Ziyaretçi
Sayfa
183
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve ita'at edin
Allah'a
ve Elçisine
birbirinizle çekişmeyin
*
yoksa korkuya kapılırsınız da
ve gider
gücünüz (devletiniz)
ve sabredin
çünkü
Allah
beraberdir
sabredenlerle
olmayın
*
gibi
çıkan
yurtlarından
*
çalım satarak
ve gösteriş yaparak
insanlara
ve men'edenler
yolundan
*
Allah
ve Allah
onların bütün yaptıklarını
*
kuşatmıştı
O zaman
süslemiş
onlara
şeytan
yaptıkları işi
ve demişti
yoktur
yenecek kimse
sizi
bugün
insanlardan
*
ve elbette ben
yanınızdayım
sizin
fakat ne zaman
birbirini görünce
iki topluluk
(geriye) dönüp
üzerine
iki ökçesi
ve dedi ki
elbette ben
uzağım
sizden
elbette ben
görüyorum
şeyleri
sizin görmediğinizi
*
elbette ben
korkarım
Allah'tan
zira Allah'ın
çetindir
cezası
o vakit
diyorlardı
Münafıklar
ve kimseler
bulunan
kalblerinde
hastalık
aldatmış
bunları
dinleri
oysa kim
dayanırsa
Allah'a
*
şüphesiz
Allah
daima galibtir
hüküm ve hikmet sahibidir
ve keşke
görseydin
canlarını alırken
*
kimseleri
o inkar eden(leri)
Melekler
vuruyorlar
yüzlerine
ve kıçlarına
haydi tadın
azabını
yangın
işte bu
yüzündendir
yapıp öne sürdüğü işler
ellerinizin
yoksa şüphesiz
Allah
değildir
zulmedici
kullara
tıpkı gidişi gibidir
ailesi
Fir'avn
ve kimselerin
onlardan öncekilerin
*
(onlar da) inkar etmişlerdi
ayetlerini
Allah'ın
onları yakalamıştı
Allah
günahlarıyla
şüphesiz
Allah
güçlüdür
çetindir
cezası