Sura
98
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 98. El-Beyyine (Beyyine)
Ayet
1
Ayet
1 - 8
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 98, El-Beyyine (Beyyine)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
98:1
değillerdi
kimseler
inkar eden(ler)
ehlinden
Kitap
ve müşrikler(den)
bırakılacak
dek
kendilerine gelinceye
açık kanıt
98:2
bir elçi
tarafından (gönderilen)
Allah
okuyan
sahifeler
tertemiz
98:3
onda vardır (sahifelerde)
Kitaplar
doğru değerli'
98:4
ve
ayrılığa düşmediler
olanlar
verilmiş
Kitap
ancak (düştüler)
(ondan) sonra
ne ki
kendilerine geldi
açık kanıt
98:5
oysa
kendilerine emredilmedi
dışında (bir şey)
kulluk etmeleri
Allah'a
halis kılarak
O'na
dini
birleyerek
ve kılmaları
namazı
ve vermeleri
zekatı
işte budur
din
doğru
98:6
şüphesiz
kimseler
inkarcı(lar)
ehlinden
Kitap
ve ortak koşanlar
içindedirler
ateşi
cehennem
sürekli olarak
orada
işte
onlar
en şerlisidir
yaratılmışların
98:7
şüphesiz
kimseler
inanan(lar)
ve yapanlar
iyi işler
işte
onlar
en hayırlısıdır
yaratılmışların
98:8
onların mükafatı
katında
Rableri
cennetleridir
Adn
akan
altlarından
ırmaklar
sürekli kalacakları
içinde
ebedi
razı olmuştur
Allah
onlardan
onlar da razı olmuşlardır
O'ndan
bu
mahsustur
saygı gösterene
Rabbine