Ziyaretçi
Sayfa
152
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi
nedir?
seni alıkoyan
secde etmekten
*
zaman
sana emrettiğim
dedi
ben
hayırlıyım
ondan
beni yarattın
ateşten
*
onu ise yarattın
çamurdan
*
dedi
öyle ise in
oradan
değildir
(haddin)
senin
büyüklük taslamak
*
orada
çık
çünkü sen
aşağılıklardansın
*
dedi
bana süre ver
kadar
güne
tekrar dirilecekleri
dedi ki
haydi sen
süre verilmişlerdensin
*
dedi ki
karşılık
beni azdırmana
ben de oturacağım
onlar(ı saptırmak) için
senin yolunun üstüne
doğru
sonra
onlara sokulacağım
önlerinden
*
*
ce
arkalarından
ve
sağlarından
ve
sollarından
ve
bulmayacaksın
çoklarını
şükredenlerden
buyurdu
haydi çık
oradan
yerilmiş olarak
ve kovulmuş olarak
andolsun kim
sana uyarsa
onlardan
dolduracağım
cehennemi
sizin
hepinizle
ve ey Adem
durun
sen
ve eşin
cennette
yeyin
yerden
*
dilediğiniz
fakat
yaklaşmayın
şu
ağaca
yoksa olursunuz
zalimlerden
*
derken fısıldadı
onlara
şeytan
göstermek için
kendilerine
olan
gizlenmiş
onların
çirkin yerlerinden
*
dedi
sizi men'etti
*
Rabbiniz
(-tan)
şu
ağaç(tan)
sırf
diye
olursunuz
ikiniz de birer melek
ya da
olursunuz (diye)
ebedi kalıcılardan
*
ve onlara yemin etti
elbette ben
size
diye
öğüt verenlerdenim
onları aşağı sarkıttı
aldatarak
ne zaman ki
tadınca
ağac(ın meyvasın)ı
göründü
kendilerine
çirkin yerleri
ve başladılar
üst üste yamayıp örtmeğe
üzerlerine
yapraklarından
*
cennet
ve onlara seslendi
Rableri
ben sizi men'etmedim mi?
*
bu
*
ağaçtan
ve demedim mi?
size
şüphesiz
şeytan
sizin için
düşmandır
apaçık