Sura
81
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 81. Et-Tekvîr (Tekvir)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 29
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 81, Et-Tekvîr (Tekvir)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
81:1
zaman
güneş
büzüldüğü
81:2
ve zaman
yıldızlar
kararıp döküldüğü
81:3
ve zaman
dağlar
yürütüldüğü
81:4
ve zaman
on aylık gebe develer
başı boş bırakıldığı
81:5
ve zaman
vahşi hayvanlar
bir araya toplandığı
81:6
ve zaman
denizler
kaynatıldığı
81:7
ve zaman
nefisler
çiftleştirildiği
81:8
ve zaman
o diri diri toprağa gömülen kıza
sorulduğu
81:9
hangi?
günah (yüzünden)
öldürüldü
81:10
ve zaman
defterler
açılıp yayıldığı
81:11
ve zaman
gök
sıyrılıp açıldığı
81:12
ve zaman
cehennem
alevlendirildiği
81:13
ve zaman
cennet
yaklaştırıldığı
81:14
bilir
her can
ne
yapıp getirdiğini
81:15
hayır
yemin ederim
geri kalıp gizlenenlere
81:16
akıp gidenlere
dönüp saklananlara
81:17
geceye
zaman
sırtını döndüğü
81:18
ve sabaha
zaman
soluk almağa başladığı
81:19
şüphesiz o
sözüdür
bir elçinin
değerli
81:20
sahibidir
güç
katında
sahibi
Arşın
yücedir
81:21
ita'at edilendir
orada
güvenilendir