Sayfa
173
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
hani
kaldırmıştık
dağı
üzerlerine
sanki gibi
bir gölge
ve sanmışlardı
onlar şüphesiz
üstlerine düşecek
onların
tutun
şeyi (Kitabı)
size verdiğim
kuvvetle
ve hatırlayın
olanı
içinde
belki
korunursunuz
ve hani
almıştı
Rabbin
oğullarından
*
Adem
bellerinden
*
zürriyetlerini
ve şahid tutmuştu
onları
kendilerine
ben değil miyim?
sizin Rabbiniz
dediler
evet
şahidiz
demeyesiniz
*
günü
kıyamet
biz elbette
idik
bundan
*
habersiz
yahut
demeyesiniz
şüphesiz
ortak koştu
babalarımız
daha önce
*
biz de olduk
bir nesil
onlardan sonra gelen
*
bizi helak mı ediyorsun?
yüzünden
yaptıkları
iptal edenlerin
işte böyle
biz açıklıyoruz
ayetleri
artık herhalde
döner(yola gelir)ler
ve oku
onlara
haberini
ki
kendisine verdik
ayetlerimizi
sıyrıldı çıktı'
onlardan
onu peşine taktı
şeytan
böylece oldu
azgınlardan
*
ve şayet
dileseydik
elbette onu yükseltirdik
onlarla (ayetlerle)
fakat o
saplandı
yere
*
ve peşine düştü
hevesinin
onun durumu
durumuna benzer
şu köpeğin
eğer
varsan
üstüne
dilini sarkıtıp solur
veyahut
onu bıraksan
dilini sarkıtıp solur
işte budur
durumu
toplumların
yalanlayan
*
ayetlerimizi
anlat
bu kıssayı
belki
düşünürler
ne kötüdür
durumu
topluluğun
yalanlayan
*
ayetlerimizi
ve kendilerine
olan
zulmediyor
kime
yol gösterirse
Allah
işte odur
yolu bulan
ve kimi de
saptırırsa
işte
onlardır
ziyana uğrayanlar