Sura
73
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 73. El-Muzzemmil (Muzzemmil)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 73, El-Muzzemmil (Muzzemmil)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
73:1
ey
örtüsüne bürünen
73:2
kalk
geceleyin
yalnız
birazında
73:3
onun yarısında
yahut
eksilt
bundan
biraz
73:4
veya
artır
bunu
ve oku
Kur'an
ağır ağır
73:5
doğrusu biz
bırakacağız
senin üzerine
bir söz
ağır
73:6
gerçekten
kalkmak
gece
o
daha
tesirlidir
ve daha sağlamdır
söz(ler)
73:7
çünkü
senin vardır
gündüzde
uğraşacağın şeyler
uzun süre
73:8
ve an
adını
Rabbinin
ve yönel
O'na
bütün gönlünle
73:9
Rabbidir
doğunun
ve batının
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
yalnız O'nu edin
vekil
73:10
sabret
şeylere
onların dedikleri
ve onlardan ayrıl
bir ayrılışla
güzel
73:11
beni yalnız bırak
ve yalanlayıcıları
sahibi
ni'met
ve onlara mühlet ver
biraz
73:12
doğrusu
bizim yanımızda vardır
bukağılar
ve cehennem
73:13
ve bir yiyecek
boğazı tırmalayan
ve bir azab
acı veren
73:14
o gün
sarsılır
yer
ve dağlar
ve olur
dağlar
kum yığınları
dağılan
73:15
doğrusu biz
gönderdik
size
bir elçi
tanıklık edecek
aleyhinize
gibi
gönderdiğimiz
Fir'avn'a
bir elçi
73:16
karşı geldi
Fir'avn
elçiye
biz de onu yakaladık
bir yakalayışla
ağır
73:17
peki nasıl?
kendinizi kurtaracaksınız
eğer
inkar ederseniz
o günden
yapan
çocukları
ihtiyar
73:18
gök
yarılır
onun sebebiyle
olmuştur
O'nun va'di
mutlaka yapılmıştır
73:19
şüphesiz
bu
bir öğüttür
kimse
dileyen
tutar
varan
Rabbine
bir yol
73:20
şüphesiz
Rabbin
biliyor
senin
kalktığını
daha azında
üçte ikisinden
gecenin
ve yarısında
ve onun üçte birinde
bir topluluğun da
bulunanlardan
seninle beraber
ve Allah
takdir eder
geceyi
ve gündüzü
bildi
asla
sizin onu sayamayacağınızı
bu yüzden affetti
sizi
artık okuyun
şeyi
kolayınıza gelen
Kur'andan
bilmiştir
bulunacağını
içinizden
hastalar
ve başka kimseler
gezip
yeryüzünde
arayan
lutfundan
Allah'ın
ve başka insanlar
savaşan
yolunda
Allah
onun için okuyun
şeyi
kolayınıza gelen
O'ndan
ve kılın
namazı
ve verin
zekatı
ve borç verin
Allah'a
bir borçla
güzel
ve
verdiklerinizi
kendiniz için
hayırdan
bulacaksınız
katında
Allah
o
daha hayırlıdır
ve daha büyüktür
mükafatça
ve mağfiret dileyin
Allah'tan
şüphesiz
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir