Ziyaretçi
Sayfa
148
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
eğer
seni yalanladılarsa
de ki
Rabbiniz
sahibidir
rahmet
bol
(fakat)
geri çevrilmez
O'nun azabı
toplumdan
*
suçlu
diyecekler ki
kimseler
ortak koşan(lar)
şayet
isteseydi
Allah
biz ortak koşmazdık
*
babalarımız da
*
haram yapmazdık
*
hiçbir
şeyi
öyle (demişlerdi)
yalanlayanlar
onlardan önce
*
*
nihayet
tadmışlardı
azabımızı
de ki
var mı?
yanınızda
hiç
bir bilgi
çıka(rıp gösterece)ğiniz
bize
siz uyuyorsunuz
*
sadece
zanna
ve eğer
siz
sadece
saçmalıyorsunuz
de ki
Allah'ındır
delil
üstün olan
eğer
dileseydi
elbette doğru yola iletirdi
hepinizi
de ki
haydi getirin
tanrılarınızı
o ki
şahidlik edecek
Allah'ın
*
yasakladığına
bunu
eğer
şahidlik ederlerse
sen şahidlik etme
*
onlarla beraber
ve
uyma
keyiflerine
kimselerin
yalanlayan(ların)
ayetlerimizi
ve kimselerin
ve inanmayanların
*
ahirete
ve onlar
Rablerine
eş tutmaktadırlar
۞
de ki
gelin
okuyayım
şeyleri
haram kıldığı
Rabbinizin
size
asla
ortak koşmayın
O'na
hiçbir şeyi
ve ana babaya
iyilik edin
ve
öldürmeyin
çocuklarınızı
fakirlik korkusuyla
*
biz
sizi besliyoruz
onları
yaklaşmayın
*
fuhuşlara
ne
açığına
onun
ve nede
kapalısına
ve kıymayın
*
cana
yasakladığı
*
Allah'ın
olmadan
hak ile
işte
size tavsiye etti
bunları
umulur ki
düşünürsünüz