Ziyaretçi
Sayfa
164
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
borçtur
benim üzerime
ki
asla
söylememem
karşı
Allah'a
başkasını
gerçekten
andolsun
size getirdim
açık bir delil
Rabbinizden
*
artık gönder
benimle
oğullarını
İsrail
(Fir'avn) dedi
eğer
isen
getirmiş
bir ayet
getir bakalım
onu
şayet
isen
doğru söyleyenlerden
*
bunun üzerine attı
asasını
birden
o
bir ejderha (oluverdi)
açıkça
ve (böğründen) çıkardı
elini
birden
o
bembeyaz parlayıverdi
bakanlar için
dedi(ler) ki
ileri gelenler
kavminden
*
Fir'avn
muhakkak
bu
bir büyücüdür
çok bilgili
istiyor
sizi çıkarmak
*
yurdunuzdan
*
ne?
buyurursunuz
dediler
onu beklet
ve kardeşini de
ve gönder
şehirlere
*
toplayıcılar (olarak)
sana getirsinler
bütün
büyücüleri
bilgili
ve geldi
büyücüler
Fir'avn'a
dediler
elbette
bize
bir mükafat var (değil mi?)
eğer
olursak
biz
üstün gelen
dedi
evet
hem de siz
olanlardansınız
yakınlar(ım)
dediler ki
Ey Musa
önce mi?
sen atacaksın
*
yoksa
olalım
*
biz (mi)
(önce) atanlar
dedi
siz atın
ne zaman ki
atınca
büyülediler
gözlerini
insanların
ve onları ürküttüler
ve getirdiler
bir büyü
büyük
۞
ve biz de vahyettik
Musa'ya
*
diye
at
Asanı
(bir de baktılar ki)
o
yakalayıp yutuyor
şeyleri
onların uydurdukları
ortaya çıktı
gerçek
ve batıl oldu
şeyler
oldukları
yapıyor(lar)
yenildiler
orada
ve düştüler
küçük
ve kapandılar
büyücüler
secdeye