Ziyaretçi
Sayfa
153
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dediler
Rabbimiz
biz zulmettik
kendimize
ve eğer
bağışlamazsan
*
bizi
ve bize acımazsan
muhakkak oluruz
ziyana uğrayanlardan
*
buyurdu
inin
bır kısmınız
diğerinize
düşman olarak
sizin içindir
yeryüzünde
*
yerleşme
ve geçinme
kadar
bir süreye
dedi
orada
yaşayacaksınız
ve orada
öleceksiniz
ve yine oradan
çıkarılacaksınız
Ey oğulları
Adem
muhakkak
indirdik
size
giysi
örtecek
çirkin yerlerinizi
ve süslenecek elbise
ve giysisi
takva
bu
en iyisidir
işte bu(nlar)
ayetlerindendir
*
Allah'ın
belki
düşünüp öğüt alırlar
Ey oğulları
Adem
sizi bir belaya düşürmesin
*
şeytan
gibi
çıkardığı
ana babanızı
cennetten
*
soyarak
onların
elbiselerini
onlara göstermek için
çirkin yerlerini
muhakkak
sizi görürler
o
ve kabilesi
yerden
*
sizin onları göremeyeceğiniz
*
muhakkak
biz yaptık
şeytanları
dostları
kimselerin
inanmayan(ların)
zaman
ve zaman
onlar yaptıkları
bir kötülük
dediler
bulduk
bu (yolda)
babalarımızı
Allah
bize emretti
bunu
de
muhakkak
Allah
emretmez
*
kötülüğü
mi söylüyorsunuz?
karşı
Allah'a
şeyleri
bilmediğiniz
*
de ki
emretti
Rabbim
adaleti
ve O'na doğrultun
yüzlerinizi
her
*
mescidde
ve O'na yalvarın
has kılarak
yalnız O'na
dini
gibi
ilkin sizi yarattığı
O'na döneceksiniz
bir topluluğu
doğru yola iletti
ve bir topluluğa da
hak oldu
üzerlerine
sapıklık
çünkü onlar
tuttular
şeytanları
dostlar
başka
*
Allah'tan
ve sanıyorlar
kendilerinin de
doğru yolda olduklarını
۞