Sura
Sura
9
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 9, Et-Tevbe (Tevbe)
9:36
şüphesiz
şüphesiz
sayısı
sayısı
ayların
ayların
katında
katında
Allah'ın
Allah'ın
(on) iki
(on) iki
on (iki)
on (iki)
aydır
aydır
kitabında
*
kitabında
Allah'ın
Allah'ın
günden beri
günden beri
yarattığı
yarattığı
gökleri
gökleri
ve yeri
ve yeri
bunlardan
bunlardan
dördü
dördü
haram(ay)lardır
haram(ay)lardır
işte budur
işte budur
din
din
doğru
doğru
zulmetmeyin
*
zulmetmeyin
(o aylar) içinde
(o aylar) içinde
kendinize
kendinize
ve savaşın
ve savaşın
ortak koşanlarla
ortak koşanlarla
topyekun
topyekun
nasıl
nasıl
sizinle savaşıyorlarsa
sizinle savaşıyorlarsa
topyekun
topyekun
ve bilin ki
ve bilin ki
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
beraberdir
beraberdir
korunanlarla
korunanlarla