Sura
70
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 70. El-Meâric (Mearic)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 44
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 70, El-Meâric (Mearic)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
70:1
sordu
bir soran
azabı
vuku bulacak
70:2
kafirler için
yoktur
onu
def edecek
70:3
Allahtan
sahibi
yüksek makamların
70:4
çıkar
melekler
ve ruh
O'na
içinde
bir gün
olan
miktarı
elli
bin
yıl
70:5
şimdi sen sabret
bir sabırla
güzel
70:6
onlar
onu görüyor(lar)
uzak
70:7
biz ise onu görüyoruz
yakın
70:8
o gün
olur
gök
erimiş maden gibi
70:9
ve olur
dağlar
renkli yün gibi
70:10
ve
sormaz
dost
dostun halini
70:11
birbirlerine gösterilirler
ister
suçlu olan
keşke
fidye versin
azabından (kurtarmak için)
o günün
oğullarını
70:12
ve eşini
ve kardeşini
70:13
ve tüm ailesini
kendisini barındıran
70:14
ve bulunanları
yeryüzünde
hepsini
sonra
kendisini kurtarsın
70:15
hayır
şüphesiz O
alevlenen bir ateştir
70:16
kavurur soyar
derileri
70:17
çağırır
kimseyi
sırtını dönen
ve yüz çevireni
70:18
toplayıp
biriktireni
70:19
doğrusu
insan
yaratılmıştır
hırslı (ve huysuz)
70:20
zaman
kendisine dokunduğu
kötülük
sızlanır
70:21
zaman
dokunduğu
hayır
eli sıkıdır