Sura
85
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 85. El-Burûc (Buruc)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 22
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 85, El-Burûc (Buruc)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
85:1
göğe andolsun
sahibi
burçlar
85:2
ve güne andolsun
va'dedilen
85:3
ve şahide andolsun
ve şahidlik edilene
85:4
kahroldu
adamları
hendeğin
85:5
ateş
dolu
tutuşturulmuş yakıt
85:6
hani
onlar
onun başında
oturmuşlardı
85:7
ve onlar
şeyleri
yaptıkları
mü'minlere
seyrediyorlardı
85:8
ve
öc almadılar
onlardan
başka bir sebeple
inanmalarından
Allah'a
aziz
övgüye layık
85:9
O ki
O'nundur
hükümranlığı
göklerin
ve yerin
ve Allah
üzerine
her
şey
tanıktır
85:10
şüphesiz
kimseler
işkence eden(ler)
inanan erkeklere
ve inanan kadınlara
sonra
tevbe etmeyenler
onlar için vardır
azabı
cehennem
ve onlar için vardır
azabı
yangın
85:11
şüphesiz
kimseler
inanan(lar)
ve yapanlar
iyi işler
onlar için vardır
cennetler
akan
altlarından
ırmaklar
işte budur
başarı
büyük
85:12
şüphesiz
tutuşu
Rabbinin
şiddetlidir
85:13
şüphesiz O
O'dur
ilkin var eden
sonra yeniden devam eden
85:14
ve O
bağışlayandır
sevendir
85:15
sahibidir
Arş'ın
yücedir
85:16
yapandır
şeyi
istediği
85:17
sana geldimi?
haberi
orduların
85:18
Fir'avn'ın
ve Semud'un
85:19
doğrusu
kimseler
inkar eden(ler)
içindedirler
bir yalanlama
85:20
fakat Allah
onları arkalarından
kuşatmıştır
85:21
hayır
o
bir Kur'an'dır
şerefli