Sayfa
131
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
hayır
göründü
onlara
oldukları
*
gizlemekte
daha önce
*
eğer
geri gönderilselerdi
yine dönerlerdi
şeye
men'olundukları
kendinden
çünkü onlar
yalancılardır
dediler ki
onlar
*
başka yoktur
hayatımızdan
dünya
ve değiliz
biz
diriltilecek
ve eğer
(onları) bir görsen
iken
durdurulmuş
huzurunda
Rablerinin
dedi
değil miymiş?
bu
gerçek
dediler ki
evet gerçektir
Rabbimiz hakkı için
dedi
öyle ise tadın
azabı
dolayı
ettiğinizden
inkar
gerçekten
ziyana uğradı(lar)
kimseler
yalanlayan(lar)
huzuruna çıkmayı
Allah'ın
nihayet
zaman
kendilerine geldiği
o sa'at
ansızın
dediler
ah! vah bize
dolayı
kusurlarımızdan
*
orada
ve onlar
yüklenecekler
günahlarını
sırtlarına
*
bakın
ne kötü
şeyler
yüklenip taşıyorlar
ve değildir
hayatı
dünya
başka bir şey
bir oyundan
ve eğlenceden
ve yurdu
ahiret
daha iyidir
kimseler için
korunan(lar)
düşünmüyor musunuz?
*
muhakkak
biliyoruz
şüphesiz
seni üzüyor
şeyler
onların dedikleri
gerçekte onlar
seni yalanlamıyorlar
*
fakat
o zalimler
ayetlerini
Allah'ın
yalanlıyorlar
ve andolsun
yalanlanmıştı
elçiler
senden önce de
*
sabrettiler
karşı
yalanlanmalarına
*
ve eziyet edilmelerine
nihayet
onlara yetişti
yardımımız
yoktur
değiştirebilecek
kelimelerini
Allah'ın
andolsun
sana da gelmiştir
haberinden
*
elçilerin
ve eğer
ağır geldiyse
*
sana
onların yüz çevirmesi
haydi
yapabilirsen
ara ki
*
bir delik
içine
yerin
ya da
bir merdiven
göğe
*
onlara getiresin
bir mu'cize
şayet
dileseydi
Allah
elbette onları toplardı
üzerinde
hidayet
o halde olma
*
cahillerden
*
۞