Ziyaretçi
Sayfa
104
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
elbette biz
vahyettik
sana da
gibi
vahyettiğimiz
Nuh'a
*
ve peygamberlere
ondan sonraki
*
nitekim vahyetmiştik
İbrahim'e
*
ve İsma'il'e
ve İshak'a
ve Ya'kub'a
ve sıbtlara
ve Îsa'ya
ve Eyyub'a
ve Yunus'a
ve Harun'a
ve Süleyman'a
ve vermiştik
Davud'a da
Zebur'u
ve elçilere
elbette
anlattığımız
sana
daha önce
*
ve elçilere
anlatmadığımız
*
sana
ve konuşmuştu
Allah
Musa'ya
sözle
elçiler (gönderdik) ki
müjdeleyici
ve uyarıcı
kalmasın
*
insanların
karşı
Allah'a
bahaneleri
sonra
elçilerden
ve
Allah
üstündür
hüküm ve hikmet sahibidir
oysa
Allah
şahidlik eder
ne ki
indirdi
sana
indirmiş olduğuna
kendi bilgisiyle
ve melekler de
şahidlik ederler
kafidir
Allah'ın
şahidliği
şüphesiz
kimseler
inkar eden(ler)
ve menedenler
yolundan
*
Allah
hakikaten
düşmüşlerdir
bir sapıklığa
uzak
şüphesiz
kimseler
inkar eden(ler)
ve zulmedenler
olmayacak
*
Allah
bağışlayan
onları
ve iletmeyecektir
*
yola
sadece
yoluna (iletecektir)
cehennemin
kalacaklardır
orada
sürekli
ve
bu da
Allah'a
*
çok kolaydır
Ey
insanlar
muhakkak ki
size getirdi
Elçi
gerçeği
Rabbinizden
*
inanın
yararınıza olarak
kendi
eğer
inkar ederseniz
bilin ki
Allah'ındır
olanlar
göklerde
*
ve yerde
ve
Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir