Sura
76
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 76. El-İnsân (İnsan)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 31
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 76, El-İnsân (İnsan)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
76:1
geçmedi mi?
üzerinden
insanın
bir süre
uzun devirden
olmadığı
bir şey
anılan
76:2
doğrusu biz
yarattık
insanı
bir nutfeden
karışık
imtihan etmek için
ve onu yaptık
işitici
görücü
76:3
elbette biz
ona gösterdik
yolu
ya
şükreder
veya
nankör olur
76:4
elbette biz
hazırlamışızdır
kafirler için
zincirler
ve demir halkalar
ve alevli bir ateş
76:5
şüphesiz
iyiler
içerler
bir kadehten
olan
karışımı
kâfûr
76:6
bir kaynak
içerler
ondan
kulları
Allah'ın
akıtırlar
fışkırtarak
76:7
yerine getirirler
adaklarını
ve korkarlar
bir günden
olan
şerri
salgın
76:8
ve yedirirler
yemeği
sevdikleri
yoksula
ve yetime
ve esire
76:9
biz
size yediriyoruz
rızası için
Allah
beklemiyoruz
sizden
bir karşılık
ne de
teşekkür
76:10
çünkü biz
korkarız
Rabbimizden
bir günde
suratsız
çok katı
76:11
onları korumuştur
Allah
şerrinden
o
günün
ve onlara vermiştir
parlaklık
ve sevinç
76:12
onların ödülleri
dolayı
sabrettiklerinden
cennettir
ve ipektir
76:13
yaslanırlar
orada
üzerinde
divanlar
görmezler
orada
(yakıcı) güneş
ve ne de
dondurucu soğuk
76:14
ve yaklaşmıştır
üzerlerine
onun gölgeleri
ve eğdirilmiştir
meyvaları
aşağı eğdirilerek
76:15
ve dolaştırılır
yanlarında
kablar
gümüşten
ve kupalar
olan
billur
76:16
billurlar ki
gümüşten
onları takdir etmişlerdir
istedikleri ölçüde
76:17
ve onlara içirilir
orada
kadehten
olan
karışımı
zencefil
76:18
bir çeşme
orada
adına denir
Selsebil
76:19
dolaşır
çevrelerinde
gençler
ölümsüz
onları görsen
kendilerini sanırsın
inci
saçılmış
76:20
ve zaman
baktığın
sonra
görürsün
bir ni'met
ve bir mülk
büyük
76:21
üstlerinde vardır
giysiler
ince ipekten
yeşil
ve kalın ipekten
ve takınmışlardır
bilezikler
gümüşten
ve onlara içirmiştir
Rableri
bir içki
tertemiz