Sayfa
126
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
gün
toplayacağı
Allah
Elçileri
derler
ne?
size cevap verildi
derler
bilgimiz yok
*
bizim
yalnız sensin
sen
bilen
gizlileri
hani
demişti ki
Allah
Ey Îsa
oğlu
Meryem
hatırla
ni'metimi
sana olan
ve olan
annene
hani
seni desteklemiştim
Ruh ile
l-Kudüs
konuşuyordun
insanlarla
beşikte iken
*
ve yetişkin iken
hani
sana öğrettim
Kitabı
ve hikmeti
ve Tevrat'ı
ve İncil'i
hani
yaratıyor
çamurdan
*
şeklinde bir şey
kuş
benim iznimle
üflüyordun
içine
oluyordu
kuş
benim iznimle
ve iyileştiriyordun
anadan doğma körü
ve alacalıyı
benim iznimle
ve hani
çıkarıyordun
ölüleri
benim iznimle
ve hani
savmıştım
oğullarını
İsrail
senden
zaman
sen onlara getirdiğin
açık deliller
demişti
kimseler
inkar eden(ler)
içlerinden
bu
*
başka bir şey değil
bir büyüden
apaçık
ve hani
vahyetmiştim
Havarilere
*
inanmalarını
*
bana
ve elçime
demişlerdi
inandık
şahid ol
bizim
müslümanlar olduğumuza
hani
demişlerdi ki
Havariler
Ey Îsa
oğlu
Meryem
gücü yetermi?
*
Rabbinin
indirmeye
*
bize
bir sofra
gökten
*
(Îsa) dedi
korkun
Allah'tan
eğer
iseniz
inanıyor
dediler
istiyoruz
yemeyi
*
ondan
ve iyice yatışmasını
kalblerimizin
ve bilmeyi
kesinlikle
*
bize doğru söylediğini
ve olmayı
buna
bizzat şahit
*