Sura
9
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 9. Et-Tevbe (Tevbe)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 129
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 9, Et-Tevbe (Tevbe)
9:1
ihtardır
Allahtan
ve Elçisinden
kimselere
andlaşma yaptığınız
müşriklerden
9:2
dolaşın
yeryüzünde
dört
ay
ve bilin ki
siz
değilsiniz
aciz bırakacak
Allah'ı
ve şüphesiz
Allah
rezil perişan edecektir'
kafirleri
9:3
ve duyurudur
Allahtan
ve Elçisinden
insanlara
günü
Hac
en büyük
şüphesiz
Allah
uzaktır
puta tapanlardan
ve Elçisi
eğer
tevbe ederseniz
bu
daha iyidir
sizin için
ve eğer
dönerseniz
bilin ki
siz
değilsiniz
aciz bırakacak
Allah'ı
ve müjdele
kimselere
inkar eden(lere)
bir azabı
acı
9:4
ancak hariç
kimseler
andlaşma yaptığınız
müşriklerden
sonra
size eksik bırakmayan
hiçbir şeyi
ve
arka çıkmayanlar
size karşı
hiç kimseye
tamamlayın
onların
andlaşmalarını
kadar
tanıdığınız süreye
şüphesiz
Allah
sever
korunanları
9:5
zaman
geçtiği
aylar
haram
öldürün
ortak koşanları
nerede
bulursanız onları
ve onları yakalayın
ve hapsedin
ve otur(up) bekleyin
onları
her
gözetleme yerinde
eğer
tevbe ederlerse
ve kılarlarsa
namazı
ve verirlerse
zekatı
serbest bırakın
yollarını
çünkü
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
9:6
ve eğer
birisi
ortak koşanlardan
aman dilerse
onu yanına al
ta ki
işitsin
sözünü
Allah'ın
sonra
onu ulaştır
güvenli bir yere
böyle (yap)
çünkü onlar
bir topluluktur
bilmez
9:7
nasıl
olabilir
ortak koşanların
andlaşması
yanında
Allah'ın
ve yanında
Elçisinin
ancak hariçtir
kimseler
andlaştıklarınız
yanında
Mescid-i
Haram
onlar dürüst davrandıkça
size
siz de dürüst davranın
onlara
çünkü
Allah
sever
korunanları
9:8
nasıl?
eğer
onlar galib gelselerdi
size
ne
gözetirlerdi
sizin hakkınızda
bir yakınlık
ne de
bir andlaşma
sizi razı ederler
ağızlarıyla
fakat (sizi) istemez
kalbleri
ve çokları da
yoldan çıkmışlardır
9:9
sattılar;
ayetlerini
Allah'ın
bir paraya
azıcık
engel oldular
O'nun yolundan
gerçekten
ne kötüdür
şeyler
oldukları
yapıyor(lar)
9:10
ne gözetirler
karşı
bir mü'mine
bir yakınlık
ne de
bir andlaşma
ve işte
onlardır
saldırganlar
9:11
eğer
tevbe ederlerse
ve kılarlarsa
namazı
ve verirlerse
zekatı
sizin kardeşlerinizdirler
dinde
ve uzun uzun açıklıyoruz
ayetleri
bir kavme
bilen
9:12
ve eğer
bozarlarsa
andlarını
sonra
andlaşma yaptıktan
ve dil uzatırlarsa
dininize
savaşın
önderleriyle
küfrün
çünkü
yoktur
andları
onların
belki
vazgeçerler
9:13
savaşmayacak mısınız?
bir kavimle
bozan
andlarını
ve yeltenen
çıkarmağa
Elçiyi
ve kendileri
siz(inle savaş)a başlamış olan
ilk
kez
yoksa onlardan korkuyor musunuz?
Allah'tır
en layık olan
kendisinden korkmanıza
eğer
iseniz
gerçekten inananlar
9:14
onlarla savaşın (ki)
onlara azabetsin
Allah
sizin ellerinizle
ve onları rezil etsin
ve sizi üstün getirsin
onlara
ve şifa versin
göğüslerine
toplumunun
inananlar
9:15
ve gidersin
öfkesini
yüreklerinin
ve tevbesini kabul eder
Allah
kişinin
dilediği
ve Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
9:16
yoksa
siz sandınız mı?
bırakılacağınızı
bilmeden
Allah
kimseleri
cihad eden(leri)
içinizden
ve
edinmeyen(leri)
başkasını
Allah('tan)
ve
Elçisin(den)
ve
mü'minler(den)
sırdaş
ve Allah
haber almaktadır
şeyleri
yaptıklarınızı
9:17
yoktur
yoktur
müşrikler için
imar etmeleri
mescidlerini
Allah'ın
şahitler iken
kendi nefislerinin
küfrüne
onların
boşa çıkmıştır
yaptıkları işler
ve
ateşte
onlar
sürekli kalacaklardır
9:18
ancak
imar ederler
mescidlerini
Allah'ın
kimseler
inanan
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve kılan
namazı
ve veren
zekatı
ve
korkmayan
başkasından
Allah'tan
umulur
onların
olmaları
doğru yolu bulanlardan
9:19
bir mi tuttunuz?
su vermeyi
hacılara
ve imar etmeyi
Mescid-i
Haram'ı
kimse gibi
inanan
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve cihadeden
yolunda
Allah
olmaz(lar)
eşit
katında
Allah
ve Allah
yol göstermez
topluluğuna
zalimler
9:20
kimseler
inanan(lar)
ve hicret eden(ler)
ve cihad eden(ler)
yolunda
Allah
mallarıyla
ve canlarıyla
daha büyüktür
dereceleri
katında
Allah
ve işte
onlardır
kurtuluşa erenler
9:21
onları müjdeler
Rableri
bir rahmetle
kendisinden
ve rızasıyla
ve cennetlerle
bulunan
içinde
nimetler
tükenmeyen