Sura
91
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 91. Eş-Şems (Şems)
Ayet
1
Ayet
1 - 15
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 91, Eş-Şems (Şems)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
91:1
güneşe andolsun
ve onun aydın sabahına
91:2
ve aya andolsun
onu izleyen
91:3
ve gündüze andolsun
onu (güneşi) ortaya çıkaran
91:4
ve geceye andolsun
onu örten
91:5
ve göğe andolsun
ve
onu yapana
91:6
ve yere andolsun
ve
onu yuvarlayıp döşeyene
91:7
ve nefse andolsun
ve
onu biçimlendirene
91:8
ona ilham edene andolsun
bozukluğunu
ve korunmasını
91:9
elbette
kazanmıştır
kimse
nefsini yücelten
91:10
ve elbette
ziyana uğramıştır
kimse
onu alçaltan
91:11
yalanladı
Semud
azgınlığı yüzünden
91:12
zaman
ayaklandığı
en haydutları
91:13
demişti
onlara
elçisi
Allah'ın
devesine
Allah'ın
ve onun su içmesini
91:14
onu yalanladılar
ve onu kestiler
başlarına geçirdi
onların
Rableri
günahları yüzünden
ve orayı dümdüz etti
91:15
ve
(Rab) korkmaz
bu işin sonundan