Ziyaretçi
Sura
Sura
9
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 129
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 9, Et-Tevbe (Tevbe)
9:1
ihtardır
ihtardır
Allahtan
*
Allahtan
ve Elçisinden
ve Elçisinden
kimselere
*
kimselere
andlaşma yaptığınız
andlaşma yaptığınız
müşriklerden
*
müşriklerden

9:2
dolaşın
dolaşın
yeryüzünde
*
yeryüzünde
dört
dört
ay
ay
ve bilin ki
ve bilin ki
siz
siz
değilsiniz
değilsiniz
aciz bırakacak
aciz bırakacak
Allah'ı
Allah'ı
ve şüphesiz
ve şüphesiz
Allah
Allah
rezil perişan edecektir'
rezil perişan edecektir'
kafirleri
kafirleri

9:3
ve duyurudur
ve duyurudur
Allahtan
*
Allahtan
ve Elçisinden
ve Elçisinden
insanlara
*
insanlara
günü
günü
Hac
Hac
en büyük
en büyük
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
uzaktır
uzaktır
puta tapanlardan
*
puta tapanlardan
ve Elçisi
ve Elçisi
eğer
eğer
tevbe ederseniz
tevbe ederseniz
bu
bu
daha iyidir
daha iyidir
sizin için
sizin için
ve eğer
ve eğer
dönerseniz
dönerseniz
bilin ki
bilin ki
siz
siz
değilsiniz
değilsiniz
aciz bırakacak
aciz bırakacak
Allah'ı
Allah'ı
ve müjdele
ve müjdele
kimselere
kimselere
inkar eden(lere)
inkar eden(lere)
bir azabı
bir azabı
acı
acı

9:4
ancak hariç
ancak hariç
kimseler
kimseler
andlaşma yaptığınız
andlaşma yaptığınız
müşriklerden
*
müşriklerden
sonra
sonra
size eksik bırakmayan
*
size eksik bırakmayan
hiçbir şeyi
hiçbir şeyi
ve
ve
arka çıkmayanlar
arka çıkmayanlar
size karşı
size karşı
hiç kimseye
hiç kimseye
tamamlayın
tamamlayın
onların
onların
andlaşmalarını
andlaşmalarını
kadar
kadar
tanıdığınız süreye
tanıdığınız süreye
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
sever
sever
korunanları
korunanları

9:5
zaman
zaman
geçtiği
geçtiği
aylar
aylar
haram
haram
öldürün
öldürün
ortak koşanları
ortak koşanları
nerede
nerede
bulursanız onları
bulursanız onları
ve onları yakalayın
ve onları yakalayın
ve hapsedin
ve hapsedin
ve otur(up) bekleyin
ve otur(up) bekleyin
onları
onları
her
her
gözetleme yerinde
gözetleme yerinde
eğer
eğer
tevbe ederlerse
tevbe ederlerse
ve kılarlarsa
ve kılarlarsa
namazı
namazı
ve verirlerse
ve verirlerse
zekatı
zekatı
serbest bırakın
serbest bırakın
yollarını
yollarını
çünkü
çünkü
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir

9:6
ve eğer
ve eğer
birisi
birisi
ortak koşanlardan
*
ortak koşanlardan
aman dilerse
aman dilerse
onu yanına al
onu yanına al
ta ki
ta ki
işitsin
işitsin
sözünü
sözünü
Allah'ın
Allah'ın
sonra
sonra
onu ulaştır
onu ulaştır
güvenli bir yere
güvenli bir yere
böyle (yap)
böyle (yap)
çünkü onlar
çünkü onlar
bir topluluktur
bir topluluktur
bilmez
*
bilmez

9:7
nasıl
nasıl
olabilir
olabilir
ortak koşanların
ortak koşanların
andlaşması
andlaşması
yanında
yanında
Allah'ın
Allah'ın
ve yanında
ve yanında
Elçisinin
Elçisinin
ancak hariçtir
ancak hariçtir
kimseler
kimseler
andlaştıklarınız
andlaştıklarınız
yanında
yanında
Mescid-i
Mescid-i
Haram
Haram
onlar dürüst davrandıkça
*
onlar dürüst davrandıkça
size
size
siz de dürüst davranın
siz de dürüst davranın
onlara
onlara
çünkü
çünkü
Allah
Allah
sever
sever
korunanları
korunanları

9:8
nasıl?
nasıl?
eğer
eğer
onlar galib gelselerdi
onlar galib gelselerdi
size
size
ne
ne
gözetirlerdi
gözetirlerdi
sizin hakkınızda
sizin hakkınızda
bir yakınlık
bir yakınlık
ne de
ne de
bir andlaşma
bir andlaşma
sizi razı ederler
sizi razı ederler
ağızlarıyla
ağızlarıyla
fakat (sizi) istemez
fakat (sizi) istemez
kalbleri
kalbleri
ve çokları da
ve çokları da
yoldan çıkmışlardır
yoldan çıkmışlardır

9:9
sattılar;
sattılar;
ayetlerini
ayetlerini
Allah'ın
Allah'ın
bir paraya
bir paraya
azıcık
azıcık
engel oldular
engel oldular
O'nun yolundan
*
O'nun yolundan
gerçekten
gerçekten
ne kötüdür
ne kötüdür
şeyler
şeyler
oldukları
oldukları
yapıyor(lar)
yapıyor(lar)

9:10
ne gözetirler
*
ne gözetirler
karşı
karşı
bir mü'mine
bir mü'mine
bir yakınlık
bir yakınlık
ne de
ne de
bir andlaşma
bir andlaşma
ve işte
ve işte
onlardır
onlardır
saldırganlar
saldırganlar

9:11
eğer
eğer
tevbe ederlerse
tevbe ederlerse
ve kılarlarsa
ve kılarlarsa
namazı
namazı
ve verirlerse
ve verirlerse
zekatı
zekatı
sizin kardeşlerinizdirler
sizin kardeşlerinizdirler
dinde
*
dinde
ve uzun uzun açıklıyoruz
ve uzun uzun açıklıyoruz
ayetleri
ayetleri
bir kavme
bir kavme
bilen
bilen

9:12
ve eğer
ve eğer
bozarlarsa
bozarlarsa
andlarını
andlarını
sonra
*
sonra
andlaşma yaptıktan
andlaşma yaptıktan
ve dil uzatırlarsa
ve dil uzatırlarsa
dininize
*
dininize
savaşın
savaşın
önderleriyle
önderleriyle
küfrün
küfrün
çünkü
çünkü
yoktur
yoktur
andları
andları
onların
onların
belki
belki
vazgeçerler
vazgeçerler

9:13
savaşmayacak mısınız?
*
savaşmayacak mısınız?
bir kavimle
bir kavimle
bozan
bozan
andlarını
andlarını
ve yeltenen
ve yeltenen
çıkarmağa
çıkarmağa
Elçiyi
Elçiyi
ve kendileri
ve kendileri
siz(inle savaş)a başlamış olan
siz(inle savaş)a başlamış olan
ilk
ilk
kez
kez
yoksa onlardan korkuyor musunuz?
yoksa onlardan korkuyor musunuz?
Allah'tır
Allah'tır
en layık olan
en layık olan
kendisinden korkmanıza
*
kendisinden korkmanıza
eğer
eğer
iseniz
iseniz
gerçekten inananlar
gerçekten inananlar

9:14
onlarla savaşın (ki)
onlarla savaşın (ki)
onlara azabetsin
onlara azabetsin
Allah
Allah
sizin ellerinizle
sizin ellerinizle
ve onları rezil etsin
ve onları rezil etsin
ve sizi üstün getirsin
ve sizi üstün getirsin
onlara
onlara
ve şifa versin
ve şifa versin
göğüslerine
göğüslerine
toplumunun
toplumunun
inananlar
inananlar

9:15
ve gidersin
ve gidersin
öfkesini
öfkesini
yüreklerinin
yüreklerinin
ve tevbesini kabul eder
ve tevbesini kabul eder
Allah
Allah
kişinin
*
kişinin
dilediği
dilediği
ve Allah
ve Allah
bilendir
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

9:16
yoksa
yoksa
siz sandınız mı?
siz sandınız mı?
bırakılacağınızı
*
bırakılacağınızı
bilmeden
*
bilmeden
Allah
Allah
kimseleri
kimseleri
cihad eden(leri)
cihad eden(leri)
içinizden
içinizden
ve
ve
edinmeyen(leri)
edinmeyen(leri)
başkasını
*
başkasını
Allah('tan)
Allah('tan)
ve
ve
Elçisin(den)
Elçisin(den)
ve
ve
mü'minler(den)
mü'minler(den)
sırdaş
sırdaş
ve Allah
ve Allah
haber almaktadır
haber almaktadır
şeyleri
şeyleri
yaptıklarınızı
yaptıklarınızı

9:17
yoktur
yoktur
yoktur
yoktur
müşrikler için
müşrikler için
imar etmeleri
*
imar etmeleri
mescidlerini
mescidlerini
Allah'ın
Allah'ın
şahitler iken
şahitler iken
kendi nefislerinin
*
kendi nefislerinin
küfrüne
küfrüne
onların
onların
boşa çıkmıştır
boşa çıkmıştır
yaptıkları işler
yaptıkları işler
ve
ve
ateşte
ateşte
onlar
onlar
sürekli kalacaklardır
sürekli kalacaklardır

9:18
ancak
ancak
imar ederler
imar ederler
mescidlerini
mescidlerini
Allah'ın
Allah'ın
kimseler
kimseler
inanan
inanan
Allah'a
Allah'a
ve gününe
ve gününe
ahiret
ahiret
ve kılan
ve kılan
namazı
namazı
ve veren
ve veren
zekatı
zekatı
ve
ve
korkmayan
korkmayan
başkasından
başkasından
Allah'tan
Allah'tan
umulur
umulur
onların
onların
olmaları
*
olmaları
doğru yolu bulanlardan
*
doğru yolu bulanlardan

9:19
bir mi tuttunuz?
bir mi tuttunuz?
su vermeyi
su vermeyi
hacılara
hacılara
ve imar etmeyi
ve imar etmeyi
Mescid-i
Mescid-i
Haram'ı
Haram'ı
kimse gibi
kimse gibi
inanan
inanan
Allah'a
Allah'a
ve gününe
ve gününe
ahiret
ahiret
ve cihadeden
ve cihadeden
yolunda
*
yolunda
Allah
Allah
olmaz(lar)
olmaz(lar)
eşit
eşit
katında
katında
Allah
Allah
ve Allah
ve Allah
yol göstermez
*
yol göstermez
topluluğuna
topluluğuna
zalimler
zalimler

9:20
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
ve hicret eden(ler)
ve hicret eden(ler)
ve cihad eden(ler)
ve cihad eden(ler)
yolunda
*
yolunda
Allah
Allah
mallarıyla
mallarıyla
ve canlarıyla
ve canlarıyla
daha büyüktür
daha büyüktür
dereceleri
dereceleri
katında
katında
Allah
Allah
ve işte
ve işte
onlardır
onlardır
kurtuluşa erenler
kurtuluşa erenler