Sura
8
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 8. El-Enfâl (Enfal)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 75
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 8, El-Enfâl (Enfal)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
8:1
sana sorarlar
ganimetlerden
de ki
ganimetler
Allah'ındır
ve Elçi(si)nindir
korkun
Allah'tan
ve düzeltin
hali;
aranızdaki
ita'at edin
Allah'a
ve Elçisine
eğer
siz (gerçekten) iseniz
inananlar
8:2
gerçekten
Mü'minler
o kimselerdir ki
zaman
anıldığı
Allah
ürperir
yürekleri
ve zaman
okunduğu
kendilerine
O'nun ayetleri
artırır
imanlarını
ve
Rablerine
tevekkül ederler
8:3
onlar ki
kılarlar
namazlarını
ve verdiğimiz rızıktan
(Allah için) harcarlar
8:4
işte
onlardır
mü'minler
gerçek
onlara vardır
dereceler
katında
Rablerinin
ve bağışlanma
ve rızık
tükenmez
8:5
nitekim
seni çıkardığı zaman
Rabbin
evinden
hak uğruna
gerçekten de
bir kısmı
mü'minlerden
bundan hoşlanmıyordu
8:6
seninle tartışıyorlardı
dair
hakka
sonra
ortaya çıktıktan
gibi
sürülüyorlarmış
ölüme
ve onlar
gözleri göre göre
8:7
o zaman
size va'dediyordu
Allah
birinin
iki topluluktan
muhakkak
sizin olduğunu
siz de istiyordunuz
gerçekten
hali
kuvvetsiz olanın
olmasını
sizin
oysa istiyordu
Allah
gerçekleştirmek
hakkı
sözleriyle
ve kesmek
ardını
kafirlerin
8:8
ta ki gerçekleştirsin
hakkı
ve ortadan kaldırsın
batılı
şayet
istemese (bile)
suçlular
8:9
hani
siz yardım istiyordunuz
Rabbinizden
karşılık vermişti
size
şüphesiz ben
size yardım edeceğim
bin
ile
melekler
birbiri ardınca
8:10
ve
bunu yapmadı
Allah
ancak (yaptı)
müjde olsun diye
ve yatışsın diye
bununla
kalbiniz
ve yoktur
yardım
başkaca
katından
Allah
şüphesiz
Allah
daima üstün
hüküm ve hikmet sahibidir
8:11
O zaman
sizi bürüyordu
hafif bir uyku
bir güven olmak üzere
O'ndan (Allah'tan)
ve indiriyordu
üzerinize
gökten
bir su
sizi temizlemek için
onunla
ve gidermek için
sizden
pisliğini
şeytanın
ve (birbirine) bağlamak için
üzerini
kalblerinizin
ve pekiştirmek için
onunla
ayakları(nızı)
8:12
hani
vahyediyordu
Rabbin
meleklere
şüphesiz ben
sizinle beraberim
siz pekiştirin
kimseleri
inananları
ben salacağım
içine
yüreklerine
kimselerin
inkar edenlerin
korku
vurun
üstüne
boyunların(ın)
ve vurun
onların
her
parmağına
8:13
böyle (olacak)
çünkü onlar
karşı geldiler
Allah'a
ve Elçisine
kim
karşı gelirse
Allah'a
ve Elçisine
muhakkak ki
Allah'ın
çetin olur
cezası
8:14
işte siz
şimdi tadın onu
ve şüphesiz
kafirler için vardır
azabı
ateş
8:15
ey
kimseler
inanan(lar)
ne zaman ki
karşılaşırsanız
kimselerle
inkar edenlerle
toplu halde
asla
onlara döndürmeyin
arkalar(ınız)ı
8:16
ve kim
döner(kaçar)sa
o gün
arkasını
dışında
bir tarafa çekilmek
savaşmak için
ya da
katılmak
(başka) bir birliğe
muhakkak
uğrar
bir gazaba
Allahtan
ve onun yeri
cehennemdir
ve o ne kötü
varılacak bir yerdir
8:17
onları siz öldürmediniz
fakat
Allah
onları öldürdü
sen atmadın
zaman
attığın
fakat
Allah
attı
sınamak için
Mü'minleri
kendinden
bir imtihanla
güzel
doğrusu
Allah
işitendir
bilendir
8:18
işte size böyle yaptı
çünkü
Allah
zayıflatır
tuzağını
kafirlerin
8:19
eğer
fetih istiyorsanız
işte
size geldi
fetih
eğer
vazgeçerseniz
bu
iyidir
sizin için
ama yine
dönerseniz
biz de döneriz
sağlayamaz
size
topluluğunuz
hiçbir şey (yarar)
şayet
çok da olsa
çünkü
Allah
beraberdir
inananlarla
8:20
ey
kimseler
inanan(lar)
ita'at edin
Allah'a
ve Elçisine
ve asla
dönmeyin
ondan
ve siz
işittiğiniz halde
8:21
ve asla
olmayın
gibi
diyenler
işittik
ve onlar
işitmedikleri halde