Sura
72
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 72. El-Cinn (Cin)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 28
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 72, El-Cinn (Cin)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
72:1
de ki
vahyolundu
bana
gerçekten
(Kur'an) dinledikleri
bir topluluğun
cin(ler)den
ve dedikleri
şüphesiz biz
dinledik
bir Kur'an
harikulade güzel
72:2
iletiyor
doğru yola
ve inandık
ona
artık
ortak koşmayacağız
Rabbimize
hiç kimseyi
72:3
doğrusu O
yücedir
şanı
Rabbimizin
O edinmemiştir
ve ne de
çocuk
72:4
gerçek şu ki
idi
söylüyor
bizim beyinsiz
hakkında
Allah
saçma şeyler
72:5
ve elbette biz
sanmıştık
asla
söylemeyeceklerini
insanların
ve cinlerin
karşı
Allah'a
yalan
72:6
ve doğrusu
idi
(bazı) erkekler
insanlardan
sığınırlardı
bazı erkeklere
cinlerden
ve onların artırırlardı
şımarıklığını
72:7
ve onlar da
sanmışlardı
gibi
sizin sandığınız
asla
diriltmeyeceğini
Allah'ın
hiç kimseyi
72:8
ve elbette biz
dokunduk
göğe
ve onu bulduk
doldurulmuş
bekçilerle
kuvvetli
ve ışınlarla
72:9
ve elbette biz
idik
oturur
onun
oturma yerlerinde
dinlemeğe mahsus
artık kim
dinlemek istese
şimdi
bulur
kendisini
bir ışın
gözetleyen
72:10
ve elbette biz
bilmiyoruz
kötülük mü
istendi
olanlara
yeryüzünde
yoksa
diledi
onları
Rabbleri
doğruya iletmek (mi?)
72:11
bize gelince
bizden vardır
iyiler (de)
ve bizden vardır
başkası (da)
bundan
biz
yollardayız
çeşitli
72:12
biz
anladık
asla
aciz bırakamayacağımızı
Allah'ı
yeryüzünde
ve asla
O'nu aciz bırakamayacağımızı
kaçmakla
72:13
biz
ne zaman ki
işitince
yol gösteren (Kur'an)ı
inandık
ona
artık kim
inanırsa
Rabbine
korkmaz
eksik verilmesinden
ve ne de
kötülük edilmesinden
72:14
ve elbette biz
bizden vardır
müslümanlar
ve bizden vardır
doğru yoldan sapanlar
artık kimler
müslüman olursa
işte onlar
aramışlardır
doğru yolu
72:15
ise
hak yoldan sapanlar
olmuşlardır
cehenneme
odun
72:16
ve şayet
doğru gitselerdi
yolda
onları sulardık
su ile
bol
72:17
onları sınayalım diye
onunla
ve kim
yüz çevirirse
anmaktan
Rabbini
onu sokar
bir azaba
alt eden
72:18
ve şüphesiz
mescidler
Allah'a mahsustur
artık
yalvarmayın
ile beraber
Allah
hiç kimseye
72:19
ve şüphesiz
ne zaman ki
kalktığında
kulu
Allah'ın
O'na yalvarınca
nerdeyse
oluyorlardı
onun üzerine
keçe gibi birbirlerine geçecek
72:20
de ki
ancak
ben yalvarırım
Rabbime
ve
ortak koşmam
O'na
hiç kimseyi
72:21
de ki
elbette ben
sahip değilim
size (vermeye)
zarar
ve ne de
akıl