Sura
83
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 83. El-Mutaffifîn (Mutaffifin)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 36
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 83, El-Mutaffifîn (Mutaffifin)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
83:1
vay haline
ölçü ve tartıda hile yapanların
83:2
onlar
zaman
bir şey ölçüp aldıkları
insanlardan
ölçüyü tam yaparlar
83:3
ve zaman
kendileri onlara bir şey ölçtükleri
veya
tarttıkları
eksik yaparlar
83:4
sanmıyorlar mı?
işte
onlar
tekrar diriltileceklerini
83:5
bir gün için
büyük
83:6
o gün
dururlar
insanlar
Rabbinin divanında
alemlerin
83:7
hayır
doğrusu
yazıcısı
sapanların
elbette
Siccin'dedir
83:8
nedir?
sana bildiren
ne olduğunu
Siccin('in)
83:9
bir Kitaptır
yazılmış
83:10
vay haline
o gün
yalanlayanların
83:11
onlar
yalanlamaktadırlar
gününü
ceza
83:12
yalanlamaz
onu
başkası
her
saldırgan
günahkardan
83:13
zaman
okunduğu
ona
ayetlerimiz
der
masalları
eskilerin
83:14
hayır
doğrusu
paslanmıştır
üzeri
kalblerinin
şeyler
oldukları
kazanıyor(lar)
83:15
hayır
doğrusu onlar
Rablerinden
o gün
perdelenmişlerdir
83:16
sonra
onlar
elbette gireceklerdir
cehenneme
83:17
sonra
denilecektir
işte budur
şey
olduğunuz
onu
yalanlıyor(lar)
83:18
hayır
şüphesiz
yazısı
iyilerin
elbette
İlliyyindedir
83:19
nedir?
sana bildiren
ne olduğunu
İlliyyin('in)
83:20
bir Kitaptır
yazılmış
83:21
ona tanık olurlar
yaklaştırılmış olanlar