Sura
69
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 69. El-Hâkka (Hakka)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 52
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 69, El-Hâkka (Hakka)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
69:1
gerçekleşen
69:2
nedir?
gerçekleşen
69:3
nerden?
bileceksin
ne olduğunu
gerçekleşenin
69:4
yalanladılar
Semud
ve 'Ad
başa çarpan olayı
69:5
bu yüzden
Semud
helak edildiler
azgın bir vak'a ile
69:6
ve
Ad (kavmi ise)
helak edildiler
bir kasırga ile
uğultulu
azgın
69:7
onu saldı
onların üzerine
yedi
gece
ve sekiz
gün
ardı ardına
görürsün
o kavmi
orada
serilmiş
sanki onlar
kütükleridir
hurma
içi boş
69:8
görüyormusun?
onlardan
hiç
geri kalan
69:9
ve geldiler
Fir'avn
ve kimseler
ondan önceki
ve altüst olmuş kentler
hatalı iş ile
69:10
karşı geldiler
elçisine
Rablerinin
O da onları yakaladı
bir yakalayışla
şiddeti gittikçe artan
69:11
elbette biz
kabarınca
su(lar)
sizi taşıdık
akıp gidende (gemi)
69:12
onu yapalım diye
size
bir ibret
ve onu bellesin
kulak(lar)
belleyen
69:13
zaman
üflendiği
Sur'a
üfleme
bir tek
69:14
yerlerinden kaldırıldığı
arz
ve dağlar
çarpıştırıldığı
çarpma ile
bir tek
69:15
işte o gün
vuku bulur
olacak olan
69:16
yarılmıştır
gök
o
o gün
zayıftır
69:17
vre melekler de
onun kenarlarındadır
ve taşır
tahtını
Rabbinin
üstlerinde
o gün
sekiz (melek)
69:18
o gün
arz olunursunuz
gizli kalmaz
sizden
hiçbir giz
69:19
o zaman
kimse
verilen
Kitabı
sağından
der ki
alın
okuyun
Kitabımı
69:20
süphesiz ben
sezmiştim
elbette benim
karşılaşacağımı
hesabımla
69:21
artık o
içindedir
bir yaşam
memmun eden