Ziyaretçi
Sayfa
2
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
Elif Lâm Mîm
işte o
Kitap
yoktur
hiç şüphe
kendisinde
yol göstericidir
müttakiler için
onlar ki
inanırlar
gaybde(gizlide)
ve kılarlar
namazlarını
ve şeyden
kendilerini rızıklandırdığımız
infak ederler
ve onlar ki
iman ederler
şeye
indirilen
sana
ve şeye
indirilen
senden önce
*
ve ahirete de
onlar
kesinlikle inanırlar
işte onlar
üzeredirler
bir hidayet
Rablerinden
*
ve işte
onlardır
umduklarına erenler