Ziyaretçi
Sura
Sura
69
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 52
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 69, El-Hâkka (Hakka)
adıyla
adıyla
Allah'ın
Allah'ın
Rahman
Rahman
Rahim
Rahim
69:1
gerçekleşen
gerçekleşen

69:2
nedir?
nedir?
gerçekleşen
gerçekleşen

69:3
nerden?
nerden?
bileceksin
bileceksin
ne olduğunu
ne olduğunu
gerçekleşenin
gerçekleşenin

69:4
yalanladılar
yalanladılar
Semud
Semud
ve 'Ad
ve 'Ad
başa çarpan olayı
başa çarpan olayı

69:5
bu yüzden
bu yüzden
Semud
Semud
helak edildiler
helak edildiler
azgın bir vak'a ile
azgın bir vak'a ile

69:6
ve
ve
Ad (kavmi ise)
Ad (kavmi ise)
helak edildiler
helak edildiler
bir kasırga ile
bir kasırga ile
uğultulu
uğultulu
azgın
azgın

69:7
onu saldı
onu saldı
onların üzerine
onların üzerine
yedi
yedi
gece
gece
ve sekiz
ve sekiz
gün
gün
ardı ardına
ardı ardına
görürsün
görürsün
o kavmi
o kavmi
orada
orada
serilmiş
serilmiş
sanki onlar
sanki onlar
kütükleridir
kütükleridir
hurma
hurma
içi boş
içi boş

69:8
görüyormusun?
*
görüyormusun?
onlardan
onlardan
hiç
hiç
geri kalan
geri kalan

69:9
ve geldiler
ve geldiler
Fir'avn
Fir'avn
ve kimseler
ve kimseler
ondan önceki
ondan önceki
ve altüst olmuş kentler
ve altüst olmuş kentler
hatalı iş ile
hatalı iş ile

69:10
karşı geldiler
karşı geldiler
elçisine
elçisine
Rablerinin
Rablerinin
O da onları yakaladı
O da onları yakaladı
bir yakalayışla
bir yakalayışla
şiddeti gittikçe artan
şiddeti gittikçe artan

69:11
elbette biz
elbette biz
kabarınca
*
kabarınca
su(lar)
su(lar)
sizi taşıdık
sizi taşıdık
akıp gidende (gemi)
*
akıp gidende (gemi)

69:12
onu yapalım diye
onu yapalım diye
size
size
bir ibret
bir ibret
ve onu bellesin
ve onu bellesin
kulak(lar)
kulak(lar)
belleyen
belleyen

69:13
zaman
zaman
üflendiği
üflendiği
Sur'a
*
Sur'a
üfleme
üfleme
bir tek
bir tek

69:14
yerlerinden kaldırıldığı
yerlerinden kaldırıldığı
arz
arz
ve dağlar
ve dağlar
çarpıştırıldığı
çarpıştırıldığı
çarpma ile
çarpma ile
bir tek
bir tek

69:15
işte o gün
işte o gün
vuku bulur
vuku bulur
olacak olan
olacak olan

69:16
yarılmıştır
yarılmıştır
gök
gök
o
o
o gün
o gün
zayıftır
zayıftır

69:17
vre melekler de
vre melekler de
onun kenarlarındadır
*
onun kenarlarındadır
ve taşır
ve taşır
tahtını
tahtını
Rabbinin
Rabbinin
üstlerinde
üstlerinde
o gün
o gün
sekiz (melek)
sekiz (melek)

69:18
o gün
o gün
arz olunursunuz
arz olunursunuz
gizli kalmaz
*
gizli kalmaz
sizden
sizden
hiçbir giz
hiçbir giz

69:19
o zaman
o zaman
kimse
kimse
verilen
verilen
Kitabı
Kitabı
sağından
sağından
der ki
der ki
alın
alın
okuyun
okuyun
Kitabımı
Kitabımı

69:20
süphesiz ben
süphesiz ben
sezmiştim
sezmiştim
elbette benim
elbette benim
karşılaşacağımı
karşılaşacağımı
hesabımla
hesabımla