Sura
7
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 7. El-A'râf (Araf)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 206
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 7, El-A'râf (Araf)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
7:1
Elif Lâm Mîm Sâd
7:2
bir Kitaptır
indirilen
sana
olmasın
göğsünde
bir sıkıntı
onunla
uyarman
hususunda
ve öğüt (vermen)
inananlara
7:3
uyun
şeye
indirilen
size
Rabbinizden
ve uymayın
O'ndan başka
velilere
ne kadar da az
öğüt alıyorsunuz
7:4
ve nice
kent(ler)i
helak ettik
onlara geliverdi
azabımız
gece yatarlarken
yahut
onlar
gündüz uyurlarken
7:5
kalmadı
yalvarıları
zaman
onlara geldiği
azabımız
başka
demelerinden
biz gerçekten
zalimlermişiz
7:6
soracağız
olanlara
elçi gönderilmiş
kendilerine
ve soracağız
gönderilen elçilere
7:7
ve elbette anlatacağız
onlara
bilgi ile
zira
değiliz biz
onlardan uzak
7:8
ve tartı
o gün
tam doğrudur
kimin
ağır gelirse
tartıları
işte
onlar
kurtulanlardır
7:9
kimin
hafif gelirse
tartıları
işte onlar da
kimselerdir
ziyana sokan(lardır)
kendilerini
ötürü
ayetlerimize
haksızlık etmelerinden
7:10
ve doğrusu
biz sizi yerleştirdik
yeryüzünde
ve verdik
size
orada
geçimlikler
ne kadar da az
şükrediyorsunuz
7:11
ve andolsun
sizi yarattık
sonra
size biçim verdik
sonra da
dedik
meleklere
secde edin
Adem'e
hepsi secde ettiler
hariç
İblis
o olmadı
secde edenlerden
7:12
dedi
nedir?
seni alıkoyan
secde etmekten
zaman
sana emrettiğim
dedi
ben
hayırlıyım
ondan
beni yarattın
ateşten
onu ise yarattın
çamurdan
7:13
dedi
öyle ise in
oradan
değildir
(haddin)
senin
büyüklük taslamak
orada
çık
çünkü sen
aşağılıklardansın
7:14
dedi
bana süre ver
kadar
güne
tekrar dirilecekleri
7:15
dedi ki
haydi sen
süre verilmişlerdensin
7:16
dedi ki
karşılık
beni azdırmana
ben de oturacağım
onlar(ı saptırmak) için
senin yolunun üstüne
doğru
7:17
sonra
onlara sokulacağım
önlerinden
ce
arkalarından
ve
sağlarından
ve
sollarından
ve
bulmayacaksın
çoklarını
şükredenlerden
7:18
buyurdu
haydi çık
oradan
yerilmiş olarak
ve kovulmuş olarak
andolsun kim
sana uyarsa
onlardan
dolduracağım
cehennemi
sizin
hepinizle
7:19
ve ey Adem
durun
sen
ve eşin
cennette
yeyin
yerden
dilediğiniz
fakat
yaklaşmayın
şu
ağaca
yoksa olursunuz
zalimlerden
7:20
derken fısıldadı
onlara
şeytan
göstermek için
kendilerine
olan
gizlenmiş
onların
çirkin yerlerinden
dedi
sizi men'etti
Rabbiniz
(-tan)
şu
ağaç(tan)
sırf
diye
olursunuz
ikiniz de birer melek
ya da
olursunuz (diye)
ebedi kalıcılardan
7:21
ve onlara yemin etti
elbette ben
size
diye
öğüt verenlerdenim