Ziyaretçi
Sayfa
188
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
nasıl
olabilir
ortak koşanların
andlaşması
yanında
Allah'ın
ve yanında
Elçisinin
ancak hariçtir
kimseler
andlaştıklarınız
yanında
Mescid-i
Haram
onlar dürüst davrandıkça
*
size
siz de dürüst davranın
onlara
çünkü
Allah
sever
korunanları
nasıl?
eğer
onlar galib gelselerdi
size
ne
gözetirlerdi
sizin hakkınızda
bir yakınlık
ne de
bir andlaşma
sizi razı ederler
ağızlarıyla
fakat (sizi) istemez
kalbleri
ve çokları da
yoldan çıkmışlardır
sattılar;
ayetlerini
Allah'ın
bir paraya
azıcık
engel oldular
O'nun yolundan
*
gerçekten
ne kötüdür
şeyler
oldukları
yapıyor(lar)
ne gözetirler
*
karşı
bir mü'mine
bir yakınlık
ne de
bir andlaşma
ve işte
onlardır
saldırganlar
eğer
tevbe ederlerse
ve kılarlarsa
namazı
ve verirlerse
zekatı
sizin kardeşlerinizdirler
dinde
*
ve uzun uzun açıklıyoruz
ayetleri
bir kavme
bilen
ve eğer
bozarlarsa
andlarını
sonra
*
andlaşma yaptıktan
ve dil uzatırlarsa
dininize
*
savaşın
önderleriyle
küfrün
çünkü
yoktur
andları
onların
belki
vazgeçerler
savaşmayacak mısınız?
*
bir kavimle
bozan
andlarını
ve yeltenen
çıkarmağa
Elçiyi
ve kendileri
siz(inle savaş)a başlamış olan
ilk
kez
yoksa onlardan korkuyor musunuz?
Allah'tır
en layık olan
kendisinden korkmanıza
*
eğer
iseniz
gerçekten inananlar