Sura
71
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 71. Nuh (Nuh)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 28
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 71, Nuh (Nuh)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
71:1
elbette biz
gönderdik
Nuh'u
kavmine
diye
uyar
kavmini
önce
onlara gelmeden
bir azab
acıklı
71:2
dedi
ey kavmim
şüphesiz ben
sizin için
bir uyarıcıyım
açık
71:3
ki
kulluk edin
Allah'a
ve O'ndan korkun
ve bana da ita'at edin
71:4
bağışlasın
sizin için
bir kısmını
günahlarınızdan
ve sizi ertelesin
kadar
bir süreye
belli
zira
süresi
Allah'ın
zaman
geldiği
ertelenmez
keşke
olsaydınız
bilenlerden
71:5
dedi
Rabbim
şüphesiz ben
da'vet ettim
kavmimi
gece
ve gündüz
71:6
fakat
onların artırmadı
benim da'vetim
başka bir şey
kaçışlarından
71:7
ve elbette ben
her nezaman
onları da'vet ettimse
bağışlaman için
onları
koydular
parmaklarını
kulaklarına
ve başlarına çektiler
örtülerini
ve direttiler
ve böbürlendiler
kibirle
71:8
sonra
elbette ben
onları da'vet ettim
açıkça
71:9
sonra
şüphesiz ben
açıktan söyledim
onlara
ve gizli söyledim
onlara
sır olarak
71:10
dedim ki
mağfiret dileyin
Rabbinizden
çünkü O
çok bağışlayandır
71:11
göndersin
gökten
üzerinize
bol yağmur
71:12
ve size yardım etsin
mallarla
ve oğullarla
ve versin
size
bahçeler
ve versin
size
ırmaklar
71:13
ne?
oluyor size
ummuyorsunuz
Allah için
saygı
71:14
oysa
O sizi yarattı
aşama aşama
71:15
görmediniz mi?
nasıl
yarattı
Allah
yedi
göğü
tabaka tabaka
71:16
ve yaptı
Ay'ı
bunların içinde
nur
ve yaptı;
güneşi
bir lamba
71:17
ve Allah
sizi bitirdi
yerden
bir bitki olarak
71:18
sonra
geri çevirecektir
oraya
ve tekrar çıkaracaktır
mükemmel çıkarışla
71:19
ve Allah
yaptı
sizin için
yeri
bir sergi
71:20
gidesiniz diye
ondaki
yollarda
geniş geniş
71:21
dedi
Nuh
Rabbim
elbette onlar
bana karşı geldiler
ve uydular
bir adama
artırmayan
malı
ve çocuğu
dışında
ziyan