
bir azabla
bir azabla
korkunç
korkunç

65:9
taddı
taddı
vebalini
vebalini
işinin
işinin
ve idi
ve idi
sonucu
sonucu
işinin
işinin
bir ziyan
bir ziyan

65:10
hazırlamıştır
hazırlamıştır
Allah
Allah
onlara
onlara
bir azab
bir azab
şiddetli
şiddetli
o halde korkun
o halde korkun
Allah'tan
Allah'tan
ey sahipleri
ey sahipleri
sağduyu
sağduyu
inanmış olan
*
inanmış olan
andolsun
andolsun
indirdi
indirdi
Allah
Allah
size
size
bir uyarı
bir uyarı

65:11
bir elçi (gönderdi)
bir elçi (gönderdi)
okuyan
okuyan
size
size
ayetlerini
ayetlerini
Allah'ın
Allah'ın
açık açık
açık açık
çıkarsın diye
çıkarsın diye
kimseleri
kimseleri
inanan(ları)
inanan(ları)
ve yapanları
ve yapanları
yararlı işler
yararlı işler
karanlıklardan
*
karanlıklardan
aydınlığa
*
aydınlığa
ve kim
ve kim
inanır
inanır
Allah'a
Allah'a
ve yaparsa
ve yaparsa
yararlı iş
yararlı iş
onu sokar
onu sokar
cennetlere
cennetlere
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
kalacakları
kalacakları
içinde
içinde
ebedi
ebedi
gerçekten
gerçekten
en güzeli vermiştir
en güzeli vermiştir
Allah
Allah
ona
ona
rızık olarak
rızık olarak

65:12
Allah
Allah
O'dur ki
O'dur ki
yarattı
yarattı
yedi
yedi
göğü
göğü
ve yerden
*
ve yerden
onların benzerini
onların benzerini
iner
iner
buyruğu
buyruğu
bunlar arasında
bunlar arasında
bilesiniz diye
bilesiniz diye
şüphesiz
şüphesiz
Allah'ın
Allah'ın
üzerine
üzerine
her
her
şey
şey
kadir olduğunu
kadir olduğunu
ve şüphesiz
ve şüphesiz
Allah'ın
Allah'ın
muhakkak
muhakkak
kuşatmış bulunduğunu
kuşatmış bulunduğunu
her
her
şeyi
şeyi
bilgice
bilgice