Ziyaretçi
Sayfa
10
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şüphesiz
inananlar
*
ve yahudiler
*
ve hıristiyanlar
ve sabiiler
kim
inanırsa
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve yaparsa
iyi işler
onlar için vardır
mükafatları
katında
rablerinin
ve yoktur
korku
onlara
ve yoktur
onlara
hüzün
hani
almıştık
sizin sözünüzü
ve kaldırmıştık
üzerinize
dağı
tutun
şeyi
size verdiğimiz
kuvvetle
ve hatırlayın
şeyi
içinde olan
belki de siz
korunursunuz
sonra
dönmüştünüz
ardından
*
bunun
eğer olmasaydı
iyiliği
Allah'ın
size
ve merhameti
elbette olurdunuz
ziyana uğrayanlardan
*
ve elbette
bilmişsinizdir
haddi aşanları
*
içinizden
cumartesi gününde
*
işte dedik ki
onlara
olun
maymunlar
aşağılık
ve bunu yaptık
ibretlik bir ceza
şey için
arasındaki  (önündeki)
onların iki eli
ve şey (için)
ardından gelen
ve bir öğüt
müttakiler için
hani
demişti
Musa
kavmine
şüphesiz
Allah
size emrediyor
kesmenizi
*
bir inek
dediler
bizimle ediyor musun?
alay
dedi
sığınırım
Allah'a
olmaktan
*
cahillerden
*
dediler
du'a et
bizim için
Rabbine
açıklasın
bize
ne olduğunu
onun
dedi ki
şüphesiz O
diyor ki
gerçekten o
bir inektir
olmayan
yaşlı
ve olmayan
körpe
orta yaşlı
arasında
bunun
haydi yapın
şeyi
size emredilen
dediler ki
du'a et
bizim için
Rabbine
açıklasın
bize
nedir
onun rengi
dedi ki
şüphesiz O
diyor
gerçekten o
bir inektir
sarı renginde
parlak
onun rengi
sevinç verir
bakanlara