Ziyaretçi
Sayfa
108
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey
kimseler
inanan(lar)
zaman
dur(mak iste)diğiniz
namaza
*
yıkayın
yüzlerinizi
ve ellerinizi
kadar
dirseklere
ve meshedin
başlarınızı
ve ayaklarınızı
kadar
topuklara
ve eğer
iseniz
cünüp
tam temizlenin
eğer
iseniz
hasta
yahut
üzerinde
seyahat
yahut
gelmişse
biriniz
sizden
tuvaletten
*
ya da
dokunmuşsa
kadınlara
ve
bulamamışsanız
su
teyemmüm edin
toprağa
temiz
ve sürün
yüzlerinize
ve ellerinize
ondan
istemiyor
*
Allah
çıkarmak
size
hiçbir
güçlük
fakat
istiyor
sizi temizlemek
ve tamamlamak
ni'metini
size olan
umulur ki
şükredersiniz
ve hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
ve sözünü
öyle ki
verdiniz
O'na
hani
demiştiniz
işittik
ve ita'at ettik
korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah
bilir
özünü
göğüslerin
Ey
kimseler
inanan(lar)
olun
(hakkı) ayakta tutan
Allah için
şahidlik edenler
adaletle
sizi saptırmasın
*
duyduğunuz kin
bir topluluğa
karşı
adaletten
*
adil davranın
bu
daha yakındır
takvaya
korkun
Allah'tan
kuşkusuz
Allah
haber almaktadır
şeyleri
yaptıklarınız
va'detmiştir
Allah
kimselere
inanan(lara)
ve yapanlara
iyi işler
onlarındır
bağışlama
ve mükafat
büyük