Ziyaretçi
Sura
Sura
9
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayet
5
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 129
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 9, Et-Tevbe (Tevbe)
9:81
sevindiler
sevindiler
muhalefet ederek;
muhalefet ederek;
oturup kalmalarına
oturup kalmalarına
geride kalanlar
geride kalanlar
Peygamberine
Peygamberine
Allah'ın
Allah'ın
ve hoşlanmadılar
ve hoşlanmadılar
cihadetmekten
*
cihadetmekten
mallarıyle
mallarıyle
ve canlarıyle
ve canlarıyle
yolunda
*
yolunda
Allah
Allah
ve dediler
ve dediler
sefere çıkmayın
*
sefere çıkmayın
sıcakta
*
sıcakta
de ki
de ki
ateşi
ateşi
cehennemin
cehennemin
daha
daha
sıcaktır
sıcaktır
keşke
keşke
olsalardı
olsalardı
anlıyor(lar)
anlıyor(lar)

9:82
artık gülsünler
artık gülsünler
az
az
ve ağlasınlar
ve ağlasınlar
çok
çok
karşılık
karşılık
şeylere
şeylere
oldukları
oldukları
kazanıyor(lar)
kazanıyor(lar)

9:83
eğer
eğer
seni döndürürse
seni döndürürse
Allah
Allah
bir topluluğa
*
bir topluluğa
onlardan
onlardan
senden izin isterlerse
senden izin isterlerse
çıkmak için
çıkmak için
de ki
de ki
çıkmayacaksınız
*
çıkmayacaksınız
benimle
benimle
asla
asla
ve asla
ve asla
savaşmayacaksınız
savaşmayacaksınız
benimle beraber
benimle beraber
düşmanla
düşmanla
şüphesiz siz
şüphesiz siz
razı olmuştunuz
razı olmuştunuz
oturmağa
oturmağa
ilk
ilk
önce
önce
öyle ise oturun
öyle ise oturun
beraber
beraber
geri kalanlarla
geri kalanlarla

9:84
ve
ve
namaz kılma
namaz kılma
üzerine
üzerine
birinin
birinin
onlardan
onlardan
ölen
ölen
asla
asla
ve
ve
durma
durma
başında
başında
onun kabri
onun kabri
çünkü onlar
çünkü onlar
inkar ettiler
inkar ettiler
Allah'ı
Allah'ı
ve Elçisini
ve Elçisini
ve öldüler
ve öldüler
onlar
onlar
yoldan çıkmış olarak
yoldan çıkmış olarak

9:85
ve
ve
seni imrendirmesin
seni imrendirmesin
onların malları
onların malları
ve evladları
ve evladları
şüphesiz
şüphesiz
istiyor
istiyor
Allah
Allah
onlara azabetmeyi
*
onlara azabetmeyi
bunlarla
bunlarla
dünyada
*
dünyada
ve çıkmasını
ve çıkmasını
canlarının
canlarının
onlar
onlar
kafir olarak
kafir olarak

9:86
zaman
zaman
indirildiği
indirildiği
bir sure
bir sure
diye
diye
inanın
inanın
Allah'a
Allah'a
ve cihadedin
ve cihadedin
beraber
beraber
Elçisiyle
Elçisiyle
senden izin istediler
senden izin istediler
sahibi olanlar
sahibi olanlar
servet
servet
içlerinden
içlerinden
ve dediler
ve dediler
bizi bırak
bizi bırak
olalım
olalım
beraber
beraber
oturanlarla
oturanlarla

9:87
razı oldular
razı oldular
olmaya
*
olmaya
beraber
beraber
geride kalan kadınlarla
geride kalan kadınlarla
ve mühürlendi
ve mühürlendi
üzeri
üzeri
kalbleri
kalbleri
artık onlar
artık onlar
anlamazlar
*
anlamazlar

9:88
fakat
fakat
Elçi
Elçi
ve kimseler
ve kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
onunla beraber
onunla beraber
cihadettiler
cihadettiler
mallarıyla
mallarıyla
ve canlarıyla
ve canlarıyla
işte
işte
onlarındır
onlarındır
bütün hayırlar
bütün hayırlar
ve işte
ve işte
onlardır
onlardır
başarıya erenler
başarıya erenler

9:89
hazırlamıştır
hazırlamıştır
Allah
Allah
onlar için
onlar için
cennetler
cennetler
akan
akan
altlarından
*
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
ebedi kalacakları
ebedi kalacakları
içlerinde
içlerinde
işte budur
işte budur
başarı
başarı
büyük
büyük

9:90
ve geldiler
ve geldiler
özür bahane eden
özür bahane eden
bedevi Araplar
*
bedevi Araplar
izin verilmesi için
izin verilmesi için
kendilerine
kendilerine
ve oturdular
ve oturdular
kimseler
kimseler
yalan söyleyen(ler)
yalan söyleyen(ler)
Allah'a
Allah'a
ve Elçisine
ve Elçisine
erişecektir
erişecektir
kimselere
kimselere
inkar eden(lere)
inkar eden(lere)
onlardan
onlardan
bir azab
bir azab
acıklı
acıklı

9:91
yoktur
yoktur
üzerine
üzerine
zayıflar
zayıflar
ve yoktur
ve yoktur
üzerine
üzerine
hastalar
hastalar
ve yoktur
ve yoktur
üzerine
üzerine
kimseler
kimseler
bulamayan(lar)
*
bulamayan(lar)
bir şey
bir şey
harcayacak
harcayacak
bir günah
bir günah
takdirde
takdirde
öğüt verdikleri
öğüt verdikleri
Allah için
Allah için
ve Elçisi için
ve Elçisi için
yoktur
yoktur
aleyhine
aleyhine
iyilik edenlerin
iyilik edenlerin
hiçbir
hiçbir
yol
yol
ve Allah
ve Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir

9:92
ve yoktur (sorumluluk)
ve yoktur (sorumluluk)
kimselere
*
kimselere
zaman
zaman
sana geldikleri
*
sana geldikleri
binek için
binek için
sen deyince
sen deyince
bulamıyorum
*
bulamıyorum
bir şey
bir şey
sizi bindirecek
sizi bindirecek
üzerine
üzerine
dönen
dönen
ve gözlerinden
ve gözlerinden
akarak
akarak
yaş
*
yaş
üzüntüden
üzüntüden
dolayı
dolayı
bulamadıklarından
bulamadıklarından
bir şey
bir şey
infak edecek
infak edecek

9:93
ancak
ancak
(kınanmasına) yol vardır
(kınanmasına) yol vardır
kimselerin
*
kimselerin
senden izin isteyen
senden izin isteyen
onlar
onlar
zengin oldukları halde
zengin oldukları halde
onlar razı oldular
onlar razı oldular
olmağa
*
olmağa
beraber
beraber
geri kalan kadınlarla
geri kalan kadınlarla
ve mühürledi
ve mühürledi
Allah
Allah
üzerini
üzerini
onların kalbleri
onların kalbleri
artık onlar
artık onlar
bilmezler
*
bilmezler

9:94
özür dilerler
özür dilerler
sizden
sizden
zaman
zaman
geri dönüp geldiğiniz
geri dönüp geldiğiniz
onların yanına
onların yanına
de ki
de ki
hiç
hiç
özür dilemeyin
özür dilemeyin
asla
asla
inanmayız
inanmayız
size
size
muhakkak
muhakkak
bize bildirdi
bize bildirdi
Allah
Allah
sizin haberlerinizi
*
sizin haberlerinizi
ve görecektir
ve görecektir
Allah
Allah
yaptığınızı
yaptığınızı
ve Elçisi de
ve Elçisi de
sonra
sonra
döndürüleceksiniz
döndürüleceksiniz
bilene
*
bilene
görülmeyeni
görülmeyeni
ve görüleni
ve görüleni
O size haber verecek
O size haber verecek
ne
ne
varsa
varsa
yaptıklarınız
yaptıklarınız

9:95
yemin edecekler
yemin edecekler
Allah'a
Allah'a
siz
siz
zaman
zaman
yanlarına geldiğiniz
yanlarına geldiğiniz
onların
onların
vazgeçmeniz için
vazgeçmeniz için
kendilerinden
kendilerinden
vazgeçin
vazgeçin
onlardan
onlardan
çünkü onlar
çünkü onlar
murdardır
murdardır
ve varacakları yer
ve varacakları yer
cehennemdir
cehennemdir
cezası olarak
cezası olarak
şeylerin
şeylerin
kazandıkları
*
kazandıkları

9:96
yemin ediyorlar
yemin ediyorlar
size
size
razı olmanız için
razı olmanız için
kendilerinden
kendilerinden
eğer
eğer
siz razı olsanız bile
siz razı olsanız bile
onlardan
onlardan
şüphesiz
şüphesiz
Allah
Allah
razı olmaz
*
razı olmaz
topluluktan
*
topluluktan
yoldan çıkan
yoldan çıkan

9:97
bedevi Araplar
bedevi Araplar
daha yamandır
daha yamandır
küfürde
küfürde
ve iki yüzlülükte
ve iki yüzlülükte
ve daha müsaittirler
ve daha müsaittirler
tanımamaya
*
tanımamaya
sınırlarını
sınırlarını
şeylerin
şeylerin
indirdiği
indirdiği
Allah'ın
Allah'ın
Elçisine
*
Elçisine
ve Allah
ve Allah
bilendir
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir

9:98
ve
ve
bedevi Araplardan
bedevi Araplardan
kimi var ki
kimi var ki
sayar
sayar
şeyi
şeyi
verdiği
verdiği
angarya
angarya
ve gözetler
ve gözetler
size
size
belalar gelmesini
belalar gelmesini
onların
onların
bela başına gelsin
bela başına gelsin
kötü
kötü
Allah
Allah
işitendir
işitendir
bilendir
bilendir

9:99
bedevi Araplardan
*
bedevi Araplardan
kimi de var ki
kimi de var ki
inanır
inanır
Allah'a
Allah'a
ve gününe
ve gününe
ahiret
ahiret
ve vesile sayar
ve vesile sayar
şeyi
şeyi
verdiği
verdiği
yakınlaşmaya
yakınlaşmaya
katında
katında
Allah
Allah
ve du'alarını almaya
ve du'alarını almaya
Elçinin
Elçinin
iyi bilin ki
iyi bilin ki
gerçekten o
gerçekten o
yakınlık vesilesidir
yakınlık vesilesidir
kendileri için
kendileri için
onları sokacaktır
onları sokacaktır
Allah
Allah
içine
içine
rahmetinin
rahmetinin
muhakkak ki
muhakkak ki
Allah
Allah
bağışlayandır
bağışlayandır
esirgeyendir
esirgeyendir

9:100
öne geçenlerden
öne geçenlerden
ilk olanlar
ilk olanlar
Muhacirlerden
*
Muhacirlerden
ve Ensardan
ve Ensardan
ve kimseler
ve kimseler
ona tabi olan(lar)
ona tabi olan(lar)
güzelce
güzelce
razı olmuştur
razı olmuştur
Allah
Allah
onlardan
onlardan
onlar da razı olmuşlardır
onlar da razı olmuşlardır
O'ndan
O'ndan
ve hazırlamıştır
ve hazırlamıştır
onlara
onlara
cennetler
cennetler
akan
akan
altlarından
altlarından
ırmaklar
ırmaklar
kalacakları
kalacakları
içinde
içinde
ebedi
ebedi
işte budur
işte budur
kurtuluş
kurtuluş
büyük
büyük