Sura
66
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 66. Et-Tahrîm (Tahrim)
Ayet
1
Ayet
1 - 12
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 66, Et-Tahrîm (Tahrim)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
66:1
ey
peygamber
niçin?
haram kılıyorsun
şeyi
helal kıldığı
Allah'ın
sana
isteyerek
hatırını
eşlerinin
Allah
bağışlayadır
esirgeyendir
66:2
andolsun
meşru' kılmıştır
Allah
size
çözmeyi
yeminlerinizi
ve Allah
sizin sahibinizdir
ve O
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
66:3
ve hani
gizlice söylemişti
peygamber
birine
eşlerinden
bir söz
ne zaman ki
(eşi) haber verdi
onu (sözü)
ve onu muttali kıldı
Allah
ona (peypambere)
bildirmişti
onun bir kısmını
ve vazgeçmişti
bir kısmından da
ne zaman ki
eşine haber verince
bunu
(eşi) dedi
kim?
sana söyledi
bunu
dedi ki
bana söyledi
bilen
haber alan
66:4
eğer
ikiniz tevbe ederseniz
Allah'a
dolayı
sapmış olmasından
kalblerinizin
ve eğer
birbirinize arka olursanız
ona karşı
şüphesiz
Allah'tır
O
onun koruyucusu
ve Cibril'dir
ve iyileridir
mü'minlerin
ve melekler
sonra
bundan
ona arkadır
66:5
belki de
onun Rabbi
eğer
o sizi boşarsa
onu değiştirir
eşlerle
daha hayırlı
sizden
(kendisini Allah'a) teslim eden
inanan
gönülden ita'at eden
tevbe eden
ibadet eden
seyahat eden
dul
ve bakire
66:6
ey
kimseler
inanan(lar)
koruyun
kendinizi
ve ailenizi
bir ateşten
onun yakıtı ise
insanlardır
ve taşlardır
onun başında
melekler vardır
gayet katı;
şiddetli
karşı gelmeyen
Allah'ın
şeye
kendilerine buyurduğu
ve yapan
şeyi
emredildikleri
66:7
ey
kimseler
inkar eden(ler)
özür dilemeyin
bugün
çünkü ancak
siz cezalandırılıyorsunuz
şeylerle
olduğunuz
yapıyor(lar)
66:8
ey
kimseler
inanan(lar)
tevbe edin
Allah'a
tevbe ile
yürekten
umulur ki
Rabbiniz
örter
sizden
kötülüklerinizi
sizi sokar
cennetlere
akan
altlarından
ırmaklar
günde
utandırmayacağı
Allah'ın
peygamberi
ve olanları
inanmış
onunla beraber
onların nuru
koşar
önleriden
önleriden
ve sağ yanlarından
derler ki
Rabbimiz
tamamla
bize
nurumuzu
ve bağışla
bizi
doğrusu senin
üzerine
her
şey
gücün yeter
66:9
ey
Peygamber
cihad et
kafirlerle
ve münafıklarla
ve katı davran
onlara karşı
onların varacağı yer
cehennemdir
ne kötü
varılacak yerdir
66:10
anlattı
Allah
misal ile
kimseler için
inkar eden(ler)
karısını
Nuh'un
ve karısını
Lut'un
bu ikisi idiler
(nikahı) altında
iki kulun
kullarımızdan
salih
fakat ihanet ettiler
(kocaları) savamadı
onlardan
Allahtan
(hiçbir) şeyi
ve denildi
haydi girin
ateşe
beraber
girenlerle
66:11
ve anlattı
Allah
misal ile
hakkında
inananlar
karısını
Fir'avn'ın
hani
demişti
Rabbim
yap
bana
katında
bir ev
içinde
cennetin
ve beni kurtar
Fir'avndan
ve onun (kötü) işinden
ve beni kurtar
topluluğundan
zalimler
66:12
ve Meryem'i
kızı
İmran'ın
O
korumuştu
ırzını
biz de üflemiştik
ona
ruhumuzdan
ve doğrulamıştı
kelimelerini
Rabbinin
ve Kitaplarını
ve olmuştu
gönülden ita'at edenlerden