Ziyaretçi
Sayfa
192
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
istiyorlar
söndürmek
*
nurunu
Allah'ın
ağızlariyle
halbuki istemez
Allah
başkasını
tamamlamaktan
*
nurunu
şayet
hoşlanmasa da
kafirler
O
ki
gönderdi
Elçisini
hidayetle
ve din ile
hak
onu çıkarsın diye
üstüne
din(ler)in
bütün
şeayet
hoşlanmasa da
ortak koşanlar
۞
Ey
kimseler
inananlar
şüphesiz
birçoğu
hahamlardan
*
ve rahipler(den)
yerler
mallarını
insanların
haksızlıkla
ve çevirirler
yolundan
*
Allah
kimseler
yığan
altın
ve gümüşü
ve
onları harcamayanlar
yolunda
*
Allah
işte onlara müjdele
bir azabı
acıklı
O gün
kızdırılır
üzerleri
içinde
ateşi
cehennem
dağlanır
bunlarla
onların alınları
ve yanları
ve sırtları
(işte) budur
şeyler
yığdıklarınız
nefisleriniz için
o halde tadın
şeyleri
olduğunuz
yığıyor(lar)
şüphesiz
sayısı
ayların
katında
Allah'ın
(on) iki
on (iki)
aydır
kitabında
*
Allah'ın
günden beri
yarattığı
gökleri
ve yeri
bunlardan
dördü
haram(ay)lardır
işte budur
din
doğru
zulmetmeyin
*
(o aylar) içinde
kendinize
ve savaşın
ortak koşanlarla
topyekun
nasıl
sizinle savaşıyorlarsa
topyekun
ve bilin ki
şüphesiz
Allah
beraberdir
korunanlarla