Sura
65
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 65. Et-Talâk (Talak)
Ayet
1
Ayet
1 - 12
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 65, Et-Talâk (Talak)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
65:1
ey
peygamber
zaman
boşa(mak iste)diğiniz
kadınları
onları boşayın
iddetleri içinde
ve sayın
iddeti
ve korkun
Allah'tan
Rabbiniz
onları çıkarmayın
evlerinden
ve
kendileri de çıkmasınlar
ancak başkadır
gelmeleri
bir edepsizlikle
apaçık
bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
ve kim
geçerse
sınırlarını
Allah'ın
gerçekten
yazık etmiştir
kendisine
bilmezsin
belki
Allah
ortaya çıkarır
sonra
bundan
yeni bir iş
65:2
zaman
vardıkları
sürelerinin sonuna
onları (yanınızda) tutun
güzelce
yahut
onlardan ayrılın
güzellikle
ve şahid tutun
sahibi iki kişiyi
adalet
içinizden
ve yapın
şahidliği
Allah için
işte budur
öğütlenen
onunla
kimseye
inanan
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve kim
sakınırsa
Allah'dan
yaratır
ona
bir çıkış
65:3
ve onu rızıklandırır
yerden
ummadığı
ve kim
dayanırsa
Allah'a
O
ona yeter
şüphesiz
Allah
yerine getirendir
buyruğunu
elbette
koymuştur
Allah
için
herşey
bir ölçü
65:4
ve onlar
kesilenler
adetten
kadınlarınızdan
eğer
şüphe ederseniz
onların bekleme süresi
üç
aydır
ve olanlar da
henüz adet görmeyenler
ve olanların
gebe
süresi
doğumlarına kadardır
yüklerini
ve kim
korkarsa
Allah'tan
yaratır
ona
işinde
bir kolaylık
65:5
bu
buyruğudur
Allah'ın
indirdiği
size
ve kim
korkarsa
Allah'tan
örter
onun
kötülüklerini
ve büyütür
onun
mükafatını
65:6
onları oturtun
yerde
oturduğunuz
gücünüz ölçüsünde
ve
onlara zarar vermeyin
sıkıntıya sokmak için
onları
ve şayet
iseler
onlar
gebe
geçimini sağlayın
onların
kadar
bırakıncaya
yüklerini
eğer
(çocuğunuzu) emzirirlerse
sizin için
onlara verin
ücretlerini
ve konuşup anlaşın
aranızda
güzellikle
eğer
güçlük çekerseniz
o zaman emzirecektir
onu
başka biri
65:7
nafaka versin
sahip (olan)
geniş imkana
göre
genişliğine
ve kimse
kısıtlı olan
aleyhine
rızkı
versin
şeyden
kendisine verdiği
Allah'ın
sorumlu tutmaz
Allah
bir kişiye
başkasıyla
verdiğinden
yaratacaktır
Allah
sonra
bir güçlükten
bir kolaylık
65:8
nicesi
kentlerden
baş kaldırdı
buyruğuna
Rabbinin
ve elçilerinin
biz de onu hesaba çektik
bir hesabla
çetin
ve ona azabettik
bir azabla
korkunç
65:9
taddı
vebalini
işinin
ve idi
sonucu
işinin
bir ziyan
65:10
hazırlamıştır
Allah
onlara
bir azab
şiddetli
o halde korkun
Allah'tan
ey sahipleri
sağduyu
inanmış olan
andolsun
indirdi
Allah
size
bir uyarı
65:11
bir elçi (gönderdi)
okuyan
size
ayetlerini
Allah'ın
açık açık
çıkarsın diye
kimseleri
inanan(ları)
ve yapanları
yararlı işler
karanlıklardan
aydınlığa
ve kim
inanır
Allah'a
ve yaparsa
yararlı iş
onu sokar
cennetlere
akan
altlarından
ırmaklar
kalacakları
içinde
ebedi
gerçekten
en güzeli vermiştir
Allah
ona
rızık olarak
65:12
Allah
O'dur ki
yarattı
yedi
göğü
ve yerden
onların benzerini
iner
buyruğu
bunlar arasında
bilesiniz diye
şüphesiz
Allah'ın
üzerine
her
şey
kadir olduğunu
ve şüphesiz
Allah'ın
muhakkak
kuşatmış bulunduğunu
her
şeyi
bilgice