Sayfa
198
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
gibi
sizden öncekiler
*
idiler
daha yaman
sizden
kuvvetçe
ve daha çok
mal
ve evladça
onlar zevklerine baktılar
kendi paylarına düşenle
zevkinize baktınız
payınıza düşenle
gibi
zevklerine baktıkları
kimselerin
sizden öncekilerin
*
kendi paylarına düşenle
ve siz de daldınız
gibi
dalanlar
onlar
boşa gidenlerdir
yaptıkları
dünyada
*
ve ahirette
ve işte
onlardır
ziyana uğrayanlar
onlara gelmedi mi?
*
haberi
kimselerin
kendilerinden öncekilerin
*
kavminin
Nuh
ve Ad
ve Semud
ve kavminin
İbrahim
ve halkının
Medyen
ve yerlebir olanların
onlara getirmişti
elçileri
açık deliller
değildi
*
Allah
onlara zulmediyor
fakat
onlar
kendi kendilerine
zulmediyorlardı
inanan erkekler
ve inanan kadınlar
kimisinin
velisidirler
kimisi
emrederler
iyiliği
ve men'ederler
kötülükten
*
ve kılarlar
namazı
ve verirler
zekatı
ve ita'at ederler
Allah'a
ve Elçisine
işte
onlara rahmet edecektir
Alah
şüphesiz
Allah
daima üstündür
hüküm ve hikmetsahibidir
va'detmiştir
Allah
inanan erkeklere
ve inanan kadınlara
cennetler
akan
altlarından
*
ırmaklar
ebedi kalacakları
içinde
ve meskenler
güzel
içinde
cennetleri
Adn
ve razı olması
Allah'ın
*
hepsinden büyüktür
işte
budur
başarı
büyük