Ziyaretçi
Sura
Sura
66
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 12
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 66, Et-Tahrîm (Tahrim)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
66:1
ey
ey
peygamber
peygamber
niçin?
niçin?
haram kılıyorsun
haram kılıyorsun
şeyi
şeyi
helal kıldığı
helal kıldığı
Allah'ın
Allah'ın
sana
sana
isteyerek
isteyerek
hatırını
hatırını
eşlerinin
eşlerinin
Allah
Allah
bağışlayadır
bağışlayadır
esirgeyendir
esirgeyendir

66:2
andolsun
andolsun
meşru' kılmıştır
meşru' kılmıştır
Allah
Allah
size
size
çözmeyi
çözmeyi
yeminlerinizi
yeminlerinizi
ve Allah
ve Allah
sizin sahibinizdir
sizin sahibinizdir
ve O
ve O
bilendir
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

66:3
ve hani
ve hani
gizlice söylemişti
gizlice söylemişti
peygamber
peygamber
birine
*
birine
eşlerinden
eşlerinden
bir söz
bir söz
ne zaman ki
ne zaman ki
(eşi) haber verdi
(eşi) haber verdi
onu (sözü)
onu (sözü)
ve onu muttali kıldı
ve onu muttali kıldı
Allah
Allah
ona (peypambere)
ona (peypambere)
bildirmişti
bildirmişti
onun bir kısmını
onun bir kısmını
ve vazgeçmişti
ve vazgeçmişti
bir kısmından da
*
bir kısmından da
ne zaman ki
ne zaman ki
eşine haber verince
eşine haber verince
bunu
bunu
(eşi) dedi
(eşi) dedi
kim?
kim?
sana söyledi
sana söyledi
bunu
bunu
dedi ki
dedi ki
bana söyledi
bana söyledi
bilen
bilen
haber alan
haber alan

66:4
eğer
eğer
ikiniz tevbe ederseniz
ikiniz tevbe ederseniz
Allah'a
*
Allah'a
dolayı
dolayı
sapmış olmasından
sapmış olmasından
kalblerinizin
kalblerinizin
ve eğer
ve eğer
birbirinize arka olursanız
birbirinize arka olursanız
ona karşı
ona karşı
şüphesiz
şüphesiz
Allah'tır
Allah'tır
O
O
onun koruyucusu
onun koruyucusu
ve Cibril'dir
ve Cibril'dir
ve iyileridir
ve iyileridir
mü'minlerin
mü'minlerin
ve melekler
ve melekler
sonra
sonra
bundan
bundan
ona arkadır
ona arkadır

66:5
belki de
belki de
onun Rabbi
onun Rabbi
eğer
eğer
o sizi boşarsa
o sizi boşarsa
onu değiştirir
*
onu değiştirir
eşlerle
eşlerle
daha hayırlı
daha hayırlı
sizden
sizden
(kendisini Allah'a) teslim eden
(kendisini Allah'a) teslim eden
inanan
inanan
gönülden ita'at eden
gönülden ita'at eden
tevbe eden
tevbe eden
ibadet eden
ibadet eden
seyahat eden
seyahat eden
dul
dul
ve bakire
ve bakire

66:6
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
koruyun
koruyun
kendinizi
kendinizi
ve ailenizi
ve ailenizi
bir ateşten
bir ateşten
onun yakıtı ise
onun yakıtı ise
insanlardır
insanlardır
ve taşlardır
ve taşlardır
onun başında
onun başında
melekler vardır
melekler vardır
gayet katı;
gayet katı;
şiddetli
şiddetli
karşı gelmeyen
*
karşı gelmeyen
Allah'ın
Allah'ın
şeye
şeye
kendilerine buyurduğu
kendilerine buyurduğu
ve yapan
ve yapan
şeyi
şeyi
emredildikleri
emredildikleri

66:7
ey
ey
kimseler
kimseler
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
özür dilemeyin
*
özür dilemeyin
bugün
bugün
çünkü ancak
çünkü ancak
siz cezalandırılıyorsunuz
siz cezalandırılıyorsunuz
şeylerle
şeylerle
olduğunuz
olduğunuz
yapıyor(lar)
yapıyor(lar)

66:8
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
tevbe edin
tevbe edin
Allah'a
*
Allah'a
tevbe ile
tevbe ile
yürekten
yürekten
umulur ki
umulur ki
Rabbiniz
Rabbiniz
örter
*
örter
sizden
sizden
kötülüklerinizi
kötülüklerinizi
sizi sokar
sizi sokar
cennetlere
cennetlere
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
günde
günde
utandırmayacağı
*
utandırmayacağı
Allah'ın
Allah'ın
peygamberi
peygamberi
ve olanları
ve olanları
inanmış
inanmış
onunla beraber
onunla beraber
onların nuru
onların nuru
koşar
koşar
önleriden
önleriden
önleriden
önleriden
ve sağ yanlarından
ve sağ yanlarından
derler ki
derler ki
Rabbimiz
Rabbimiz
tamamla
tamamla
bize
bize
nurumuzu
nurumuzu
ve bağışla
ve bağışla
bizi
bizi
doğrusu senin
doğrusu senin
üzerine
üzerine
her
her
şey
şey
gücün yeter
gücün yeter

66:9
ey
ey
Peygamber
Peygamber
cihad et
cihad et
kafirlerle
kafirlerle
ve münafıklarla
ve münafıklarla
ve katı davran
ve katı davran
onlara karşı
onlara karşı
onların varacağı yer
onların varacağı yer
cehennemdir
cehennemdir
ne kötü
ne kötü
varılacak yerdir
varılacak yerdir

66:10
anlattı
anlattı
Allah
Allah
misal ile
misal ile
kimseler için
kimseler için
inkar eden(ler)
inkar eden(ler)
karısını
karısını
Nuh'un
Nuh'un
ve karısını
ve karısını
Lut'un
Lut'un
bu ikisi idiler
bu ikisi idiler
(nikahı) altında
(nikahı) altında
iki kulun
iki kulun
kullarımızdan
*
kullarımızdan
salih
salih
fakat ihanet ettiler
fakat ihanet ettiler
(kocaları) savamadı
*
(kocaları) savamadı
onlardan
onlardan
Allahtan
*
Allahtan
(hiçbir) şeyi
(hiçbir) şeyi
ve denildi
ve denildi
haydi girin
haydi girin
ateşe
ateşe
beraber
beraber
girenlerle
girenlerle

66:11
ve anlattı
ve anlattı
Allah
Allah
misal ile
misal ile
hakkında
hakkında
inananlar
inananlar
karısını
karısını
Fir'avn'ın
Fir'avn'ın
hani
hani
demişti
demişti
Rabbim
Rabbim
yap
yap
bana
bana
katında
katında
bir ev
bir ev
içinde
içinde
cennetin
cennetin
ve beni kurtar
ve beni kurtar
Fir'avndan
*
Fir'avndan
ve onun (kötü) işinden
ve onun (kötü) işinden
ve beni kurtar
ve beni kurtar
topluluğundan
*
topluluğundan
zalimler
zalimler

66:12
ve Meryem'i
ve Meryem'i
kızı
kızı
İmran'ın
İmran'ın
O
O
korumuştu
korumuştu
ırzını
ırzını
biz de üflemiştik
biz de üflemiştik
ona
ona
ruhumuzdan
*
ruhumuzdan
ve doğrulamıştı
ve doğrulamıştı
kelimelerini
kelimelerini
Rabbinin
Rabbinin
ve Kitaplarını
ve Kitaplarını
ve olmuştu
ve olmuştu
gönülden ita'at edenlerden
*
gönülden ita'at edenlerden