Ziyaretçi
Sayfa
106
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
senden fetva istiyorlar
de ki
Allah
size şöyle açıklıyor
hakkında
kelale
eğer
kişinin
ölen
yoksa
onun
çocuğu
ve varsa
bir kızkardeşi
o(kızkardeşi)nindir
yarısı
ne ki
miras bıraktı
fakat kendisi
onun mirasını alır
eğer
yoksa (kızkardeşinin)
*
kendi
çocuğu
eğer
varsa
iki kızkardeşi
onlarındır
üçte ikisi
bıraktığı mirasın
*
ve eğer
olursa (birçok)
kardeşler
erkek
ve kadın
erkeğe
kadar (verilir)
payı
iki kadının
açıklıyor
Allah
size
diye
şaşırırsınız
Allah
he
şeyi
bilir
Sura 5, El-Mâide (Maide)
Ey
kimseler
inanan(lar)
yerine getirin
akitleri(zi)
helal kılındı
sizin için
dört ayaklı
hayvanlar
dışındaki
oku(nup açıkla)nacak olanların
*
size
helal saymamak şartiyle
*
avlanmayı
siz
ihramda iken
şüphesiz
Allah
hükmünü verir
ne
istediği
Ey
kimseler
inanan(lar)
saygısızlık etmeyin
*
işaretlerine
Allah'ın
ve
aya
haram
ve
kurbana
ve
gerdanlık(lı kurban)lara
ve
gelenlere
Beyt-i
Haram'a
arzu ederek
lutfunu
Rablerinin
*
ve rızasını
ve zaman
ihramdan çıktığınız
avlanabilirsiniz
sizi itmesin
*
beslediğiniz kin
bir topluma karşı
dolayı
sizi çevirdiklerinden
Mescid-i
*
Haram'dan
suç işlemeğe
*
ve yardımlaşın
üzerinde
iyilik
ve takva
yardımlaşmayın
*
üzerinde
günah
ve düşmanlık
ve korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah'ın
çetindir
azabı