Sura
89
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 89. El-Fecr (Fecr)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 30
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 89, El-Fecr (Fecr)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
89:1
andolsun fecre
89:2
ve geceye
on
89:3
ve çift'e
ve tek'e
89:4
ve geceye
gitmekte olan
89:5
değil mi?
var
bunda
bir yemin
sahibi için
akıl
89:6
görmedin mi?
ne
yaptı
Rabbin
Ad'e
89:7
İrem'e?
sütunlu
89:8
ki
yaratılmamıştı
onun eşi;
ülkeler arasında
89:9
ve Semud'a?
oyan
kayaları
vadide
89:10
ve Fir'avn'a?
sahibi
kazıklar
89:11
ki
azmışlardı
ülkelerde
89:12
çokları
oralarda
kötülük etmişlerdi
89:13
bu yüzden çarptı
onların üzerine
Rabbin
kırbacını
azab
89:14
elbette
Rabbin
gözetleme yerindedir
89:15
fakat
insan
zaman
ne
kendisini sınasa
Rabbi
ve ona ikramda bulunsa
ve ona ni'met verse
der ki
Rabbim
bana ikram etti
89:16
ama
zaman
ne
onu sınasa
ve daraltsa
ona
rızkını
der ki
Rabbim
beni alçalttı
89:17
hayır
doğrusu
siz ikram etmiyorsunuz
yetime
89:18
ve
teşvik etmiyorsunuz
yedirmeğe
yoksula
89:19
ve yiyorsunuz
mirası
bir yiyişle
hırsla
89:20
ve seviyorsunuz
malı
sevgiyle
pek çok
89:21
hayır
zaman
dümdüz edildiği
yer
sarsıla
sarsıla