Ziyaretçi
Sayfa
19
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve olmazlar
razı
senden
(ne) yahudiler
(ne de)
hıristiyanlar
kadar
sen uyuncaya
onların milletine (dinine)
de ki
şüphesiz
hidayeti
Allah'ın
odur
asıl doğru yol
eğer
uyarsan
onların arzularına
sonra
sana gelen
*
ilimden
*
yoktur
sana
Allah'tan
*
hiç
bir dost
ve hiç
bir yardımcı
kimseler
kendilerine verdiğimiz
Kitabı
onu okuyanlar
doğru bir
okuyuşla
işte onlar
inananlardır
ona
ve kim
inkar ederse
onu
işte
onlar
ziyana uğrayanlardır
Ey  oğulları
İsrail
hatırlayın
ni'meti
verdiğim
*
size
gerçekten
sizi üstün kıldığımı
üzerine
alemler
sakının
şu günden (ki)
cezasını çekmez
*
kimse
kimsenin
*
bir şeyle
ve kabul edilmez
*
ondan
fidye
ona fayda vermez
*
şefaat
onlara
*
yardım da edilmez
۞
zaman
imtihan ettiği;
İbrahim'i
Rabbi
kelimelerle
o da onları tamamlamıştı
(Allah) dedi ki
şüphesiz ben
seni yapacağım
insanlar için
önder
(İbrahim) dedi ki
benim soyumdan da
*
buyurdu
ulaşmaz
*
ahdim
zalimlere
hani
biz kıldık
Beyt'i (Ka'be'yi)
toplanma yeri
insanlara
ve güven yeri
siz de edinin
makamından
*
İbrahim'in
bir namaz yeri
ve emretmiştik
İbrahim'e
*
ve İsma'il'e
temizlemesini
*
ev'imi
tavaf edenler için
ibadete kapananlar
ve rüku edenler
secde edenler
ve hani
demişti ki
İbrahim
Rabbim
kıl
bu
şehri
güvenli
ve rızıklandır
halkını
ürünlerle
*
kimseleri
inanan
onlardan
Allah'a
ve gününe
ahiret
(Rabbi) buyurdu ki
kimseyi
inkar eden
onu geçindiririm
az bir (süre)
sonra
onu mahkum ederim
azabına
*
cehennem
ve ne kötü
dönüş yeridir